Her vil det komme kontinuerlige oppdateringer og siste nytt. Se også vårt nye billedgalleri fra rehabliteringen.

Uke 3, Ventilasjon

Markhus opplyser om at de starter arbeidet med å montere tilbakeslags ventiler i alle de ferdige blokkene i slutten av denne uken. Dette er med på blandt annet å forhindre at matlukt fra leilighetene i samme blokk lekker ut i andre leiligheter via ventilasjonssystemet.

Uke 2, 2022 Oppdatering angående rehabilitering

Styret har registrert en del misnøye i blant beboere angående manglende oppdatering i forhold til rehabiliteringen. Dette har styret stor forståelse for når vi har et så stort prosjekt i borettslaget vårt og som berører hjemmene våre.


Vi har regelmessig kontakt/møter med Markhus og har drøftet denne problemstillingen.Det som ofte fører til frustrasjon er når en framdriftsplan er blitt lagt frem og det oppstår problemer som gjør at denne ikke blir holdt. Eksempler på problemer kan være leveranseproblemer, råvaremangel, sykdom og fravær i forhold til pandemi, skade på materiale eller uforutsette utfordringer som dukker opp når en gammel bygning skal rehabiliteres. Dette er årsaker som gjør at framdriftsplanen endres i stor og liten grad. 


Markhus har flere ganger gitt klar utrykk for at det ikke er anledning til å oppdatere styre hver gang det skjer en uforutsett hendelse. Det er heller ikke anledning for å gi en oppdatert framdriftsplan i forhold til den enkelte beboer. Det vil alltid bli gitt beskjed til den enkelte beboer når det kommer til å tømme altan, klargjøre leilighet og når det nærmer seg befaring. På befaring kan en stille de spørsmålene en sitter inne med angående sin egen leilighet. Styret har også opprettet en egen mailadresse som kun er relatert til spørsmål angående rehabiliteringen. Denne er det styret som administrerer og vil hjelpe så langt det går med spørsmål som kommer inn: lynghaug.borettslag@gmail.com


Styret oppfordrer beboere som har spørsmål angående rehabiliteringen å ta kontakt via mail, ikke via Facebook gruppen som er administrert av beboere. Styre vil ikke svare på henvendelser som blir stilt på denne siden. Hjemmesiden vil bli oppdatert når det er nyheter å oppdatere angående rehabiliteringen, men fremdriftsplanen som er tentativ må beboer være forberedt på at denne vil avvike fra tid til annen.


Vil også minne om at samtlige i styret er helt alminnelige folk som alle har 100 % jobb i tillegg til styrearbeid. Vi driver styrearbeid på fritiden vår, og ønsker det beste for laget. Vil derfor oppfordre alle som har lyst å bidra til å melde seg som kandidat som styremedlem og vara når den tid kommer. Mer info angående det kommer i løpet av vinteren. 

UKE 49   2021

Neste Fredag, 17. Desember, vil 12 stk balkonger  kunne bli overlevert til kunder. De resterende er usikker mht. om det kommer luker tidsnok for montering før jul, vi er optimistiske. Planen er å få montert håndløpere på disse balkongene slik at sikkerhet er ivaretatt og beboere kan bruke balkongene.

FASE 3

Leveransen av materialer til DHV 51 og  57-59 er forsinket og uforesigbar. Dette etter melding fra Balkong entreprnøren. Det blir derforforsinkelser mht  dato for ferdigstilling, vi kommer tilbake med ny dato så fort vi får det.

Styret beklager ulempene dette medfører og takker for tålmodigheten

Uke 43 2021

Fase 2

Asfaltering som gjenstår nå etter fase 1 og 2, samt reparasjon av kantsteiner i rundkjøring, vil bli gjort så snart tilbakestilling foran 11-15 er ferdig. Foran denne blokken skal det lages et mur-bed tilsvarende som foran 23/25 i et samarbeid mellom vår vaktmester og Markhus. Når muren er på plass skal også brosteinen foran blokken legges på nytt. Gress og andre pynte-detaljer må nå vente til over vinteren.

Fase 3.

De siste frontene til balkongene til både 43-49 og 51 har ankommet. Frontene blir nå fortløpende montert, men prioritet gis til montering av balkongsidene da disse må på for at fasadgearbeid skal kunne fortsette. Inngangene til 43-49 blir byttet denne uken. i Nr 51 er man straks ferdig med innvendig arbeid. Her har det vært noe forsinkelse pga at 7 stk arbeidere var syke samtidig.  I denne blokken håper vi på at de vil starte ventilasjonsaggregatene i neste uke. Utvendig jobbes det med fasadeplater, da med fokus på de områder som er viktig for at annet arbeid også skal ha fremdrift, som der boksen til ventilasjonen skal stå, eller ved vinduer og altaner. På 57/59 jobbes det med utskifting av vinduer og lister til disse. Innvendig arbeid med ventilasjon starter nå.

