Container for spesialavfall

Det ble ikke presisert i infoskrivet, men styret ønsker å presisere at det som vanlig vil være mulighet for innlevering av spesialavfall ifm vår-ryddingen neste uke.

Selve containeren får vi ikke før 12. mai, men fra og med mandag 03. mai til og ed 11. mai vil man kunne levering maling, kjemikalier og småelektrisk avfall utenfor vaktmesterboden, så vil han lagre dette inntil containeren kommer.

29.04.2021 08:01