Hva skjer med generalforsamlingen 2020?

Som alle sikkert forstår er det noe utfordrende å arrangere en samlig med potensielt 263 deltagere i disse tider.

Det er et lovfestet krav at borettslag skal levere et godkjent årsregnskap inn 30. juni hvert år. Derfor legges ofte generalforsamlinger til mai og juni. I år vil dette være en utfordring å få til. Selv om man nå begynner å lette litt på enkelte tiltak, så har vi vanskelig for å tro på at man innen 30. juni vil kunne avholde en så stor folkesamling. Og hvis vi tar sjangsen og det ikke går så kan borettslaget straffes med mulkter  inntil regnskapet er levert. Det er ikke antydet at fristen vil bli utsatt.

Norsk Boligbygggelag (NBBL) har derfor kontaktet myndighetene for å få en veiledning, da det gjelder mange borettslag og boligbyggelag rundt om i landet.

Det er besluttet i statsråd 8. april, at vi fritas fra kravet om personlig oppmøte på generalforsamlig, og at man i stedenfor kan benytte digitale løsninger.

Styret jobber nå tett med Vestbo, som er i gang med å lage gode løsninger for alle sine borettslag, og vi vil komme med mer informasjon om hvordan det valgte løsningen vil fungere. Vi vil også sørge for å legge til rett for de som er digitalt utfordret.

Mer informasjon kommer!

22.04.2020 14:43