Hva er Enova?

Da vi inngikk avtale med Rambøll ba vi de om å se på muligheter for økonomiske støtte fordi vi energieffektiviserer byggene våre. Dette er det Envoa som gjør.

Enova er et selskap opprettet av Mljø- og klimadepartementet for å bidra til lavere energiforbruk og energiproduksjon. Dette gjør de ved å gi støtte til de som innfører energieffektive tiltak på sine bygg, eller å støtte de som vil utvikle mer energieffektiv teknologi.

For borettslag kan man få støtte for sånne ting som varmepumper, vannbåren varme, installasjon av solcellepaneler eller etterisolering av bygg.

Som en sidenote sier Rambølls energiekspert at våre blokker ligger perfekt til for installasjon av solcellepaneler. Kanskje noe å vurdere for fremtiden?

I utgangspunktet er det andelseierene selv som er ansvarlige for å søke om støtte til slike tiltak. Hvis du installerer varmepumpe trenger du altsp ikke gå via styret for å søke om støtte fra Enova.

For vår etterisolering har vi hatt anledning til å søke på vegne av alle andelseierene. Beregnet støtte går ut i fra hvor mye som isoleres, så vi kunne regne ut i forkant hvor mye støtte vi potensielt kunne få dersom Enova godkjente søknaden. Vi har her fått godkjent inntil 10 millioner i støtte. Det vil si at vi da forhåpentligvis kan bruke 7 mill av disse til å betale direkte utgifter, og 3 mill til å redusere lånet.

Når det gjelder balansert ventilasjon, som vi kan søke om først etterpå, er det litt mer komplisert. Der krever egentlig Enova at hver enkelt person må søke selv, og de må kunne fremvise faktura for betaling for installasjonen. Dette er verken praktisk for 263 andeler, og ei heller mulig da vi ikke kan be entreprenøren om å skrive ut 263 fakturaer kun på ventilasjonen. Det vil jo heller ikke hjelpe på nedbetaling av fellesgjelden at de enkelte beboere som har ressurser til å søke får penger på sin private konto. Rambøll og styret jobber derfor med å finne en løsning hvor vi kan omgå dette kravet, og søke på vegne av alle. SUmmen det dreier seg om her enn inntil 3 mill. Så ikke en kjempesum, men det er jo ca 10 000 mindre i fellesgjeld på alle enheter, så alle bidrag hjelper. Styret følger opp dette nærmere når vi nærmer oss slutten på rehabiliteringen.

21.04.2020 09:25