Vannet i nr 17 utkobles Torsdag 10.12.20 kl 0830 til 12

Vannet vil bli stengt i nr 17 fra 08:30 og ca til kl 12.

 Vi har fått melding i kveld, onsdag, at det vil være behov for ytterligere arbeid på vannrøret som ble skiftet tirsdag. Vannet må desverre derfor stenges igjen, denne gang for en litt lengre periode. Vi beklager kort varsel og den ubeleilighet det medfører.

Etter sist stengning meldte et par beboere om toalett som står og renner. Dette kan forekomme dersom man trekker ned i toalettet mens vannet er stengt. Flotøren som da vanligvis stiger igjen med nytt tilført vann får ikke gått tilbake til normal stilling, og blir "låst". Dette er ikke vanskelig å fikse selv. Dersom du har frittstående toalett kan du ta av lokket og rikke litt på flotøren, så vil den gå tilbake på plass og toalettet vil fylle seg igjen. Dersom man har innebygget toalett kan du forsiktig lirke av dekselet til trykk-knappene og gjøre det samme.

09.12.2020 21:30