Borettslagets regler

Kjæledyr ønskes velkommen i Lynghaug Borettslag, under den forutsetning at andelseier følger de lovpålagte krav til dyrehold, samt overholder borettslagets vedteker og husordensregler.

Dyr som skal ut av leiligheten skal holdes i bånd.

Søppelkasser er plassert rundt om i borettslaget og i Lynghaugparken, vis hensyn og plukk opp avføring. 

Dyr som skal bevege seg ute i fellesarealene skal søkes om til styret. Søknadsskjema finner du her.

Dyr som kun skal oppholde seg inne i leiligheter, som innekatt, hamster, undulat osv, trenger man ikke søke om.

Vedlagt søknadsskjema er en liste der søker skal ha underskrift av naboene i samme oppgang. Dersom en nabo ikke vil skrive under eller aldri åpner, så noteres dette på skjema. Søknaden kan oversendes styret på epost eller legges i postkassen til styrekontoret. Søknaden vil tas opp til behandling på neste styremøte (første halvdel av hver måned).

Styret vil vurdere søknaden etter gjeldende lover, vedtekter og husordensregler.

Nyttig informasjon

"Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger."

- Lov om dyrevelferd

Dersom du aldri har hatt kjæledyr, eller er usikker på hvilket stell som er forventet i henhold til regelverket; mattilsynet har gode retningslinjer for hold av mange typer kjæledyr. Fra hund og katt, til fisk og fugl. Dyrepoliti er på opprulling i Norge, og er innført i flere regioner som prøveordning. Inntil dette er på plass i Bergen er det Mattilsynet du skal ringe dersom du har mistanke om at dyr lider nød.

Hvis du har, eller ser et dyr i umiddelbar nød er det ikke alltid like lett å vite hvor man skal ringe. Inntil dyrepolitiet er opprettet i Bergen har DNB forsikring opprettet en telefonlinje 222 00 114, for å sikre at dyret blir ivaretatt av rett instans.

For de som er hund og vil treffe andre som går tur rundt i nærområdet så har noen kjekke mennesker opprettet en facebook gruppe Lynghaug parkens hundevenner der alle kan bli med.