Informasjon fra styret

Styremøte ble avholdt 20.09.2023. Følgende er oppsummert informasjon fra møtet

Vaktmester melder om  store utfordringer med å få gjennomført filterskifter på ventilasjonen ihht plan. Mange andelseiere svarer ikke vaktmester på forespørsel om tilkomst for filterskifte, og det oppleves at mange boder er så fulle at vaktmester ikke når frem til filteret. Filterskifte er nødvendig for å sikre godt innemiljø og at ventilasjonen skal virke ihht krav. Ettersom filteret blir fullt vil man kunne oppleve hodepine, støv og tett luft. Går det langt tid uten filterskifte vil det også utgjøre en brannfare.  Når vaktmester ikke får ferdigstilt arbeidet i en blokk men må frem og tilbake i samme blokk mange ganger så forsinker dette arbeidet hos andre beboere, og det forstyrrer andre oppgaver vaktmester skal bruke tid på. Styret vil minne om at andelseiere er pliktige til å sikre at vaktmester får tilkomst, filterskifte er ikke valgfritt!

Borettslaget får tilbakemelding fra beboere i øvre del av borettslaget (øvre tallrekke) om utfordringer med å finne parkering nær blokken de bor i for de som kommer hjem sent på kvelden. Styret har stor forståelse for at det kan være frustrerende å måtte parkere på andre siden av borettslaget, men parkeringsutfordringer er en ulempe man må akseptere når man velger å bo i en by og et borettslag. Vi har færre plasser enn vi har leiligheter,  og vi vil ikke få tillatelse fra kommunen til å bygge fler. Vi har sett over borettslagets levetid at det er varierende hvilke deler av borettslaget som har mest biler. Dette er veldig flytende. For noen år tilbake var det nedre del som var full om kveldene, akkurat nå er det øvre del som har mer biler. Styret kontrollerer tilgjengelig parkering jevnlig og det observeres mange ledige plasser i nedre del av borettslaget om kveldene.  Som påpekt på våre hjemmesider har vi ikke fast parkering, og andelseier har ikke krav på å få parkere helt opptil blokken man bor i, vi tilbyr kun parkering innenfor våre eiendomsgrenser. Derfor tillater vi inntil 60 minutter parkering utenfor blokkene, slik at man slipper å bære varene sine langt dersom man må parkere et stykke unna.

Borettslaget startet fra 15. september med nytt betalingssytem for lading av bil, der man betaler via app for hver gang man lader. Styret har ikke mottatt tilbakemelding på problemer med denne funksjonen og opplever derfor overgangen til nytt system som suksess.

Styret ba tidligere andelseierene om å melde inn til styret innen 01. september dersom man fant feil og mangler ved altanen. Disse listene er nå oversendt til balkongentreprenøren og de jobber med å planlegge dato for når de vil komme og utbedre ihht denne listen. Planlagt oppstart er etter uke 42. Det vil bli sendt ut informasjon når vi har mer presis informasjon.

Rehabilitering av avløpsrør i langblokken er nå ferdig utført, og styret skal ha møte med Rørhab 22.09 for å legge videre plan for resterende blokker.

Borettslaget ser på mulighetene for å øke belysningen på de to lekeplassene. Vi nærmer oss mørkere ettermiddager/kvelder og vi ønsker at lekeplassene skal kunne være tilgjengelige for barna også  høst/vinter.

21.09.2023 15:45