GENERALFORSAMLING 2021

Denne uken starter GF 2021

I løpet av tirsdag 25. mai vil det gå ut en digital innkalling til beboerne for Generalforsamling 2021. Denne kommer på din epost eller mobiltelefon, og består av en link til  "Minside" på Vestbo sin beboerportal.  Logg inn i beboerportalen for å få tilgang til selve innkallingen, regnskap, budsjett, årsmelding osv. Det vil være åpent for å legge inn spørsmål og kommentarer frem til sellve avestemmingen 2. juni.

  1.  Dersom du ikke mottar innkallingen, sjekk først søppelposten i mailen din.
  2. Får du ikke innkallingen så er årsaken trolig at vi ikke har registrert rett epost/mobilnummer på din adresse. Kontakt styret eller Vestbo, så vil vi rette opp i dette.
  3.  Alle  som er registrert som andelseiere vil kunne logge inn i beboerportalen hos Vestbo. Hvis det er første gang så må du trykke på "opprett bruker".  Din epostadresse eller mobilnummer registrert hos  Vestbo/borettslaget. Passord velger du selv. Hvis verken epostadresse eller mobilnummer virker viser vi til punkt 2.
  4. Dersom du, foretrekker å få innallingen i papirform og stemme i papirform kan du kontakte styret, så vil vi besørge dette.

Selve avstemmingen vil  som nevnt være 2. juni.

Vi vil som vanlig oppfordre alle om å avsgi sin stemme for å påvirke borettslaget vi bor i.

25.05.2021 08:22