Internett vil være ute i nr 17 og 11-15 i dag

Dette grunnet reperasjoner av fiber

Nr 17 og 1, samt deler av 13 og 15 har mistet nettet helt eller delvis siden mandag ettermiddag. Telia har hatt et lag ute for å finne feilen og har funnet en tilførselskabel som ligger i klem og har fått skade. Dette er en kabel som har vært uheldig plassert den gang Telenor la den, og har trolig blitt påvirket over tid og nå fått nok. Telia har i dag folk på stedet for å reaprere denne kabelen, og for å gjøre dette må kabelen kuttes for å sveise sammen de friske delene. Det betyr at alle i nr 17 og 11-15 vil være uten nett i dag.

Telia regner med å ha skaden reparert i løpet av dagen, og at vi kan ha nettet tilbake en gang i ettermiddag.

25.11.2020 08:19