Dugnad i borettslaget

Alle beboere kan utføre enkle dugnadsoppgaver i borettslaget etter avtale med styret.

Dugnadsoppgaver kan være ulike former for mindre vedlikehold av fellesarealer eller bidrag til felleskapet.

Dersom du ønsker å utføre dugnadsarbeid for borettslaget  kan du sende en epost til styret med hva du ønsker å gjøre og hvilken tid du forventer å bruke på dette. 

Det skal føres timelister for arbeidet, og timelistene leveres til styret etter nærmere avtale.

Dugnadsarbeid kompenseres med kr.100 pr.time. Pr.nå er skattefritt maksbeløp kr.3000 i borettslag, overstiger man dette skal det trekkes skatt. 

Ettersom borettslaget har to ansatte vaktmestere, gjennomføres ikke organisert lagsdugnad. 

.