Rehabilitering - Konkurransegrunnlaget sendt ut til tilbydere

Rehabilitering - Konkurransegrunnlaget sendt ut til tilbydere

Tilbudskonkurransen har startet!

Rambøll har i den siste tiden ferdigstilt konkurransegrunnlaget for rehabiliteringen. Det vil si beskrivelse av jobben som skal gjøres og hvilke krav vi setter til entreprenøren og til tilbudet. Dette skal sikre at alle får lik forståelse av oppdraget og at vi får inn tilbud som er informative og lette å sammenligne mot hverandre. Rambøll har også foretatt en prekvalifisering av potensielle tilbydere. Dette skal sikre at vi ikke blir oversvømt med tilbud fra useriøse aktører, firma som tar seg vann over hodet, eller som ikke har gort en god jobb i andre prosjekter. Vi har til slutt havnet på en liste med 7 firma som også er kontaktet og har bekreftet at de har kapasitet og ønsker å delta. Dette er et godt antall deltagere, som vil gi oss bred konkuranse. 

Konkurransegrunnlaget ble sendt ut til de aktuelle tilbyderne fredag 25. oktober, og tilbudskonkurransen er herved i gang!

Det neste som skjer nå er befaring av borettslaget med de aktuelle tilbyderene. Dette vil foregå torsdag 31. oktober. Tre andelseiere har stilt sin leilighet til disposisjon for befaringen slik at entreprenørene skal få danne seg et godt bilde av hva de skal gjøre.

Frist for levering av tilbud er mandag 09.desember kl 20.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om hva som skjer videre når tilbudene har kommet inn.

Gratulerer alle sammen, vi er ett skritt nærmere! 

25.10.2019 22:46