En liten informasjon om manglende fakturaen for husleie

Styret har mottatt henvendelse fra flere andelseiere som har fått mail om at det ahr kommet faktura for januarleien i nettbanken, uten at denne faktisk har dukket opp.

Som foretningsfører for borettslaget er det Vestbo som styrer alt rundt fakturering/innkreving av husleie, og andelseiere anbefales å selv kontakte Vestbo direkte for raskest mulig svar dersom de finner feil ved faktura eller trekk da styret ellers kun blir et mellomledd i kommunkasjonen med Vestbo. Kontaktinformasjon finner dere her. Men siden det var flere som henvendte seg til oss om manglende faktura for januar så foretok styret en generell henvendelse til Vestbo for å høre om det er oppstått et problem med faktureringen.

Vestbo melder at det har skjedd en forsinkelse mellom utsendelse av epost og utsendelse av faktura, men at de nå mener dette skal være i orden. Beboer styret har vært i kontakt med melder at denne nå er på plass i nettbanken. Vi vil likevel oppfordre til å sjekke for å være på den sikre siden.

20.12.2022 12:46