Salting/strøing

Litt informasjon om hvorfor vi ikke har fått saltet/strødd skikkelig  enda.

Styret mottok en del meldinger i går om glatte veier i borettslaget. Normalt vil vaktmester, selv om han har fri, holde øye med beskjeder fra beboerne på telefonen sin og komme og strø/måke ved behov. Dersom han ikke kan komme selv har han avtale med andre som kan hjelpe. Men dette forutsetter at traktoren vår kan benyttes. Nå fikk dessverre borettslagets traktor en feil fredag ettermiddag og kan ikke kjøres før denne er reparert ( feil med det ene hjulet). Det kommer folk for å se på denne i dag, men vi er ikke garantert at denne kan repareres umiddelbart. Siden det ikke var mulig å få arrangert alternative kjøretøy/tjenester så sent mot helgen har da Vaktmester kommet innom i går, søndag, for å strø det han kunne for hånd. Han har også i dag fått tak i Vestbo Drift som har kjøretøy for salting, og disse skal komme og hjelpe med å få strødd slik at beboerne kan gå og kjøre trygt inntil vi får traktoren oppe og gå.  Vi ber om forståelse for at det tar litt tid å få saltet skikkelig siden vi må hente inn tjeneste utenfra og ber folk være forsiktig når de er ute og gå.

19.12.2022 10:05