Oppdatering Corona virus og dens innvirkning på rehabiliteringen

Da Coronaviruset tramper inn i hverdagen, så ønsker vi å gi litt informasjon om rehabiliteringen og hvordan corona-tiltak nå innvirker på denne.

Søknadsfristen for Envoa-støtte var som tdiligere fortalt 1. februar. Antatt behandlingstid var fire uker, men så har det også vært vinterferie. Så litt ekstra tid hadde vi regnet med. Vi har per skrivende stund ikke fått noen tilbakemelding fra Enova, men håper på svar når som helst nå.

Forhandlinger med entreprenører har gått bra, og vi vil snart komme med informasjon til dere om hvem som vinner anbudsrunden for totalentreprise. Jeg er sikker på at dere blir fornøyd!

Vi har vært i møte med Handelsbanken for å diskutere renter og utbetalingsforhold av lånet. Handelsbanken gir gode råd for å sikre borettslaget stabil økonomi i nedbetalingsperioden, og vi har gunstige renteforhold akkurat nå.

Vi har også vært i kontakt med Vestbo som skal lage oppdaterte planer for økning av husleie og fellesgjeld.

Det har vært planlagt å avholde beboermøte (eller ekstraordinær generalforsamling hvis vi må ha avstemming) før påsken. Som dere sikkert forstår så vil ikke dette være mulig grunnet Coronaviruset. Det er per nå ikke mulig å få tak i lokaler som vil leie ut til oss, og det er heller ikke anbefalt av helsemyndighetene å samle så mange mennesker på et lite område. 

Så hvordan vil dette påvirke rehabiliteringe? Dersom alt går som planlagt, veldig lite. Om vi ikke kan avholde beboermøte så vil vi sørge for å gi utfyllende informasjon per post. Såfremt ikke byggebransjen stanser sin virksomhet vil entreprenør da kunne starte opp prosjektet og iverksette planlegging og innkjøp av materialer. Dersom vi må avholde avstemming vil dog viruset kunne medføre en forsinket oppstart, da det vil være begrenset hvor mye entreprenør vil kunne gjøre inntil avstemming i borettslaget er foretatt.

Vi vil oppdatere dere så snart der skjer noe mer. Vi ber om forståelse for at dette viruset er utenfor vår kontroll, og at vi vil sørge for å arrangere møte så snart dette er helsemessig forsvarlig.

12.03.2020 13:22