Arbeidsplan for driftsavdelingen - våren 2024

Her vil vi legge litt generell informasjon om hva våre to vaktmestere jobber med i nærmeste periode:

  • Filterskift  -  balansert ventilasjon

  Dette arbeidet tar lenger tid enn nødvendig på grunn av manglende svar på at vaktmester får låse seg inn, eller fordi det ikke ryddet plass frem til ventilasjonsanlegget før vaktmester kommer.

  Styret oppfordrer alle andelseiere til å besvare sms fra vaktmester om tilkomst til leiligheten, samt rydde rommet der ventilasjonsanlegget er montert slik at det er mulig å komme frem til skapet.

   

  •  Pusse ned og male benker
  • Rydde tak for løv, boss og annet rusk før våren (innleid lift)
  • Teste ut robotklipper på gress ved flaggstang bak nr.31-33 i samarbeid med Felleskjøpet
  • Støpe bak nr.61-63 og anlegge områder med hvit singel
  • Følge opp pågående rørfornying - Rørhab
  • Reparere og erstatte ødelagte dører til fellesboder og få på plass hengelåser
  • Løpende, forefallende arbeid som tømming av boss, skifte lyspærer, reklamasjoner, info og henvendelser fra andelseiere
  • Koordinere rydding av fellesboder, innleie av container og tømming av denne