Jeg har varmepumpe, hva skjer med den?

Styret har forhørt seg med leverandør av varmepumper som sier at det funksjonsmessig ikke er noe problem å ha viften på en innglasset altan. Det blir derfor opp til hver enkelt beboer å bestemme om man ønsker å ha dette montert.  Det vil IKKE være mulig å få lov til å henge viften på utsiden. Dette av to hovedårsaker: 1 det blir fryktelig stygt på blokken og 2 (og mest viktig) man må lage kanal gjennom glasset på balkongen.

Hver beboer som har varmepumpe er selv ansvarlig for å få denne forsvarlig demontert av kyndig personnel før balkongen rives. Varmepumper inneholder klimagasser som skal håndteres på forsvarlig vis for ikke å slippes ut. Ved remontering gjelder borettslagets krav om at varmepumper kun skal monteres av kvalifisert firma.

21.04.2020 09:20