Ferdigbefaringer vil starte trolig i slutten av november. 

Fase 4

På 67/69 er fundamentene støpt og det jobbes med fasaden. På 65 er altanene revet og  det skal settes opp stillas. Støping av fundamenter er startet noe etter planen, men her regnes det med at tiden blir tatt raskt igjen. 61/63 har fått varsel om at  altanene skal rives.

Litt informasjon om maling, fliser og tepper.

Nå nærmer vi oss kalde måneder, og som vi informerte i forrige vinter så er det noen begrensninger i  typer arbeid som kan utføres utvendig når kulden setter inn. Dette er da spesielt fliser til altan og utvendig maling, som eks maling av søyler utenfor inngangene og maling av tak på altanene.. Disse kativitetene krever minimum 7 varmegrader ofr herding. Slik det planlegges nå så satser man på å gjøre ferdig malejobber ut fase 3. Man håper også å få lagt fliser på 43-49 og 51, evt med litt hjelp av varmeovn, men dette må hele tiden ses an. Vi vil gi beskjed når det er besluttet å stoppe disse aktivitetene, og selvfølgelig vil da de som har utestående til våren få prioritet.

Tepper på altanen vil kunne monteres uavhengig av årstid.

Estimert fremdriftsplan

Vedlagt er estimert fremdriftsplan for resterende arbeid i rehabiliteringen. Vi vil understreke at disse datoene er å anse som estimat, og ikke som avtalt dato. Det kan bli noe før og det kan bli noe etter, avhengig av leveranser og ting som dukker opp.

Som alltid vil det bli gitt varsel til hver enkelt beboer minimum to uker før riving av altan, før befaring av leiligheten, før behov for tilkomst til din leilighet

Planen har ved en feil ikke fått med seg datoer på innvendig arbeid for 65 og 61/63, vi har etterlyst disse og legger inn når tilgjengelig

43-49 51 57/59 67/69 65 61/63 55 71/73 75/77 83/85 79/81
Riving av altaner Ferdig Ferdig Ferdig Ferdig Pågår uke 44 uke 50 uke 5 uke 11 uke 18 uke 23
Ventilasjon oppstart Ferdig uke 38 uke 43 uke 49 uke 3 uke 10 uke 15 uke 20 uke 25
Ventilasjon ferdig Ferdig uke 42 uke 44 uke 2 uke 7 uke 14 uke 19 uke 24 uke 29
Vindu oppstart Ferdig uke 38 uke 42 uke 48 uke 3 uke 10 uke 15 uke 20 uke 25
Vindu ferdig uke 38 uke 42 uke 44 uke 50 uke 7 uke 14 uke 19 uke 24 uke 29
Balkong oppstart pågår pågår uke 40 uke 47 uke 49 uke 3 uke 9 uke 15 uke 20 uke 26 uke 34
Balkong ferdig uke 44 uke 46 uke 49 uke 3 uke 6 uke 10 uke 20 uke 23 uke 27+ uke 36 uke 41
Blokk ferdig uke 45 uke 48 uke 49 uke 4 uke 7 uke 12 uke 22 uke 25 uke 32 uke 40 uke 42

Tirsdag 07.09.2021

Styret vil komme med et skriv i postkassene om hvordan mangelen på råvarer nå påvirker byggebransjen, og hvordan dette kan komme til å ha innvirkning på vår rehabilitering. Vi vil dog påpeke at det ikke er grunn for noen større bekymring for forsinkelser i ferdigstilling av prosjektet. 

Fase 4

Altanene på 67/69 er demontert, og graving for fundamenter har gått fint. man ønsket å starte tidlig her fordi det var mye kabler i bakken ved denne blokken, noe som gjør gravearbeidet utfordrende. Men det har heldigivs løst seg fint. Her skal det nå støpes fundamenter.

Markhus skal komme med en oppdatert fremdriftsplan for fase 4 og 5, som vi da vil dele på nettsiden. Der vil man da få en ca oversikt over når man kan forvente arbeid på sin blokk.

