Litt nytt om vaktmestertjenester

Litt nytt om vaktmestertjenester

Borettslaget har oppdatert informasjonssiden om vaktmester, og samtidig vil vi gjerne dele litt informasjon om hans tjenester.

Som styret opplyste på generalforsamlingen så har vi i vårt borettslag arbeidsoppgaver til vaktmester som tilsvarer 150% stilling. Tidligere ble det løst med hjelp av vår eminente dugnadshelt Ingolf, som hjalp vaktmester. Etter at Ingolf pensjonerte seg så har vi forsøkt å finne noen som kan fylle en 50% stilling, men det har ikke vært enkelt å få til en stabil og velfungerende løsning.  Vår vaktmester Kenneth har derfor måttet håndtere en veldig stor mengde oppgaver alene, og sammen med styret har vi måttet velge hvilke oppgaver som skal prioriteres og hvilke som må nedprioriteres. Plen og bed er en av oppgavene som tar mye tid og har blitt nedprioritert, det er det sikkert en del som har lagt merke til og vært frustrert over.

I tillegg så ser vi at mange nok har blitt vant til at vaktmester bidrar hjemme hos de ifm rehabiliteringen, da som representant for borettslaget. Dette har medført at det har tatt noe overhånd med henvendelser fra beboere som ønsker hjelp fra vaktmester til ting som de selv er ansvarlig for. Dette har blitt veldig forstyrrende for vaktmesters mulighet til å ha arbeidsro og tid til de oppgaver han er pålagt. Og vi ønsker derfor å minne om at vaktmester er ansatt for å vedlikeholde borettslagets eiendom. Det vil si utearealer (med unntak av privat opprettede bed) og blokkene (yttervegger, dører til leilighetene, vinduer og altan). Bruk av vaktmester til privat anliggende har i alle år før rehabiliteringen vært fakturert beboer med 700,- per time. Dette vil vi nå gjeninnføre. Vaktmester vil kunne fortelle deg om det du ber om er innenfor hans ansvarsrammer, eller gi deg estimat på kost ved å benytte hans tjenester. Merk at det ikke er garantert at han har tid til å hjelpe, hans prioritet skal alltid være å gjøre sine faste oppgaver først. 

Vi har endelig fått tak i hjelp til vaktmester, og John Harald Knutsen starter i 50% stilling nå i juli. Med full bemanning vil vi nå bedre kunne håndtere også de nedprioriterte oppgavene, og vi ber om forståelse og tålmodighet for at det er mye utestående å ta tak i for våre to arbeidsjern, men at vi i perioden fremover vil få utearealene våre tilbake til fordums prakt og sikkert enda bedre!

Informasjon om vaktmestertjenester, kontortid og kontaktskjema finner dere her.

29.06.2023 16:26