Har du lyst til å sitte i styret?

Valgkommiteen søker nå etter interesserte som kan tenke seg å være med i styret f.o.m. generalforsamlingen 2021.

Er du engasjert og nysgjerrig og kunne tenke deg å lære om hvordan vi drifter borettslaget?

Valgkomiteen søker etter personer som har lyst til å bidra ved å sitte i styret, enten som styremedlem eller varamedlem.

Styrets oppgaver er alt fra håndtering av parkering, beboerhenvendelser, kontakt med vaktmester opp mot regelmessig vedlikehold, kontakt med serviceleverandører, og oppfølging av rehabiliteringen. Sittende medlemmer vil sørge for god opplæring. Personer både med og uten erfaring er hjertelig velkommen.

 Frist: 30 April 2021

 

Interesserte kan ta kontakt med :

 Malika, tlf. 90229350  mail : malika.ighoubah@gmail.com og

Jorunn, tlf. 41686510  mail : Jele52@live.no

18.03.2021 07:59