Om ladestasjonene /About the charging stations

Styret har besluttet å gå over til Easse pay, som er en helautomatisk betalingsløsning, fra 15. september 2023

Hva må du som lader gjøre innen 15 september?
Tjenesten aktiveres automatisk fra og med 15.september. For at du skal kunne fortsette å lade må du innen 15. september ha lagt til betalingsmetode/Payment. Dersom dette ikke er gjort vil du ikke kunne lade. Registreringen gjøres direkte i appen. Du vil fra denne dato bli trukket direkte fra ditt betalingskort etter hver ladeøkt.

Kostnad:
Lynghaug borettslag har valgt spotpris som løsning med påslag på kr 1.00 for utgifter til nettleie og andre kostnader. Med denne løsningen vil andelseiere alltid får riktig pris og mest rettferdig pris.  I tillegg til strømprisen betaler hver bilfører en Easee Pay-avgift på 45 øre per kilowattime. Det skal ikke straffe seg å lade mye. Derfor er det satt et pristak på Easee Pay-avgiften på 59 kroner per måned. Siste faktura for ladeutgifter kommer i uke 38 og vil være siste faktura for perioden 01.08- 14.09.23

Løsningen vil evalueres i mars 2024

Hvordan legger du til betalingskort?

  • Sørg for at du har siste versjon av appen, hvis ikke må du laste ned oppdatering.
  • Åpne appen og gå til  din profil. 
  • Under der du kan legge til RFID nøkkel står det nå "betalingsløsning". Du kan velge å legge til kort eller f. eks google pay. 
  • Appen vil nå verifisere kontakt med din bank ved å fakturere deg et symbolsk beløp. (ved test var det 0kr for kort og 10 øre for google pay).
  • Du vil nå få en melding i appen om at du er klar for lading og betaling.
  • Merk at løsningen ikke virker før 15. september, og merk at du ikke vil kunne lade dersom du ikke har penger på kortet.

Borettslaget har  16 ladestasjoner. Ladestasjonene kan benyttes av alle som eier eller leier i borettslaget, men forutsetter selvsagt at brukeren er registrert i borettslagets portal. Gjester er ikke tillatt å lade.

For tilgang til ladestasjonene ber vi deg sende en henvendelse til  lynghaug.borettslag@gmail.com   

Merk e-post med «tilgang ladestasjon». Det er viktig at du oppgir ditt telefonnummer i e-posten. 

Når din epost og telefonnummer er registrert vil du få tilsendt link på din mailadresse, denne må du godkjenne. Dersom du har RFID ladebrikke for et annet anlegg kan du registere denne i ladeportalen  for våre easee ladestasjoner. Dersom du ikke har ladebrikke, kan denne kjøpes i de fleste elektroforretninger, som f.eks Elkjøp. Brikker koster ca 50kr. 

Minner om at vi fortsatt har færre ladeplasser enn biler som skal lade, alle må derfor være flink å flytte bilen når den er ferdig ladet.

Hvilken kW-effekt er det på laderne?

Ladeeffekten vil maksimalt være 7,4KW 230V, 32A.

Blir ladeeffekten redusert når alle ladepunktene er i bruk?

Ja, ladeeffekten blir redusert når alle laderne er i bruk. Men når enkelte av bilene er ferdig ladet, vil effekten overføres til de andre bilene. Laderne fordeler tilgjengelig effekt likt mellom seg

Ladekabelen setter ofte begrensinger for hva bilen din kan ta imot av strøm?

For å få full ladeeffekt bør ladekabelen være av type: Type 2, 32A. Denne må du ha selv.

Hva skjer om jeg mister Easee key ladebrikken?

Du er avhengig av ladebrikken for å kunne lade. Easee key er en personlig ladebrikke, men kan brukes av alle som til vanlig lader bilen. Dersom kodebrikken forsvinner, kan du kjøpe ny Easee brikke på butikker som Power, Elektroimportøren for 49,- pr stykk. Eller bestille den hos styret for ca. kr 40. Du må da registrere din nye brikke i appen.

Jeg har garasje, kan jeg lade på ladeplass?

Ja. Husk å gi beskjed om at du har garasje når du søker om tilgang. Vi har en egen oversikt over de som har lov til å stå på ladeplass som Vestpark har tilgang til. Når du er ferdig med lading må du flytte bilen tilbake til garasjen.

Hva koster det å lade bilen?

Pr. kwh: Dagens pris står øverst på denne siden.

Vær oppmerksom på at prisen kan bli justert månedlig, ettersom spotprisen kan variere. Den til en hver tid gjeldende pris vil ligge på hjemmesiden.

Når og hvordan faktureres du?

Faktura blir ift forbrukt strøm i perioden. 

Planlagt avtale var akonto fast beløp hver mnd med avregning mot reelt forbruk hvert halvår. Etter første fakturering ser vi dog at det er så stort sprik i hvor mye alle lader for, at dette ikke er realistisk gjennomførbart. Inntil videre vil man derfor bli fakturert per mnd.

Lynghaug Housing Association has 16 point for charging of electric cars. These are available for use by anyone who lives in our appartments, os course provided you are registered as a user in our user portal.  Guests are not permitted to use the charging stations.

For access to the charging station send an application to  lynghaug.borettslag@gmail.com   

Make your email heading  «access to charging point». It is imperative that you provide your mobile number in the application as this is the basis for gaining access to the charging app.

Once your phone number is registrered you will be added to our portal. If you already have an RFID tag for charging at other stations, you can use this to add in the easee app. If you do not own an RFID tag, these can be bought at most electronic stores, such as Elkjøp. Price is approx 50kr

We would like to point out that we do not have sufficient charging points to allow every car one dedicated parking spot. Please be mindful of the need to share the charging points and remove your car when it is finished charging. 

What is the effect of the charging points?

Maximum 7,4KW 230V, 32A.

Will the charging effect be reduced when all the charging points are in use?

Yes. But the charging stations distributes the effect evenly between the points in use, and when a car is finished charging, the effect will be redistributed to the other points in use.

Your charger will often limit the effect your car can receive (how fast it charges).

For full charging effect you need a charging cable: Type 2, 32A. 

What happens if i lose the  Easee key charging tag?

You cannot charge your car without this tag.  Easee key your personal charging tag, but may be used by anyone who charges their car (I.e your neighbour may use your lost tag to charge their car if you lose it) It is therefore important that you get and register a new tag as soon as possible. You can buy a new charging tag at an electrical dealershiå like Power for 49,- per tag, og from the Housing Association for around 40,- (price may vary depending on our purchace price from our vendor). Register your new tag in the Easee app..

Can i charge my car if i have a garage?

Yes. Let us knor that you have a garage when you apply for access. We have a list of who is allowed to charge cars whis Vestpark has access to. When finished charging you must move your car back to the garage.

How much does it cost to charge my car?

Per. kwh:   Current cost is at the top of this page.

Please be aware that the price may be adjusted monthøy depending on the cost of electricity. Currentl price will aslways be announced on our website.

When and how do i pay for charging my car?

Payment per used kWh as per the monthly price. Monthly invoice will be delivered in your mailbox