Dugnad i borettslaget

Alle beboere kan utføre enkle dugnadsoppgaver i borettslaget etter avtale med styret.

Dugnadsoppgaver kan være ulike former for mindre vedlikehold av fellesarealer eller bidrag til felleskapet.

Dersom du ønsker å utføre dugnadsarbeid for borettslaget  kan du sende en epost til styret med hva du ønsker å gjøre og hvilken tid du forventer å bruke på dette. 

Det skal føres timelister for arbeidet, og timelistene leveres til styret etter nærmere avtale.

Dugnadsarbeid kompenseres med kr.100 pr.time, maksbeløp er kr.3000.

Arbeid av lengre varighet som vil overstige kr.3000, krever skriftlig arbeidsavtale med borettslaget og innberettes som lønn med skattetrekk.

Ettersom borettslaget har to ansatte vaktmestere, gjennomføres ikke organisert lagsdugnad. 

.