Vedr vannmengder på altan og andelseiers ansvar

Ifm det store snøfallet er det opplevd vannlekkasjer til nabo grunnet blokkert drenering og store mengder smeltende snø i tillegg til regnvær på altanen over. Vi vil derfor minne om andelseiers plikt om forsvarlig bruk av altanene.

Altanene er laget for å håndtere regnvann i det vinduene står åpen. Men ved å ha vinduene konstant åpen må man også være klar over at det vil være mer enn bare vann som kan komme inn. Løv, snø osv kan medføre at dreneringen tettes.

Alle andelseiere har en vedllikeholdsplikt, som i dette tilfellet vil si at enhver andel er pliktig å sørge for at altanen kan drenere riktig. Ved skader som følge av at man velger å ignorere dette (uvøren bruk) kan man bli erstatningspliktig for eventuelle skader. Uvøren bruk av altan er dekket i husordensreglene.

I forbinderlse med rehabiliteringen har styret ved flere anledninger gitt utfyllende informasjon om konsekvensene av å eksempelvis spyle altanen eller andre aktiviteter som medfører større vannmengder.

Alle andeler har også mottatt dokumentasjon fra Markhus med informasjon om ventilasjon, altan osv. Der står det også klart at man må sørge for at dreneringsrennen er fri for fremmedlegemer som kan stoppe dreneringen, og at altanen ikke er tiltenkt større mengder vann.

Refererer også til følgende tekst som allerede ligger på vår hjemmeside:

Husk at dreneringen på altanen er tiltenkt å ta unna for det lille av regn som måtte komme inn hvis du har vinduet åpent. Ikke vask altanen med å spyle den eller tømme bøttevis med vann. Ei heller bruk altanen til å vaske tepper eller lignende. Flere har spurt om bruken av oppblåsbare basseng på altanen. Bruken av disse er opp til beboer, det er ikke forbudt. Det frarådes dog, ettersom verken drenering på altanen eller høyden på dørstokken inn til leiligheten er dimensjonert for å takle mengden vann dersom et slik basseng skal tømmes eller går i stykker. Bruken er på eget ansvar. Vann som ikke dreneringen klarer å ta unna vil gå minste motstands vei, og det er inn til din nabo under deg.

31.01.2024 14:40