Uteblivende betalinger for lading i borettslaget

Uteblivende betalinger for lading i borettslaget

Vi ser at det er er behov for å innføre tiltak ift at betaling for lading uteblir

Vi er i overkant av 30 andelseiere som lader i borettslaget. Nå har vi ladet i snart fire mnd, og beboerene virker å være fornøyd med ordningen og det er endelig god tilgjengelighet på ledige ladeplasser.

Styret valgte å kjøre månedsfaktureringen selv da eksterne innkrevingsordninger ble dyrt og akonto løsninger ble veldig kompliserte da det er så vidt spenn mellom hvor mye folk lader per mnd. På denne måten holder vi kostnadene for lading nede, som skal være til fordel for de som lader.

Med noen få unntak hver måned har de fleste betalt, dog mange har betalt godt etter fristen er gått ut. Men i skrivende stund, 28. april, er det nesten en tredjedel av de som lader som enda ikke har betalt for lading i mars måned, 28 dager etter utsendt faktura og 1 uke etter fristen! Vi ser oss derfor nødt til å innføre følgende tiltak:

  • Ved uteblitt betaling ved utgått frist vil tilgang til lading bli stengt inntil faktura er betalt.
  • Tredje gang dette skjer vil man miste ladetilgang i tre mnd.
  • Dersom man ikke betaler, selv etter purring, vil man også miste tilgang i tre mnd.

Styret gjør kontinuerlig vurdering av ladeordningen. Dersom uteblitte betalinger viser seg å bli  et omfattende problem så vil styret sette ut all faktureringen til ekstern innkrever. Kostnaden for dette vil bli lagt til de som lader, altså blir det dyrere å lade.

Dette til orientering.

28.04.2023 11:17