Om ladestasjonene /About the charging stations

Viktig informasjon til brukere av ladestasjoner i Lynghaug borettslag.
Lynghaug borettslag har siden nye ladestasjonene ble etablert i januar 2023 hatt avtale med Easse. Avtalen med Easse opphører 31.12.23 da Easse har stanset betalingsløsningen sin - Easse Pay. Vi har derfor inngått avtale med ny leverandør og har inngått avtale med Laddel. Oppstart med ny leverandør skjedde 18 desember 2023

Hva betyr det for deg som lader?
Vilkår i den nye avtalen er tilnærmet lik avtalen vi hadde med Easse. Vi har avtale om spotpris. Med spotpris oppdaterer ladeprisen seg automatisk time for time og er basert på strømsonen laderen befinner seg i, selv mens det lades. Du betaler i tillegg 0.40 øre på kWh til Laddel og påslag til borettslaget. Påslag dekker faste
utgifter som blant annet nettleie. Laddel har ingen øvre tak på sitt tillegg, du betaler derfor 0.40 øre pr kWh uansett hvor mye du lader.

Ny app:
Du må laste ned en ny app som du skal bruker når du skal lade. I appen må du opprette en konto og legge til din betalingsløsning. Du trenger ingen nøkkel for å låse opp laderen, men du bruker appen til å starte og stoppe lading. Fra februar mnd. (ca) får vi mulighet til å bruke brikker, brikkene får borettslaget tilsendt.

Henvendelser:
Alle henvendelser som gjelder våre ladestasjoner, skal skje direkte til Laddel. Laddel har døgnåpen kundesupport.
+47 38 00 40 90
Kontakt@laddel.no
Alle ladere er merket med informasjon du trenger for å få kontakt med kundesupport.

Se informasjon fra Laddel om appen her

Borettslaget har  16 ladestasjoner. Ladestasjonene kan benyttes av alle som eier eller leier i borettslaget, men forutsetter selvsagt at brukeren er registrert i borettslagets portal.

Gjester er ikke tillatt å lade, alle som står parkert på ladeplassene uten gyldig parkeringsavtale i UNUM, vil bli bøtelagt.  

For å få parkeringsavtale på ladestasjonene ber vi deg sende en henvendelse til  lynghaug.borettslag@gmail.com.

Minner om at vi fortsatt har færre ladeplasser enn biler som skal lade, alle må derfor være flinke til å flytte bilen når den er ferdig ladet. Du kan ikke stå parkert på ladeplasser uten å være koblet til en lader, selv om du har parkeringsavtale for ladeplasser. Dette er for å sikre at alle skal få ladet ved behov.

Hvilken kW-effekt er det på laderne?

Ladeeffekten vil maksimalt være 7,4KW 230V, 32A.

Blir ladeeffekten redusert når alle ladepunktene er i bruk?

Ja, ladeeffekten blir redusert når alle laderne er i bruk. Men når enkelte av bilene er ferdig ladet, vil effekten overføres til de andre bilene. Laderne fordeler tilgjengelig effekt likt mellom seg

Ladekabelen setter ofte begrensinger for hva bilen din kan ta imot av strøm?

For å få full ladeeffekt bør ladekabelen være av type: Type 2, 32A. Denne må du ha selv.

Jeg har garasje, kan jeg lade på ladeplass?

Ja. Husk å gi beskjed om at du har garasje når du søker om tilgang. Vi har en egen oversikt over de som har lov til å stå på ladeplass som Vestpark har tilgang til. Når du er ferdig med lading må du flytte bilen tilbake til garasjen.

Hva koster det å lade bilen?

Pris er oppgitt i Laddel-appen og vil variere 

Lynghaug Housing Association has 16 point for charging of electric cars. These are available for use by anyone who lives in our appartments, provided you are registered as a user in our user portal.  Guests are not permitted to use the charging stations. Cars without a valid parking access that is parked in a parking space for charging, can be fined by Vestpark. 

For access to the charging station send an application to  lynghaug.borettslag@gmail.com   

We would like to point out that we do not have sufficient charging points to allow every car one dedicated parking spot. Please be mindful of the need to share the charging points and remove your car when it is finished charging. You can not park at a charging point without charging. 

What is the effect of the charging points?

Maximum 7,4KW 230V, 32A.

Will the charging effect be reduced when all the charging points are in use?

Yes. But the charging stations distributes the effect evenly between the points in use, and when a car is finished charging, the effect will be redistributed to the other points in use.

Your charger will often limit the effect your car can receive (how fast it charges).

For full charging effect you need a charging cable: Type 2, 32A. 

Can i charge my car if I have a garage?

Yes. Let us know that you have a garage when you apply for access. We have a list of who is allowed to charge cars whis Vestpark has access to. When finished charging you must move your car back to the garage.

How much does it cost to charge my car?

The charge will vary, and is available in the Laddel App