FREMDRIFTSPLAN INSTALLASJON AV GET UTSTYR

Som tidligere varslet vil Get starte installasjonen av nytt utstyr fra og med 3. februar, altså neste uke. Her følger viktig informasjon om planlagt fremdriftsplan for din blokk.

Neste uke starter med blokknummer 11, 13, 15, 17, 19, 21 og 39.

Uke 7 23, 25, 31, 33, 35, 37, 41, 43 og 45

uke 8 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63

Uke 9 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85

Motho, som gjennomfører installsjonen sammen med Get, vil henge opp skriv i hver blokk med informasjon om hvilken dato den enkelete blokken vil bli omstilt til Get. De vil også ringe til hver enkelt beboer for å varsle om dette, senest et par dager før installasjonen. Dersom du ikke har mottatt telefon fra Motho inne to dager før installasjon i din blokk kan det være fordi vi ikke har klart å finne ditt telefon-nummer. Du bes da om å selv kontakte Mohto. Det er per i dag ca 20 beboere vi ikke har telefonnummer til.

Det må igjen påpekes at det er viktig at leiligheten stilles tilgjengelig den dagen Mohto har planlagt installasjon. Dersom du selv ikke kan være hjemme så kan du kontakte vaktmester på 47909678 og gi han tillatelse til å låse inn. Dersom Mohto/Get ikke får tilgang den dagen vil du bli stående uten nett inntil den dagen de har anledning til å ta din leilighet. Fremdriftsplanen vil bli prioritert, så neste dag vil Mohto være i neste blokk. 

Installasjonen skal i utgangspunktet ikke påvirke andre enn den blokken som kobles om den dagen. Skulle allikevel uforutsette ting skje så er det egen kundeservice  i Bergen som kan kontaktes i deres åpningstid, nummer er gitt i info fra Get som dere fikk i posten. Når kundeservice er stengt kan styretelefonen kontaktes, så snakker vi videre med våre kontaktpersoner i Get.

Sjekk fremdriftsplanen og finn dato for din blokk her, følg ellers med på infotavlen i din blokk og anrop på din telefon.

29.01.2020 13:26