Informasjon om vaktmester-tjenester

Litt informasjon om vaktmester-tjenester fremover.

Kjære med-beboere

Åge Hjøllo arbeidet sin siste dag i borettslaget i går. I forberedelse av at han skulle slutte har vi opprettet nytt telefonnummer for vaktmester, som annonsert, da det gamle nummeret er Åges eget nummer.

Så hva skjer med vaktmester-tjenester nå som Åge har sluttet?

På generalforsamlingen i sommer ble det stemt for om vi skulle fast ansette en vaktmester, eller om vi skulle fortsette å leie inn. Styret anbefalte på det tidspunktet å fortsette med Åge Hjøllo som innleid vaktmester inntil rehabiliteringen var ferdig, grunnet hans kunnskap om borettslaget og rehabiliteringens historie. Nå som Åge likevel har sluttet mener styret at argumentet for innleid tjeneste har falt bort. Dette, kombinert med hensyn til våre kjære dugnadsarbeidere som i dag har en stor arbeidsmengde, gjorde at styret startet prosessen med å finne en vaktmester til fast ansettelse i 100% stilling.

Styret har, med assistanse fra Vestbo, utlyst en stilling som vaktmester. Vi fikk inn godt over 20 søknader, med mange gode søkere. Av disse kalte vi inn fire stykker til førstegangs intervju, hvorav to ble invitert tilbake for andregangs intervju. Vi er nå så heldige at personen vi tilbød kontrakt med borettslaget har takket ja. Hans navn er Kristian Andersen, er 50 år, utdannet snekker og har jobbet i mange år som vaktmester på store eiendommer. Vi er sikre på at Kristian vil bli en god ressurs for Lynghaug borettslag! Vi vil gi en nærmere presentasjon av Kristian i eget innlegg.

Vår nye vaktmester har fire måneders oppsigelse i sin nåværende jobb. Dette er lenge, men vi var bestemt på at det viktigste var å få den rette kandidaten, selv om dette betyr at vi må vente. Oppstartsdato for hans ansettelse er altså første februar.

Inntil da vil telefon og epost for vaktmestertjenester besvares av styret. Innleide tjenester vil bli hentet inn ved behov.

Vi minner om at vi har avtaler med rørlegger og elektriker, og anbefaler andelseierene selv å ta kontakt med disse ved akutte tilfeller.

Rør: Tommy Johannessen 93083395 

Elektriker: Høva Elektro 95030070  

01.10.2019 08:04