Fra juni 2021 vil det ikke lenger bli levert ut parkeringskort som bevis på enten permanent eller midlertidig parkeringstillatelse i borettslaget, samt tillatelse til å benytte ladestasjonene. Alle tillatelser vil bli registrert digitalt etter søknader om som tidligere. Beboer vil få bekreftelse på epost, eller mobil nå søknaden er innvilget.Parkeringsbestemmelsen er de samme.

HAR DU GARASJE, ELLER ØNSKER Å KJØPE GARASJE, SE LENGER NED PÅ DENNE SIDEN. KONTAKT OM GARASJE MÅ SENDES TIL GARASJELAGENE, IKKE TIL STYRET.

Parkeringsbestemmelser i Lynghaug Borettslag

 • Om garasjer..se lenger ned på siden
 • Biler skal kun parkere på oppmerkede plasser. Parkering/stopp på fortau eller i rundkjøringer kan hindre tilgang for utrykningskjøretøy og kan medføre bortauing.
 • Bebore skal ha gyldig digitalt parkeringsbevis. Hvis ikke kan dette medføre at man blir ilagt kontrollavgift. 
 • Det kan søkes inntil 2 parkeringsbevis. Bilene skal være registrert på beboer med bostedaddresse i borettslaget.
 • Gjesteparkeringen er avgiftsbelagt. Gjester betaler/trekker gyldig bilett i automaten. De første 3 timene er gratis mot betaling. Se mer detaljert beskrivelse lenger ned på denne siden.
 • Håndverkere og andre tjenester som skal parkere i borettslaget trenger midlertidig parkeringsbevis. 
 • Biler med midlertidig parkeringsbevis skal ikke stå på gjesteparkering.
 • Skal du ha bilen på verksted og trenger parkeringsbevis til leiebil? Da må du søke om midlertidig parkeringsbevis.
 • I henhold til generalforsamlingsvedtak kan biler med parkeringsbevis stå parkert inntil 30 minutter ved av-og pålessing og da ikke til hinder for utrykningskjøretøy.
 • Bileiere som eier garasje skal ikke benytte parkeringsplasser ute.
 • Kjøretøy 1 er gratis ( de som har garasje betaler leie til garasjelaget)
 • Kjøretøy 2 koster 170 kr. pr mnd. 
 • De som disponerer bil tilhørende arbeidsgiver må betale 170,- pr.mnd (selv om dette er eneste bilen man har). 
 • Biler tilhørende beboere blir prioritert foran firmabiler.
 • Maks lengde på kjøretøy er 5,20 meter.
 • Borettslaget har lademulighet for elbiler tilhørende beboere. Dette koster 500,- pr mnd (670,- om elbilen er bil nr 2).Det er kun elbileiere som velger å lade bilen i borettslagets ladepunkt som må betale 500. Så man kan fint eie elbil uten å måtte betale 500 for det, men da får man ikke lade. Det er ikke tillatt for gjester å lade der. Søk om lademulighet her! 

Du og dine gjester er selv ansvarlig for å følge parkeringsreglene. Styret vil ikke hjelpe med å få kansellert bøter som følge av feilparkering. Vestpark, som alle andre parkeringsfirma, lever av bøtene de skriver. Å få en bot fordi man er et par minutter for sen er kjipt, men Vestpark er i sin fulle rett til å bøtelegge deg. Klage på ilagte kontrollavgifter gjøres direkte til VestPark AS. Send de en e-post her. Husk å oppgi saksnummeret. 

Om Parkeringsbeviset:

Parkeringsbevis i Lynghaug borettslag er digitale fra juni 2021. Det vil si at alle biler som blir godkjent for parkering i vårt borettslag vil bli registrert i Vestpark sitt datasystem, og vi vil ikke lenger ha parkeringskort i vinduene.

 • Parkeringsbevis for kjøretøy 1 (privatbil) som utstedes til beboere er knyttet opp mot bilens registreringsnummer og bileier må bo i borettslaget for å kunne parkere i borettslaget. Det vil si at personen som er registrert i bilens vognkort må være beboer i Lynghaug Borettslag. Søknader om parkeringsbevis til kjøretøy 1 blir prioritert foran søknader om parkeringsbevis til kjøretøy 2 (firmabil/privatbil 2).

