Rehabilitering - oppdatert informasjon

Styret har vært på presentasjon hos Rambøll.

I går, mandag 30. september, deltok samtlige av styrets medlemmer på en presentasjon av funksjonsbeskrivelsen hos Rambøll. Alle fagområder planlagt for rehabiliteringen ble gjennomgått. og det ble informert og diskutert hvordan man på best mulig måte skal beskrive arbeidsomfanget for å åpne for mest og best mulig konkurranse blandt entreprenørene, samtidig som vi får god informasjon om hva de enkelte punktene i rehabiliteringen koster.

Styret er meget fornøyd med det arbeidet Rambøll har gjort, og vi er sikkert på at vi med dette underlaget vil få gode og realistiske tilbud.

Planen var at Rambøll skulle presentere innholdet i funksjonsbeskrivelsen for andelseierene før utsendelse. Det vi dog så under møtet i går, er at det ikke var noen ny informasjon utover det som allerede er beskrevet i informasjons-skrivene som styret har utgitt. Vi har derfor valgt å utsette informasjonsmøtet til etter at vi har fått inn tilbud, slik at nødvendig informasjon kan presenteres sammen med ny informasjon om priser, estimert fellesgjeld og husleie.

Planen fremover vil derfor forløpe seg noenlunde som følger:

Uke 40: styret kommenterer funksjonsbeskrivelsen og de siste detaljer diskuteres.

Uke 41: Høstferie

Uke 42 og 43: Rambøll implementerer kommentarer, ferdigstiller og finpusser alle dokumenter som skal være underlag til tilbudsforespørselen. Når de er klare blir denne utsendt.

Uke 43/44 +6 uker: Pga omfanget av rehabiliteringen mener Rambøll det er rimelig å gi entreprenørene 6 uker på å hente inn priser og lage et tilbud. Etter dette kan man påregne minimum to uker til å gjøre avklaringer med entreprenørene, og la de gjøre oppdateringer av tilbudene. 

Da har vi kommet til nyttår.

Når tilbudene har kommet inn, og vi ser hva ting vil koste, så vil styret lage nye beregninger av fellesgjeld og husleie.

Dersom det viser seg at prisene overstiger de 230 mill som generalforsamlingen har godkjent så vil styret, sammen med Rambøll, lage forslag til endring i omfang som holder seg innenfor 230 mill. Det nye forslaget blir da tatt opp til avstemming på ekstraordniær generalforsamling.

Dersom vi ser i tilbudene at vi kommer til å holde oss innenfor budsjettet med det originale omfanget så vil detaljene av dette bli presentert på denne ekstraorinære generalforsamlingen. 

Etter godkjenning av entreprenør vil denne kreve litt tid til forberedelser. Materiell skal bestilles inn, beregninger skal gjennomføres og rehabiliteringen skal detaljplanlegges. Oppstart for entreprenør er som tidligere planlagt over nyttår, så snart ekstraordinær generalforsamling er avholdt. Fysisk arbeid i rehabliteringen er forventet i løpet av første kartal 2020.

I tilbudsperioden vil det ikke være månedlige oppdateringer fra styret, men månedsrapportene fra Rambøll vil kontinuerlig bli lagt på hjemmesiden som vanlig. Styret vil informere når det skjer ting av interesse.

Husk at det til enhver tid er mulig å stille spørsmål til styret om rehabiliteringen. Det foretrekkes at dette gjøres på mail til lynghaug.borettslag@gmail.com, en epost spesifikt opprettet for rehabiliteringen, og som besvares av de som har ansvar for oppfølging og kontakt mot Rambøll, Handelsbanken o.l. Ved ønske om mer informasjon er også styrets medlemmer tilgjengelig for en prat eller et møte.

01.10.2019 10:18