Vedr Måker og andre skadedyr

Vedr Måker og andre skadedyr

Styret mottar varsler fra andelseiere som observerer at det kastes mat fra vinduer og altaner.

Hvert år mottar styret mange klager fra andelseiere som ønsker at styret skal løse "måkeproblemet" i borettslaget. Styret har brukt mye tid på å undersøke hvilke tiltak som fungerer over tid, og det finnes ingen tekniske tiltak (drager, pigger, tråder osv) som permanent skremmer vekk måkene. Så lenge måkene finner mat i vårt borettslag vil dette være et attraktivt stille sted å oppdra måke-ungene. Og måker hekker der de selv er oppdratt, så det tar generasjoner av måker og kontinuerlig arbeid å få redusert hekkingen.

Det som er aller viktigst å tenke på er at det å gjøre borettslaget uattraktivt for måker krever et felles bidrag. Å mate måkene, samt å hensette søppel utenfor bossnedkastene, er to av de viktigste årsakene til at måkene kommer tilbake til oss år etter år. I tillegg tiltrekkes rotter og andre skadedyr av matrestene. Alle tiltak i verden vil ikke hjelpe hvis skadedyrene vet at de kan komme hit for å få mat uten innsats.

24.04.2023 11:48