Resultat av rørinspeksjon

Mange av andelseierne har vært spent på resultatet av rørinspeksjonen i borettslaget, og bekymret for at vi ville finne store problemer som ville stanse rehabiliteringen slik den var planlagt. Inspeksjonen er nå ferdig og styret har vært i møte med Rambøll for å diskutere resultatene.

Det har for rehabiliteringen vært planlagt å gjøre enkle utbedringinger av avløpsnettet i blokkene ved hjelp av såkalt "strømping", det vil si at man fornyer rørene innvendig. Hvor omfattende behovet var var usikkert, og med tanke på borettslagets alder ble det også fremmet bekymring for at også vannrørene kunne være å dårlig stand. Dersom dette var rett ville det i verste fall kunne medføre at rehabiliteringen måtte totalt omplanlegges for å prioritere rørene. Vi ba derfor Rambøll om å leie inn kyndig personell på våre vegne, for å gi oss en skikkelig tilstandsvurdering.

Kort oppsummert, for de som ikke har lyst til å lese hele innlegget, så var resultatet så positivt at Rambøll har anbefalt oss å utelate rørfornying fra rehabiliteringen, og heller ta dette over en rekke år via normalt driftsbudsjett. Dette vil også gi oss mer rom for å sikre at vi får gjennomført de andre tiltakene vi har planlagt for rehabiliteringen, som strøm, ventilasjon, fasade og altan innenfor de 230 mill. Begrunnelsen og anbefalingen til de sakkyndige kan leses nedenfor. Rapporten vil bli lagt ut på hjemmesiden når vi får den i sin helhet.

Vannrør:

Vannrørene er laget av kobber. Kobberrør har en teknisk levetid på ca 100 år, men en ca anbefalt levetid på 50 år. Det vil si at man må gjør en vurdering av rørene og om de faktisk vil holde lenger. Denne vurderingen baseres på noen kriterier:

- typen/tykkelse på rør. Tykke rør vil holde lenger enn tynne rør

- Inspeksjon innvendig. Da ser de etter tegn til at rørveggen er på vei til å bli "spist" gjennom for å lage hull

- Erfaring med lekkasjer.

Borettslaget har tykke kobber-rør, og videoinspeksjon innvendig viste ingen tegn til alvorlig skader på rørene. Inspektør informerte at vannkvaliteten har mye å si for rørene, og at bare de siste ti år så har denne blitt veldig mye bedre. Belastningen på rørene er derfor heller ikke forventet å bli verre.  Det ble påpekt at det var en kjempestor fordel for laget at vi har skiftet stengeventilene fra gamle kobberventiler til ny type ventiler, da det ofte var de gamle kobber-ventilene som var det svake punktet på kobber-systemer. Borettslaget har hatt veldig få lekkasjer på vannrørene forårsaket av skade på rørene. Disse faktorene leder til at det antas at rørene kan holde i flere tiår til. Vi ble anbefalt å være føre var og legge opp en plan for utskifting over tid, men at avløp burde være prioritet fremfor vannrør.

Avløpsrør:

Borettslagets avløpsrør kan deles i tre områder; inne i blokken, under blokken og under åpen bakke. Rørene er støpejern.  Der det ble påvist  slitasje var i rørene under grunn, altså under blokken og under åpen bakke. Det ble ikke funnet noen akutte skader, men rørene må utbedres over tid, med høyere prioritet enn vannrørene. Inspektøren anbefaler at vi over tid strømper avløpsrørene som går under blokkene. Dette er rør som kan gi oss store problemer hvis de blir ødelagt, da det krever at kjellergulvet åpnes for tilgang. Rørene i blokken og rørene under åpen bakke er mye lettere tilgjengelig og kan håndteres mer etter behov.

Styret vil lage en plan i driftsbudsjettet for hvordan vi skal håndtere de anbefalte utbedringene over tid.

Mange av andelseierne har vært spent på resultatet av rørinspeksjonen i borettslaget, og bekymret for at vi ville finne store problemer som ville stanse rehabiliteringen slik den var planlagt. Inspeksjonen er nå ferdig og styret har vært i møte med Rambøll for å diskutere resultatene.

06.09.2019 09:10