Hva er borettslagets ansvar og hva er andelseiers ansvar?

Styret og driftsavdelingen/vaktmesterne drifter på vegne av andelseierene borettslagets uteområder. Visse deler av blokkene er også ansett som en del av det felles eierskapet. Dette gjelder trappeganger, dører til leiligheter og leilighetsboder, vinduer, altan og ventilasjon, samt bærende vegger utvendig og innvendig. Borettslaget har også ansvar for vann og avløpsrør som går mellom leilighetene. Det forventes at andelseierene selv foretar rimelig daglig vedlikehold og fornuftig bruk. Skade på fellesareal skal alltid meldes til styret/vaktmester så snart det oppdages slik at man kan vurdere reparasjon eller bytte. Andelseier KAN bli stilt ansvarlig for skade dersom denne er forårsaket av andelseiers mislighold. Borettslaget har også forsikring på bygningsmassen for eventuelle skader forårsaket av uhell, som for eksempel vannlekkasje. Her vil vår forsikringsagent i IF/Vestbo, avgjøre om andelseier har ansvar ift egenandel, hvis ikke betales dette av borettslaget.

Bruk alltid faglært arbeid når du får utført endringer på elektrisk anlegg og rør!

Ventilasjon

Borettslaget har under rehabiliteringen i 2020-2022 montert balansert ventilasjon i hver leilighet. Plasseringen av denne avhenger av typen leilighet, men aggregatet står enten i taket i gangen eller på vaskerommet i firkantblokkene, og i gang-bodene i langblokkene.

Balansert ventilasjon renser luften og sender inntil 80% av varmen fra leiligheten tilbake, noe som gir et betydelig mindre behov for oppvarming. Det er ikke mulig å slå av ventilasjonen helt, siden dette raskt vil medføre fuktskader innvendig pga tett leilighet.

Ventilasjonen har et styringspanel hvor du kan justere hastighet på ventilasjon og temperatur (obs ikke lik funksjon som varmepumpe)..

Filter skal skiftes med jevne mellomrom. I starten skiftes de en gang i året da det særlig første året samles mye støv etter den første rensingen, samt støv fra monteringen. Deretter vil styret og vaktmester vurdere hvilket intervall de senere skal skiftes ved. Filterbytte og kjøp av filter ordnes av driftsavdelingen vår. Du trenger ikke holde rede på når det skal skiftes, det har vaktmesterne oversikt over. Men er du nysgjerrig så finner du estimert tid for utskifting i de ulike blokkene her.

Vinduer

Vinduene er skiftet under rehabiliteringen i 2020-2022. Dette er lyd-dempende og isolerende vinduer av beste kvalitet. Dette ser man blandt annet av at det om vinteren danner seg frost på utsiden, da varmen fra leiligheten ikke "lekker" ut gjennom glasset.

Altan

Borettslaget monterte nye altaner under rehabiliteringen i 2020-2022. Altanene gir gjerne en følelse av å ha et ekstra rom, men det påpekes at dette fortsatt er en altan som er definert som et uteområde. Elektrisk utstyr som settes ut må være godkjent for å stå utendørs. Vinduene er ment for skjerming mot vær og vind, og kan ikke låses. Det oppfordres til å ha dette i minne både med tanke på å sette fra seg verdisaker på altanen (for de som bor mot bakkenivå) og ift plassering av møbler og barn som kan klatre på disse for å få tilgang på vinduene. Behandle altanen som om den var et åpent område.

Borettslaget har satt regler for bruken av altanene. Dette er fordi altanene er en del av bygningsinntrykket, og vi ønsker ikke at disse skal bli 263 forskjellige fasadeinntrykk. Sett deg inn i husordensreglene vedr bruk av altaner.

Husk at dreneringen på altanen er tiltenkt å ta unna for det lille av regn som måtte komme inn hvis du har vinduet åpent. Ikke vask altanen med å spyle den eller tømme bøttevis med vann. Ei heller bruk altanen til å vaske tepper eller lignende. Flere har spurt om bruken av oppblåsbare basseng på altanen. Bruken av disse er opp til beboer, det er ikke forbudt. Det frarådes dog, ettersom verken drenering på altanen eller høyden på dørstokken inn til leiligheten er dimensjonert for å takle mengden vann dersom et slik basseng skal tømmes eller går i stykker. Bruken er på eget ansvar. Vann som ikke dreneringen klarer å ta unna vil gå minste motstands vei, ned til din nabo under deg.

Altanene kommer opprinnelig med bar betong som gulv. Du kan selv bestemme om du ønsker å legge teppe, fliser eller annet på denne. Installasjon av gulvbelegg er på eget ansvar. Noen andelseiere har spurt om å legge varmekabler på altanen. Styret vil informere om at Balkongentreprenøren (leverandør av altanen) fraråder dette, da mesteparten av strømmen vil gå til å varme opp betong og stål. Det er dog ikke forbudt dersom du likevel ønsker dette. Husk som nevnt over at altanen er et uteområde, så varmekabelen må være laget for dette.

Det er lov å installere varmepumpe såfremt dette gjøres av sertifisert firma. Varmepumpen må da stå inne på altanen, det er ikke lov til å henge denne på utsiden.

Dører

Dører til leilighetene er brannsikre og låsene eies av borettslaget. Det er ikke tillat å selv skifte lås, eller skru/spikre i døren på slik måte at brannintegriteten i døren kan svekkes.