Hvordan vet jeg hva som skal skje med min leilighet og når?

Markhus vil selv komme med informasjonsskriv med mer informasjon om fremgangsmåten. Vil vil kontinuerlig vurdere behov og mulighet for informasjonsmøter for blokkene. Dette vil avhenge av situasjonen rundt Corona-viruset.

Det vil bli gitt informasjon ca to uker før det er aktuelt å komme til i din blokk. Du vil også bli kontaktet et par dager i forkant for nærmere avtale om tilgang. Merk at det vil jobbes utvendig på din blokk i flere uker før det er aktuelt å komme inn i leiligheten, da det vil være rivearbeider av gammel fasade og balkong først.

Se mer informasjon på hjemmesiden om hvilke forberedelser du må gjøre i din leilighet før Markhus kommer inn.

21.04.2020 09:30