 • Parkeringsbevis for kjøretøy 2 (privatbil/firmabil) som utstedes til beboere er også knyttet opp mot bilens registreringsnummer. Borettslaget kan ikke garantere at alle som søker om parkeringsbevis for kjøpretøy 2 vil få parkeringsbevis. Parkeringsplasser er en begrenset resurs i Borettslaget som varierer avhengig av hvor mange som flytter inn/ut og hvor mange som har bil. Kjøretøy 2 blir ikke prioritert hvis det er mangel på parkeringsplasser. Dette betyr også at parkeringsbevis for kjøretøy 2 kan bli inndratt dersom det er mangel på plasser til beboernes primær-kjøretøyer.

 • Hvis bileier får tilgang til garasje skal parkeringsbeviset leveres inn til styret i borettslaget. Dette skyldes at det da vil bli frigjort en parkeringsplass som andre beboere kan benytte seg av. De som har garasje har ikke krav på parkeringsbevis.

 • Parkeringsbeviset følger bilen. Flytter man kortet over i en annen bil risikerer man kontrollavgift siden registreringsnummer som står knyttet til parkeringsbeviset da ikke vil stemme overens med bilens registreringsnummer. Bytter du bil må du søke om nytt parkeringsbevis. Det gjør du her 
  Dette gjelder om man også skal disponere en annen bil for en periode.
 •  
 • Beboere som ønsker parkeringsbevis må søke om dette. Dette betyr at det ikke er noen garanti at man får det, pga. vi ikke har nok parkeringsplasser til alle beboere.

Gjesteparkering

Gjester kan parkere mot avgift mellom 51 og 55. Beboere kan IKKE parkere på gjesteparkeringen!

 • De 3 første timene gratis mot gyldig parkeringslapp i vinduet.
 • 08-23:59 koster det kr. 2,- pr. time
 • 24:00 - 07:59 koster det kr. 5,- pr. time

Det er mulig å betale med mynt eller via Easypark, enten via app eller med SMS. Vi er takstsone 3905

 1. Last ned appen til EasyPark via Appstore eller Googleplay
 2. Send SMS til 2410 med takstsone etterfulgt av reg. nr. Eks: 3905 SV12345. For å stoppe send STOPP til 2410

Motorsykler tilhørende gjester skal også parkere på oppmerket plass. Vi anbefaler å benytte easypark-app, siden det ikke er rute å legge lappen i. Hvis du ikke vil bruke appen vil vi henvise til anbefalinger fra Parkeringsklagenemda om å feste lappen godt, eks i  bremsen eller plastpose med strikk festet til styret. Klagenemden anbefaler også å ta et bilde av parkeringslappen festet på sykkelen før du forlater den. Er du i tvil om hva du skal gjøre kan du ringe Vestpark på 55602900 så får du registrert 3 timer gratis.

Biler med offentlig bevis for bevegelseshemning kan stå gratis. 

Spørsmål om parkering sendes til parkering@lynghaug.no 

 

Garasjer

Borettslaget har leid ut deler av eiendommen til 3 garasjelag. Borettslaget har ikke ansvar for salg, drift eller veldikehold av garasjer, dette sørges av garasjelagene selv som også har egne vedtekter. Hver enkelt beboer har mulighet for å kjøpe garasjer fra andre beboere. Verdien på disse, eller hva de er solgt for tidligere har desverre ikke styret oversikt over. Utover kjøpesummen vil garasjelagene fakturere eier for strøm og andre utgifter. Vi vil derfor, på vegne av garasjelagene, opfordre alle som overdrar eller kjøper garasjer om å melde i fra til garasjelaget at du er ny eier.

Eiere av garasjer har ikke rett på parkeringskort i laget for bil 1. Eier av garasje kan stå ute inntil en time. Du må angi med P skive når du parkerte bilen. p-skive kan søkes fra styret. Send en epost til parkering@lynghaug.no. For alle andre henvendelser om garasjer bes beboere om å henvende seg til det relevante garasjelaget.

Garasjelag 1: Sigrund Kristiansen DHV 25 skakris@online.no

Garasjelag 1 går fra første nedkjøring (telt fra Lynghaug skole) til andre nedkjøring, samt fra nr 51 til nr 55. garasjene er merket med tall.

Garasjelag 2: Eli Andersen DHV 21

Garasjelag 2 går fra vaktmesterboden til første nedkjøring, samt 9 garasjer fra nr 51 som henger sammen med garasjene fra lag 1. Garasjene er merket med bokstaver.

Garasjelag 3: Arve Ask DHV 83 arve.ask@gmail.com

Garasjelag 3 går fra siste nedkjøring og helt til enden av borettslaget.

Dersom eiere av garasjer benytter vaktmester til assistanse ifm vedlikehold eller reparasjoner anses dette som innleie, og den enkelte eier eller garasjelaget vil faktureres for dette med 700,- timen. 

Klikk på bildet for å få det større