Dugnad i borettslaget

Alle beboere kan utføre enkle dugnadsoppgaver i borettslaget etter avtale med styret.

Dugnadsoppgaver kan være ulike former for mindre vedlikehold av fellesarealer eller bidrag til felleskapet.

Dersom du ønsker å utføre dugnadsarbeid for borettslaget skal kan du sende en epost til styret med hva du ønsker å gjøre og hvilken tid du forventer å bruke på dette. 

Det skal føres timelister for arbeidet, og timelistene leveres til styret etter nærmere avtale. Husk at det er begrenset kompensasjon for dugnadsarbeid da du ellers må betale skatt av det du får utbetalt.

Ettersom vi har egen vaktmester gjennomfører ikke borettslaget organisert lagsdugnad. 

Hver sommer utlyser vi til beboerne ledig stilling, hvor en av lagets ungdommer får jobbe dugad sammen med vaktmester gjennom sommerferien.

.