Drenering rundt 79/81 og 83/85, varsel om støy

Denne uken starter dreneringsarbeid rundt grunnmur i sørenden av borettslaget.

Grunnet utfordringer med fukt vil det fra og med denne uken, og inntil et par uker fremover, foregå dreneringsarbeid rundt blokkene 79/81 og 83/85 i sørenden av borettslaget. Gravemaskiner vil fjerne jord og stenmasse rundt grunnmuren, isolere og legge ny, drenerende masse. 

Dette arbeidet ble gjort i fereien rundt nr 39, og allerede samme uken var det merkbar forskjell i kjelleren mhp fukt.

Graving vil medføre en del støy for beboerne, dette er varslet i eget varsel  for en uke  siden til de som bor i de berørte blokkene og som da vil oppleve høyest støy.  Adkomster til blokkene blir tilbakestilt etter at arbeidet er ferdig.

Arbeidet startet trolig tirsdag eller onsdag.

Når dette arbeidet er gjennomført gjenstår drenering rundt nr 17. Det er da ingen fler blokker som skal dreneres utenom disse.

27.07.2020 10:31