Kast avfall i rett container!

Styret mottar meldinger fra flere beboere som observerer maling og elektrisk avfall som kastes i containerene

Maling og elektrisk avfall er klassifisert som spesialavfall og skal deponeres på rett måte. Beboerne kan, som annonsert på hjemmesiden og er praksis hvert år, levere spesialavfall til vaktmester i containerperioden, da BIR vil komme med spesialcontainer og hente dette. Deponering av spesialavfall har egne priser.

Dersom en container med det som egentlig skal være restavfall kommer til BIR og blir funnet å inneholde spesialavfall vil HELE containeren kunne bli definert som spesialavfall, da ingen kommer til å gå gjennom og sortere containeren.

Det er ikke mange meterene til vaktmesterboden. Vær så snill å levere ting på rett sted.

04.05.2021 08:25