Ekstraordinær generalforsamling!

Alle andelseiere skal nå ha fått varsel om ekstraordinær generalforsamling, enten digitalt eller i posten.

Som varslet tidligere i høst vil det bli avholdt ekstraordinær generalforsamling for å velge inn nytt styremedlem etter at Monica Ivarsflaten måtte trekke seg tilbake for andre oppgaver som måtte få prioritet. Valgkommiteen har i høst nnhentet og intervjuet kandidater til stillingen og har lagt frem sin innstilling.

Da det kun er 1 sak på dagsordenen vil avstemmingen bli avholdt digitalt på "minside" på Vestboportalen. Alle beboere som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon har fått informasjon om generalforsamlingen i postkassen fredag 04. november. Resten skal ha fått epost med link til generalforsamlingen. 

Du kan allerede nå gå inn og lese om kandidatene til valget samt valgkommiteens instilling. Vi vil på det varmeste anbefale at alle tar seg tid til å lese dette og gjøre seg opp en formening om hvilken kandidat de ønsker å stemme på. Du kan dog IKKE stemme på nåværende tidspunkt.

Du kan levere inn din stemme mellom mandag 07. november kl 14 og mandag 14. novemeber kl 14

Dere kan altså stemme gjennom hele neste uke. Vi håper som alltid at så mange som mulig deltar og gir sin stemme til en foretrukket kandidat.

05.11.2022 07:50