Er rehabiliteringen forsinket?

Det har kommet oss for øre via flere kilder at det er en del som av forskjellige grunner tror at Markhus allerede er forsinket. Vi ønsker derfor å oppklare dette.

Først kan vi jo bare starte med å si at nei, rehabiliteringen er IKKE forsinket. 

Så skal jeg forsøke å forklare litt basert på de rykter som har nådd oss.

1. Den fremdriftsplanen som ble utgitt i infoskriv er allerede sen.

Ja og nei. Den fremdriftsplanen som ble utgitt da vi opplyste at det var Markhus som skulle være entreprenør var den planen som de ga til oss den gangen de ga oss tilbud på rehabiliteringen, altså i desember i fjor. Den var basert på estimat om at oppstart skulle være i begynnelsen av april. Pga at vi ventet på svar fra Enova om støtte så ble ikke kontrakten underskrevet før i slutten av april. Så Markhus kunne ikke starte før en måned etter det vi opprinnelig håpet da vi la planen i tilbudsfasen. Så den planen som er gitt er fortsatt gyldig, men alt er forskjøvet ca 1 mnd. Ikke fordi Markhus er sen, men fordi borettslaget måtte ha økonomien på plass før vi signerte kontrakt.

2. Fredriften er forsinket fordi de bytter om på rekkefølgen av blokkene.

Nei. Markhus har gitt beskjed fra starten av at de vil gjøre en kontinuerlig vurdering av hvilken rekkefølge det er mest hensiktsmessig å ta blokkene.  Særlig da i fase 1 er det naturlig at ting blir snudd litt rundt på. Om de tar  19/21 først og 41 etterpå, eller 41 først og 19/21 etterpå så blir det ikke forsinkelse av den grunn. Tvert i mot.. Noen ganger når man kommer i gang så finner man ut at logistikken fungerer bedre, og dermed får man BEDRE fremdrift, hvis man endrer på rekkefølgen.

3. Fremdriften er forsinket fordi det har tatt så lang tid å få opp stillasene og fordi det tok tid før de begynte å rive.

Når vi skriver kontrakt med Markhus må de søke kommunen om ansvarsrett, som vil si at de får lov til å drifte byggeplassen og bygge om byggene våre. Dette har en normal kommunal behandlingstid på tre uker. Før denne tillatelsen er på plass så har de altså ikkehatt lov til å starte rivingen. Så de startet smått på litt stillas og litt områdeforberedelser, men resten måtte vente til kommunen sa ja. Dette er helt normal prosedyre og er en del av hvorfor fase 1 er satt opp til å ta lenger tid enn de andre fasene.

4. Fremdriften er forsinket fordi det fortsatt snakkes om at balkonger og ventilasjon designes.

Når vi ber om tilbud så sier vi "Vi skal ha en innglasset balkong " og "vi skal ha balansert ventilasjon". Men designet på dette vil jo avhenge av hvem som blir leverandøren. Når vi får tilbud så har de sett for seg ca hva de skal gjøre, men konkrete mål ned til milimeteren er ting de må ferdigstille i starten av rehabiliteringen. Så  det vi hadde i forfasen var en god indikasjon slik at de kunne gi pris, men detaljene er helt normalt å ferdigstille i den fasen vi er i nå.  Igjen, dette er en av grunnene til at fase 1 er satt opp til å ta lenger tid enn de andre fasene, fordi den inkluderer mye forhåndsarbeid.

Dernest må jo varer bestilles. Det skal være milevis med isolasjon, fasadeplater, 263 ventilasjonsanlegg og balkonger som alle skal spesiallages til å passe våre leiligheter, Over 2000 vinduer. Dette er  jo ikke ting som ligger på lager, dette er ting som nå blir bestilt og har leveringstid på flere uker. Igjen, derfor tar fase 1 lenger tid enn de andre fasene, for når vi kommer til fase 2 og 3 osv, så er jo alle materialene allerede på plass. At det tar tid for oss beboere å få tegninger av ting betyr ikke at byggingen er sen. Det betyr bare at vi lar fokusen ligge på at de skal få sendt ting til produksjon. Om man får se tegninger i dag eller om tre uker har ingen innvirkning på våre liv annet enn nysgjerrigheten. Men om de skal prioritere å gi oss tegninger fremfor å få satt ting i produksjon så har dette innvikrning på oss alle.

Markhus er helt i henhold til planen., Det kan også fortelles at Markhus er pliktig per kontrakten å holde den satte tidsplanen såfremt det ikke dukker opp ting ved byggefasen som er av en sånn grad at de ikke med rimelighet kan forventes å fortsette som planlagt For eksempel hvis man finner store problemer med råte under isolasjonen, og at dette da må rettes opp før man kan fortsette. Eventuelle forsinkelser må tas opp formelt i god tid, og den må godkjennes av styret og Rambøll. Forsinkelser som ikke faller innunder slike rimeligheter straffes med døgnmulkter. Så her er det ikke snakk om at prosjektet på noen som helst slags måte kan eller skal flyte ut i tid og tusle og gå sin egen gang. Markhus har forpliktelse til borettslaget, og denne ryddige måten å ha en kontrakt er en av fordelene med å ha en totalentreprenør. 

Hvis du er bekymret for noe med rehabliteringen så vil vi som alltid anmode om å ta kontakt med oss på lynghaug.borettslag@gmail..com. Vi svarer som reglel alltid innenfor samme dag., og her er alle spørsmål velkommen., vi deler med glede alt vi vet. Styret informerer alltid videre den informasjon vi er gitt fra Markhus på vår hjemmeside, og vi blir løpende orinetert. Når Markhus vet ting så får vi vite med en gang, og vi forteller da videre til dere.  

10.06.2020 23:37