Fase 3

Markhus holder nå på med ventilasjon og tilbakestilling i de siste leilighetene i 47/49. Det jobbes med montering av betongdekkene til altanene, disse er allerede på plass for de to første oppgangene på blokken. På denne blokken er det ved montering av nye vinduer oppdaget at ett av vinduene til soverom er feilmålt. Det er bestilt nye vinduer, og disse vil bli ettermontert. 

Det pågår i hovedsak fasadearbeider på nr 51 og 57/59, hvor asbestarbeider nå er fokus på 57/59. Det gjøres befaringer på 51 for innvendige arbeider,

Fase 2

Vi har fått brukstillatelse på de siste to blokkene. Det mangler dog ferdigbefaring i 11-15. Dette er fordi det i transport var tre glasshjørner som var ødelagt (samt et frontglass) og det avventes leveranse på disse. Siste melding var at det er forventet at disse kan være montert ila denne uken. Det har også vært problemer med leveranse både av fasadeplater og skruer til disse, som også har medført noe forsinkelse i montering av de siste detaljene på fasaden til denne blokken. Dette forventes også å være ferdigstilt innen kort tid. 

Rehabiliteringen har nå i utgangspunktet flyttet vekk fra denne delen av borettslaget. All lagring har flyttet til sine nye lagringsplasser i andre enden av borettslaget. Det gjenstår da å tilbakeføre de utvendige område rundt fase 2 til sin opprinelige stand. 

Fase 1

Det er fortsatt noe tilbakeføringsarbeid som gjenstår rundt fase 1 . Styret/Rambøll har notert disse som avvik i avvikssystemet slik at vi er sikker på at disse blir fulgt opp og gjennomført av Markhus.

Onsdag 04.08.2021 OPPSTART FASE 4

Fase 4

Vi har i dag i møte med Markhus avkalrt at fase 4 starter opp om tre uker. Dette er en måned før opprinnelig planlagt oppstart, Vi gjør da dette fordi den første blokken i fase 4 har flere rør og elektriske kabler som går der fundamentene skal legges, og med erfaring fra tidligere faser ser vi at dette er sværttidkrevende og forsinker fremdrift.

Rekkefølgen på blokkene i fase 4 vil være 67-69 først, dernest 65, så 61-63 og til sist 55. Vi har foreløpig kun oppstartsdato for første blokken.

Siden Markhus i dag har startet med tilbakeføring av fase 2, og da fjerning av anleggsveiern og lagerområder der, så vil da disse massene flyttes til bare 67/69 for å gjøre klart til oppstart. Denne blokken vil få varsel og informasjon om oppstart i postkassen ila dagen i dag.

Fase 3

Det har vist seg ved graving for fundamenter på 57/59 at det på det ene balkong-tårnet også hær må pæles pga usikker grunn. Dette arbeidet gjøres denne uken. Deretter vil fundamenter støpes, både på 51 og 57/59. Antatt at det da er klart til uke 33 slik at man da kan få opp stillaser på siste del av 51 og på 57/59 slik at fasade rives ferdig. Siden rekkefølgen på disse to blokkene er byttet om vil vi ila neste uke få en ny plan for oppstart av innvendige arbeider i disse to blokkene.

Det var planlagt at første balkongtårnet skulle komme opp på 43-49 denne uken, slik at installasjon av vinduer kunne foregå via balkong. Balkongsleverandøren venter dog på en forsinket leveranse fra en leverandør, som har gjort at dette arbeidet ikke kunne starte. Dersom balkongene ikke kommer på plass denne uken vil installasjon av vinduer likevel starte mandag neste uke som planlagt, men da fra kran. Dette gjelder da oppgang 43 og 45. Ventilasjonsarbeid i oppgang 47 og 49 starter også mandag neste uke.

Fase 2

Det er startet med tilbakestilling rundt 35/37 og 31/33, og vil ila en ukes tid også startes opp på 23/25. 11-15 er noe forsinket i montering av fasadeplater pga manglende leveranse fra leverandør. Vi ser at det er en del utfordringer og konsekvenser som kommer ut av lang periode med redusert aktivitet hos mange produsenter, hvor det har gått greit så lenge de har hatt varer på lager, men at produksjon av nye varer tar lang tid. Dette påvirker allerede fremdriften, og det er frykt i byggemarkedet for at det skal gå tomt for varer. markhus holder tråden i situasjonen og vi tar ingen sorger på forskudd. 

Det er også noe forsinkelse i ferdigstillelse av altanene på samme blokk, men årsaken til dette er per nå ukjent da ansvarlig kontaktperson fortsatt er på ferie denne uken. Vi vil derfor komme tilbake til dette.

