Nyttige tips til deg som bor i Lynghaug Borettslag

 • Postkassen skal ikke skrives på, og skilt skal ikke limes. Man kan få gratis postkasseskilt av Posten når man melder flytting, pass på å få riktig størrelse til postkassen, dette er riktig størrelse.

 • Navn til ringeklokken skiftes av vaktmester. Er du nyinnflyttet eller ønsker annet navn enn det som står på ringeklokken, ta kontakt med vaktmester. Det er IKKE lov å teipe eller skrive på ringeklokkene.

 • Trenger du parkeringsplass? Søk om parkeringsbevis her. Les om parkering generelt her

 • Når en leilighet selges skal den nye eieren godkjennes av Vestbo. Dette skal megler fikse, men pass på at det blir gjort.  Dersom du flytter nært et månedsskifte kan det være du blir trukket for husleie fordi det ikke er registrert ny eier. Du må da selv kontakte Vestbo for å ordne dette. Spørsmål rundt dette kan rettes til eierskifte@vestbo.no eller tlf. 55 30 96 00. Sjemaet sendes til: inger-lise.oen.hellesund.sale@vestbo.no

 • Vil du pusse opp? Dette må du søke styret om. Søk her. Vi stiller krav til at det skal benyttes godkjente håndverkere for arbeid på våtrom og for elektrisk arbeid.

  • Borettslaget har fast avtale på kabel TV og internett som ligger i husleien. Tv-boks og modem skal medfølge leiligheten da dette ikke er beboers eiendom.  Mangler denne, kontakt Get: Les informasjon her. Hvis du vil ha høyere hastighet på nett eller flere kanaler så ordnes dette direkte med Get og betales på egen regning til disse.

  • Borettslaget har rabattavtale med Dekk & Deler AS på dekkhotell, prisgaranti på kjøp av dekk samt 10%rabatt på kjøp i butikken. Husk ID som kan vise at du bor her. Bruk av avtalen er valgfritt og privat kjøp mellom deg og bedriften. Borettslaget kan ikke hjelpe med avtaler eller klager. Se prisliste gyldig per november 2023 her.

  Skulle det være noe du ellers skulle lure på, så kan du også kontakte oss her