Hva koster prosjektet?

Den estimerte prisen i forprosjektet var 184 mill pluss moms= 230 mill.

Når man har et forprosjekt er det tre ting som er viktig å ta hensyn til:

1. Bestemme hva som er øvre lånegrense og IKKE estimere for at prosjektet skal koste full verdi av lånet (da har man ingenting å gå på hvis priser endrer seg eller man oppdager noe uforutsett. Dette forprosjektet estimerte helt opptil vår lånegrense (med lånegrense menes her ikke hva borettslaget får lov til å låne, men hva som anses som forsvarlig mot andelseierene. Lånegrensen var satt av Vestbo til 230 mill).

2. Legge inn en sikkerhetsmargin i den estimerte prisen. Et forprosjekt vil aldri ende på samme pris som det endelige tilbudet. Dette er fordi prosjektet ikke har vært nok utviklet til at de som bidrar med prisestimater kan gi en nøyaktig pris. Dette kan gå i positiv og negativ retning, derfor er det viktig å sikre seg med å inkludere en sikkerhetsmargin på minimum 5%, helst 10%. Forprosjektet har inkludert en sikkerhetsmargin på 5%.

3. Det må inkluderes i totalprisen et estimat på verdiendring av den norske kronen. Norsk valuta er stadig i endring, og vi er sikkert mange som husker den gang en tikroning var nok til å fylle både en og to store godteposer, mens man i dag knapt får vekt på posen for samme prisen. En leverandør til et prosjekt som foregår over så lang tid som dette prosjektet vil så godt som alltid kreve i sine kontrakter at de skal få utbetalt verdiendringen av valuta i tillegg til den tilbudte prisen. Ellers ville de gå i massivt tap på prosjektet. Alle leverandørene her har krevet dette. Dette var ike inkludert i forprosjektets estimat. For mindre prosjekter er det ikke snakk om store summer, men for et prosjekt på størrelse med vår rehabilitering kan det være avgjørende for om prosjektet blit gjennomførbart eller ikke. . 230 mill i 2017 koster i dag 245 mill. I tillegg er det estimert at vi må påberegne ca 6-9 mill ytterligere innen rehabiliteringen er ferdig. Totalt sto vi derfor i risiko for å få et prosjekt som kostet oss nærmere 250 mill, og bare med lån på 230 mill.

4. I tillegg til de tre punktene over så må det regnes ut en pott som skal være sikkerhet i tilfelle uforutsette ting dukker opp som vi ikke kan forvente at entreprenøren utbedrer gratis. Det kan for eksempel være at man oppdager mugg, råte eller andre skader som ikke var mulig å forutse når man forberedte prosjektet. Utover de 5% i margin nevnt i punkt 2 var det ikke estimert med noen slik sikkerhetspott.

Rambøll har klart å forhandle frem en god pris til oss, inkludert fremtidig prisstigning,  I tillegg til vårt lån på 230 mill har vi fått støtte fra Enova på inntil 10 mill pga isolering og utskifting av vinduer. Det finnes en mulighet for å søke om mer støtte fra Enova pga balansert ventilasjon, men dette må gjøres når rehabiliteringen er ferdig, verdi ca 3 mill.

I tillegg har borettslaget penger på sparekontoen som er spart opp grunnet at vi allerede har økt husleien. Da Vestbo var vår rådgiver ønsket de at vi skulle bruke disse pengene først, og så ta opp lån oppå dette. Rambøll mener derimot at disse pengene må øremerkes til å være vår sikkerhet i tilfelle uforutsette utgifter, i tillegg skal vi jo også betale Rambøll for sine rådgivertjenester utenom hoved-rehabiliteringen. Det vi ikke har brukt når rehabliteringen er ferdig går rett til å betale ned lånet. 

Konkret kost av prosjektet vil publiseres når entreprenør har kontrakter med alle sine underleverandører.

21.04.2020 09:28