Fase 1

Det er en del som har kommentert det store antallet planet/ugress som vokser i de nysådde områdene rundt fase 1. Markhus har forhørt seg med gartner som sier dette er vanlig ved ny-etablering av plen, og mener dette vil bli borte når gresset er slått et par ganger. Vi skal derfor forsøke å slå gresset og se om dette hjelper. HVis ikke vil det vurderes andre tiltak. Det er også dårlig vekst på plenen mellom 9/21 og 39, og man tror dette kan være fordi overflaten har tørket og blitt hard slik at gresset ikke kommer gjennom. Det er benyttet samme jord og frø her som på de andre plenområdene. markhus vil forsøke å vanne og rake litt i overflaten for å se om det kan hjelpe, evt gjødsle. Vi vil minne om at det vil ta tid å etablere ny plen, og at disse områdene trolig ikke vil bli frodige og fine før over neste sommer.

Styret og vaktmester har kommentert noen områder av asfalteringen vi ikke er fornøyd med, særlig ved nr 41.. Dette vil bli tatt opp med asfalteringsfirma og rettet opp i.

Fredag 09.07.2021 SOMMERFERIE

Markhus har leid inn kostebil til å rengjøre veiene rundt fase 1 og 2 i dag , fredag, som en del av tilbakestillingen av fase 1, men også for å gjøre det litt hyggelig for sommerferien.

Sommerferie

Vi minner om at rehabiliteringen og styret har sommerferie fom neste uke og ut juli. Det er fortsatt mulig å kontakte Markhus på  940 19 832 i arbeidstiden 07-15, samt styret på epost lynghaug.borettslag@gmail.com. Vær dog klar over at eventuelle forespørslet og henvendelser om ting som ønskes utført eller vurdert innvendig vil, såfremt det ikke er akutt, først bli gjennomført etter ferien. Det er kun utvendige arbeidere og balkongmontører som vil jobbe i ferien.

Det vil ikke bli noen oppdateringer på hjemmesiden om rehabiliteringen i ferien.

Planer for sommeren:

23/25 - Ferdigstillelse fasadeplater inne på altan (denne uken). Ferdigstillelse fasadeplater mellom altaner ( uke 28). Blikkeslagerarbeider tak og vinduer  samt vask av altaner (uke 28/29). Demontering stillas (uke 29).

Det blir ferdigbefaring av denne blokken rett over ferien.

11/13/15 - Fasadeplater og gesimser på bakside (uke 28). Demontering av stillas bakside (uke 28/29). Montering av stillas mellom balkonger (uke  29). Lekting av fasade fremside (uke 29). Maling av balkongtak (uke 29, så mange man rekker. Det er ikke malere på byggeplassen i uke 30,).  Takplater inngangsparti (uke 30). Fremdrift på balkongene avhenger av leveranse. Se sak lenger ned.

Tilbakeføring av utearealer for fase 2 starter opp i uke 30 med fjerning av anleggsvei ved 31/33 og legging av jord. 

For 43-49 vil arbeidene med isolering og gipsing fortsette alle tre ukene. For nr 51 er det montering av stillas og riving av fasade, evt sanering. 

Solskjerming

Vi har tidligere informert om at Markhus mottok den første forsendingen av solskjerming til balkongene. Det viste seg da når de pakket ut denne at de kun hadde fått solskjerming til de midtre altanene på langblokkene. Disse er da montert så langt Balkongentreprenøren har fått tilkomst hos beboer. Fabrikken har fått beskjed om å prioirtere solskjerming for firkantblokkene og for side-altanene på langblokkene, og det er et  håp om at dette kommer ila ferien. Når det ankommer vil Balkongentreprenøren kontakte beboere for å be om tilkomst. Det er da selvfølgelig opp til hver enkelt om man er hjemme i fellesferien.  Markhus kommer IKKE til å ha tilgang på master-nøkkel i ferien og vil ikke kunne låse seg inn hvis du ikke er hjemme. Resternede solskjerming for fase 1 og 2 blir ellers montert etter fellesferien.

Det er rullegardiner til front og side, og plisse-gardiner til glass-hjørnene. Det har vært spørsmål om disse er samme farge, og det kan bekreftes. Grunne til at de kan, i enkelte lys, virke som en annen farge er teksturen på gardinen i forhold til den glatte rullegardinnen.

