Inspeksjon og møte med byggeleder

I disse dager gjennomfører byggeleder inspeksjon av borettslaget.

Dersom man denne og de neste ukene observerer en eller flere som tusler rundt i nabolaget (på dagtid) og kikker på hus og grunn så er dette arbeidsgruppen fra Rambøll som gjennomfører inspeksjoner. Dette er et ledd i ferdigstillelsen av funksjonsbeskrivelsen som skal sendes ut til entreprenørene.

Styret skal ha møte med byggeleder i neste uke for å gå gjennom arbeidet som er gjort så langt. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om fremdrift etter dette.

13.06.2019 09:20