Informasjon fra styret

Litt informasjon etter styremøte

Første styremøte etter sommerferien ble avholdt 15. august kl 18. neste styremøte vil være 20. september.

Vi ønsker å gi andelseierene bedre informasjon om hvilket generelt vedlikehold som pågår i borettslaget til enhver tid. Vi legger derfor nå ut ukeplaner for neste måned på vaktmesters side, hvor man kan se de generelle trekk av hvilke prosjekter de jobber med til enhver tid. 

I tillegg til vaktmesters oppgaver har styret hatt befaring med gartner for å få hjelp til litt rydding i busker og andre grøntarealer som har vokst litt ut av kontroll de siste årene.

I januar introduserte vi nye ladestasjoner, og styret har foretatt faktureringen for dette med et ønske om å holde kostnader så lave som mulig for de som lader. Desverre ser vi at det hver måned er ca en tredjedel av de som lader som ikke betaler innen frist, og vi ser at tiden styret nå må bruke på denne faktureringen blir så omfattende at det vil gå ut over andre oppgaver som må prioriteres. Det er derfor konkludert å gå over til ny løsning der de som lader må legge sitt bankkort til i ladeappen og betale ved hver lading. Det vil komme egen, detaljert informasjon om den nye løsningen.

På den gamle lekeplassen ved nr 11-15 har det nå kommet oppheng for hengekøye, grill, bocciabane og treningsapparater. Vi håper beboerene og de som går gjennom vil kunne få mange hyggelige stunder der.

Det er hengt opp lapper om at man bør sjekke balkongen for skader eller problemer og melde til styret innen utgangen av august. 01. september oversender vi listen til Balkongentreprenøren som da kan vurdere hvor mange mann de skal sende og avtale en tid vhor de tar alt. Vi vil gjerne påpeke at om du tidligere har meldt inn en sak, og denne enda ikke er fikset, så send gjerne inn saken på nytt i denne innsamlingen, slik at vi er helt sikker på å få med oss alt.

16.08.2023 09:28