Det har vært noe utfordringen på de leverte rullegardinene at snoren for å trekke opp og ned var fort kort (vanskelig tilgjengelig) og at det ikke var stopper på gardinen som hindrer at rullegardinen blir trekt for langt ut. Dette har medført flere tilfeller av at rullegardinene har blitt rullet for langt ut og pga vekten av gardinen falt ut av festet. Balkongentreprenøren tok dette umiddelbart opp med leverandøren, og dette er da nå allere fikset på de fleste monterte gardinene.

Vi vil minne om at rullegardinene ikke er laget for å skjerme mot vind og regn. Å ha rullegardinene nede, men vinduene åpen når det blåser og regner vil kunne ødelegge gardinen. Beboer vil selv være ansvarlig for eventuelle skader på solskjerming pga urimelig bruk,

Hva skjer med bed og beplantning if tilbakestilling etter rehabiliteringen?

Dette vurderes blokk for blokk. Det er ikke en ukjent sak i vårt borettslag at vi bruker mye penger på gartnertjeneste for å veldikeholde busker og bed som beboere har plantet men ingen lenger steller. Vi ønsker å benytte anledningen ved rehabiliteringen til å gjøre en grundig vurdering for hver blokk hvordan vi skal tilbakestille. Der det er gamle og slitene busker og bed vil disse fjernes, og det vil vurderes om bedet skal vekk i sin helhet, eller om det skal lages et vedlikeholdsfritt alternativ hvor det er mulig for beboer å få bed i fremtiden hvis ønskelig.  Det vil trolig bli lagt mer opp til at blokkene heller kan få store potter ved ønske om bed, fremfor å anlegge store bed som ikke brukes. I blokker hvor vi vet at beboere holder bed i dag vil vi selvfølgelig sørge for at disse får bedene sine tilbake. Når vi snakket om store potter så tenker vi da i linje med de som står utenfor firkantblokkene langs parkeringen i dag. Dog disse er lite attraktiv å se på, og vi vil finne penere alternativer til samme prinsipp.  For de som ønsker å drifte bed vil vi ikke gjennomføre bruk av blomsterlapper, men man vil kunne søke styret om en sum til tilbakestilling av sitt bed. 

Altaner på 11-15

Det er gjerne lagt merke til at det ikke er noen synlig fremdrift på montering av altanene på 11-15. Dette er fordi Markhus ikke har fått den leveransen de skulle ha med glassfronter. Dette har forsinket arbeidet noe, men Balkongentreprenøren jobber nå med å gjøre støping på balkongene, en jobb de vanligvis ville gjort etter montering av frontene, for ikke å havne for langt bakpå når frontene endelig kommer.

Pæling av fundamenter til nr 51

En liten notis om tidligere nevnte utfordring med ustabil grunn ved ene hjørnet av nr 51.  Vestnorsk Brunnboring skal komme allerede neste uke, oppstart 7. juli for å bore og sette pæler som fundamentene skal stå på. De melder da at dette arbeidet pleier å medføre en del sprut av boreslam (søle på godt norsk) oppetter fasaden. De vil derfor anmode beboerne på den siden av bygget, spesielt de laveste etasjene, om å holde vinduer lukket mens arbeidet pågår. Vi vil henge opp lapper på dørene dagen før for å minne på.

Onsdag 23.06.2021 + litt om fundamenter til altanene

Anleggsmassene er nå fjernet fra fase 1. Det er lagt jord, men på grunn av regnet har det ikke vært mulig å så gress. Når jorden får tørket litt så skal den rakes for å legges pent på plass, og så kommer gresset deretter. Asfaltering rundt de blokkene som skal ha dette foregår i dag, onsdag. Når dette er gjort kan de også rette de siste detaljene på byggene. 

Vi har fått beskjed i dag om at Balkongentreprenøren nå har mottatt første leveranse med solskjerming, og at neste leveranse også er varslet å ankomme snarlig. De vil nå organisere avtaler med beboerne om montering av solskjerming på altanene.

I neste uke fjernes stillasene fra 31/33. Balkongentreprenøren holder på der nå frem mot neste uke med å vaske altanene og gjøre den siste fugingen innvendig. Uken etter vil da også anleggsveien bak den blokken fjernes.

På 23/25 er det kommet nytt inngangsparti, og det er satt opp stillaser mellom balkongene for å ferdigstille fasadeplater.

Det har vært litt lite fremgang i montering av altanet på 11-15 pga ett lag som har hatt ferie (de som skal jobbe i ferien), men nå som balkongentreprenøren gjør seg ferdig på 31/33 så skal disse over på 11-15 for å få fortgang i montering av balkonger.

