Rehabilitering - Informasjon

Styret informerer om hvordan man fremover kan holde seg orientert om rehabiliteringen

Hjemmesiden vil bli aktivt brukt til å gi ut informasjon om rehabiliteringen. Styret vil anbefale alle å titte innom denne med jevne mellomrom, for å holde seg oppdatert. Alt som skjer vil komme på nyhetslisten, men vil også bli lagt på siden dedikert til rehabiliteringen.

Infotavlene i blokkene vil også bli brukt aktivt fremover, hvor blant annet en oppsummering av arbeid gjort siste måned vil være tilgjengelig.

Som annonsert på ekstraordinær generalforsamling ønsker styret å invitere andelseierne til informasjonsmøte på styrekontoret en gang i måneden. Dette er nå besluttet til å bli arrangert fra og med mai måned. Dette vil være en kort seanse der styret vil gi en oppsummering av status fra siste måned, samt åpne for spørsmål. Informasjonen vil være den samme som ligger ute på nettsiden til enhver tid, og vil også bli hengt i hver blokk. Datoer for 2019 vil være som følger:

  • Tirsdag 07. mai kl 19
  • Tirsdag 11. juni kl 19
  • Juli- sommerferie
  • Tirsdag 13. august kl 19
  • Tirsdag 10. september kl 19
  • Tirsdag 08. oktober kl 19
  • Tirsdag 12. november kl 19
  • Tirsdag 10. desember kl 19

Det er selvfølgelig lov til å komme innom styrekontoret og stille spørsmål også på ordinære tirsdager. 

12.04.2019 09:23