Rehabilitering: Befaring med byggeledere gjennomført

Rehabilitering: Befaring med byggeledere gjennomført

Mandag 08. april ble det gjennomført befaring av borettslaget.

Mandag 08. april ble det gjennomført befaring for aktuelle tilbydere av byggeledelse. Det var stort oppmøte, noe vi tar som god indikasjon på at vi vil få tilbud fra de fleste forespurte. Nå er det bare å vente i spenning frem mot tilbudsfristen 1. mai.

09.04.2019 10:09