Når vi bor så mange i umiddelbar nærhet til hverandre, må man lage noen felles kjøreregler slik at man har best mulig forutsetning for et godt samliv.

 Dette er husordensreglene.

Noen ganger vil husordensreglene være til din fordel, og noen ganger til din ulempe. Styret er utnevnt av andelseierene til å sørge for at husordensreglene blir fulgt.

Hvis du klager på brudd på husordensreglene, eller blir klaget på, så vil første hendelse komme fra styret eller vaktmester med påminnelse om å følge husordensreglene. Dersom det etter gjentatte klager ikke blir bedring i forholdet det er klaget på vil vi overlate saken til Vestbo, som da vil opprette sak og sende advarsel om at videre brudd på reglene kan medføre tvangssalg av leiligheten.

Det må påpekes at det skal grove brudd på reglene til for at styret skal ha rett til å kreve at noen flytter. Vi vil også påpeke at tvangssalg er eneste tvangsmiddel borettslaget har. VI kan ikke politianmelde beboere for brudd på husordensregler eller brudd på borettslagsloven. Tvangssalg er også en lang og smertefull prosess for både påklaget og klagende part.

Kontakt alltid politiet dersom du opplever problemene med din nabo som alvorlige eller du føler fare for din sikkerhet.