Siste nytt Mars 2023

Styret hadde styremøte 14.03.2023. Neste styremøte er 11. april. Vi minner om generalforsamling 25. april.

Borettslaget har nå mottatt rehabiliteringsstøtten fra Enova. Denne kom på 9,9 mill! Som tidligere lovet så er disse pengene øremerket rehabiliteringen. Det vil i praksis si at disse pengene er låst mot rehabilitering av avløpsrørene (som ble vedtatt rehabilitert på GF 2017 men som måtte tas ut av hovedrehabiliteringen grunnet kost). Rehabilitering av rør er en kontinuerlig pågående jobb, og det jobbes for øyeblikket med langblokken.

For et par år siden kjøpte skadealliansen opp det firmaet som har drevet trappevask i borettslaget. Vi ble ikke tilbudt noen ny kontrakt med vilkår ihht Skadealliansens normale avtalevilkår på det tidspunktet. Med vurdering også i tilbakemeldinger på trappevask de siste årene og hvordan den eksisterende avtalen har fungert, har styret valgt å be flere forskjellige firma om tilbud på ny avtale, da oså inklusive Skadealliansen.  Styret har hatt fokus på avtalevilkår som tariffavtale, pris og innhold, samt vårt inntrykk av firmaet i tilbudsprosessen.  Styret har i styremøte i mars vedtatt å takke ja til  tilbudet fra firmaet 2clean.  Styret har avtalt at vi skal ta årlig gjennomgang på vaskeavtalen ift om vi er forøyd eller om vi trenger endringer eller bytte. Avtalen har 1 mnd oppsigelse. Det blir ingen endring på nåværende tidspunkt i den sum andelseierene betaler for trappevask via husleien.

Som nevnt i tidligere nyhetssak har vi montert nøkkelsafe for nødetatene i nr 51. Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette fra våre beboere, og syns det er flott at mange føler en ekstra trygghet i hverdagen.

Styret og vaktmester har vært på visning på Felleskjøpet på en maskin vi lenge har hatt ønske og planer om å kjøpe. Dette er en liten vedlikeholdsmaksin som ved bytte av påmontert verktøy kan benyttes til mange forskjellige aktiviteter, fra graving, snømåking, gressklipping, kosting osv. Stryet mener denne maskinen vil efektivisere arbeidet til vaktmester til en mye lavere kost enn ved kjøp og leie av enkeltmaskiner for slike aktiviteter. Styret har derfor vedtatt innkjøp av denne maskinen

De sorte postkassene til aviser som har stått utenfor blokkene siden rehabiliteringen vil bli erstattet av nye postkasser som monteres på søyler utenfor inngangene.

For de av dere som sorterer matavfall så legger vi nå ut link til hvor dere kan bestille nye poser eller kasser til matavfallet fra BIR.

27.03.2023 17:32