Oppdatering angående rehabilitering

UKE 2 2022


Styret har registrert en del misnøye i blant beboere angående manglende oppdatering i forhold til rehabiliteringen. Dette har styret stor forståelse for når vi har et så stort prosjekt i borettslaget vårt og som berører hjemmene våre.


Vi har regelmessig kontakt/møter med Markhus og har drøftet denne problemstillingen.Det som ofte fører til frustrasjon er når en framdriftsplan er blitt lagt frem og det oppstår problemer som gjør at denne ikke blir holdt. Eksempler på problemer kan være leveranseproblemer, råvaremangel, sykdom og fravær i forhold til pandemi, skade på materiale eller uforutsette utfordringer som dukker opp når en gammel bygning skal rehabiliteres. Dette er årsaker som gjør at framdriftsplanen endres i stor og liten grad. 


Markhus har flere ganger gitt klar utrykk for at det ikke er anledning til å oppdatere styre hver gang det skjer en uforutsett hendelse. Det er heller ikke anledning for å gi en oppdatert framdriftsplan i forhold til den enkelte beboer. Det vil alltid bli gitt beskjed til den enkelte beboer når det kommer til å tømme altan, klargjøre leilighet og når det nærmer seg befaring. På befaring kan en stille de spørsmålene en sitter inne med angående sin egen leilighet. Styret har også opprettet en egen mailadresse som kun er relatert til spørsmål angående rehabiliteringen. Denne er det styret som administrerer og vil hjelpe så langt det går med spørsmål som kommer inn: lynghaug.borettslag@gmail.com


Styret oppfordrer beboere som har spørsmål angående rehabiliteringen å ta kontakt via mail, ikke via Facebook gruppen som er administrert av beboere. Styre vil ikke svare på henvendelser som blir stilt på denne siden. Hjemmesiden vil bli oppdatert når det er nyheter å oppdatere angående rehabiliteringen, men fremdriftsplanen som er tentativ må beboer være forberedt på at denne vil avvike fra tid til annen.


Vil også minne om at samtlige i styret er helt alminnelige folk som alle har 100 % jobb i tillegg til styrearbeid. Vi driver styrearbeid på fritiden vår, og ønsker det beste for laget. Vil derfor oppfordre alle som har lyst å bidra til å melde seg som kandidat som styremedlem og vara når den tid kommer. Mer info angående det kommer i løpet av vinteren. 

15.01.2022 19:29