Rehabiltering av Lynghaugparken

Borettslaget har mottatt nabovarsel om rehabilitering av Lynghaugparken

Bergen kommune skal iverksette flere tiltak for å utbedre Lynghaugparken, noe vi tror vil bli til stor nytte og glede for borettslagets andelseiere.

Bekken fra vannet og videre nedover retning Oasen skal åpnes opp, tas ut av rør og forskjønnes med sitteplasser.

Dagens aktivitetspark vil oppgraderes med ny skate-bane i betong, ny ballbinge for fotball og basket, sandvolleyballbane, disser, balansebane og trampolinepark. Det vil også bli nye sittegrupper, hvoran noen får tak. Dette skal gjennomføres med mest mulig bevaring av dagens trær.

Adkomsten fra bussholdeplassen/rundkjøringen mot Rema skal utbedres og det vil plantes busker for å gi mer skjerming mot veien.

Det blir lagt en flytende tursti over våtmarken med sitteplasser med utsikt over vannet.

Den gamle bålplassen vil få en sittegruppe. Det vil bli laget en gressvoll og komme noe beplantning.

I den store skråningen bortenfor skolen skal det plantes frukttrær, dette vil spesielt bli flott i blomstrings-sesongen. Det vil også komme sitteplasser her. 

Dette gleder vi oss til :)

01.07.2019 14:16