På 43-49 jholdes det på med ferdigstilling av ventilasjonsarbeid i to av oppgangene, slik at dette blir ferdig før sommeren. Saneringsgruppen vil holde på i ca 2 uker til med arbeidet utvendig på denne blokken. 

På nr 51 er fundamentene laget på tre av fire tårn. De siste fundamentene avventes pga ekstremt dårlige grunnforhold. På høyre side foran blokken måtte man grave et godt stykke ned for å finne greit underlag, slik man måtte på 11-15. Der har man  da lagt stabil masse i hullet, og støpt fundamenter oppå. På venstre siden har man nå prøvd fem meter ned, og det er forstatt ingen antydning til brukbar grunn, bare ustabil leire. Det ser derfor ut til at fundamentene på denne siden må settes på pæler. Dette blir nå vurdert av eksperter, og Markhus har gått ut i markedet og bedt om tilbud fra firma som driver med pæling. Siden dette tar litt tid vil man her gjør slik man gjorde på nr 39, der det også måtte avventes fundamenter, at man starter arbeidet på resten av blokken. Nå som Saneringsgruppen begynner å nærme seg ferdig på 43-49 har de folk som kan starte med riving av fasade på nr 51. Man vil derfor nå gjøre klar for oppsett av stillas på fasaden alle andre vegger enn venstre forside. Vi vil informere når det er på plass løsning for de siste fundamentene og når dette kan gjøres.

Markhus har i dag fått tilbakemelding fra kommunens vann og avløpsetat at de trolig vil kunne være på plass her i neste uke. Som nevnt i forrige info så krever kommunen å være tilstede når Lekven skal grave for fundamentene siden vi er så nært dette vannrøret.  Dette betyr da at vi forhåpentligivs kan få gravd ut og begynt på fundamenter til 57/59 i neste uke. Siden det dog er en kommunal etat, og de ikke kan garantere oppmøte, så kan vi heller ikke garantere dette. Det er også trolig at kommunen vil stenge vannledningen når arbeidet skal pågå, da et brudd på denne vil medføre en enorm lekkasje siden røret forsyner hele Fyllingsdalen. Det vil da trolig varsles alle beboere om avstenging av vann i forkant av den dagen kommunen er sikker på at de kommer.

Vi mottok flere henvendelser i helgen om at det ikke var lukket inn til byggeområdet rundt nr 51. Dette er noe vi har kommentert et par ganger i fase 1 også, men har hatt en grundig gjennomgang med Markhus på i dag. Markhus har en ansvarlig person som på slutten av dagen sjekker at gjerdene er lukket. Utfordringen er, etter styrets erfaring, når enkelte underleverandører jobber sene dager eller helger, hvor da  ikke Markhus er på plass.  Hvor da disse arbeiderne ikke har hatt noe system for hvem som har ansvar for lukking av portene..  Som regel går det greit av seg selv, men noen ganger har det blitt glemt. Vi har bedt om at det skal komme et slik system på plass. 

FELLESFERIE 12-31. juli

Vi vil igjen minne om at der er planlagt redusert aktivitet i fellesferien. Saneringsgruppen vil hovedsakelig jobbe på nr 51, evt noe gjenstående arbeid på  fasaden til 43-49. Markhus vil jobbe på 43-49 med utlekting av fasade og etterisolering. På 11-15 vil balkongentreprenøren jobbe med ferdigstillelse av balkonger og Markhus jobbe med fasadeplater. Utenom dette forventes kun litt mindre arbeid her og der etter behov. Det vil fortsatt være mulig å kontakte Markhus på det sedvanlige nummeret innenfor normal arbeidstid. Markhus vil ha en asvarlig på plassen.

Styrets medlemmer har også ferie i denne perioden. Vi ber derfor om forståelse for at det kan ta noe lenger tid å få svar på henvendelser,. Men ikke vær sjenert for å ta kontakt!

FUNDAMENTENE OG HVORDAN VI VET AT DE ER GODE NOK

Fundamentering og bærestruktur for altanene er naturlig nok et følsomt tema blandt beboerne siden dårlig fundamentering og supportering på de gamle altanene er årsaken til at disse nå må skiftes. Vi har i løpet av rehabiliteringen så langt informert på hjemmesiden og i diverse infoskriv om fundamentene og hvordan vi ivaretar at disse er godt nok, speiselt i saker der det har blitt et lite opphold i rehabliteringen på en blokk fordi det må gjøres nye vurderinger eller endringer rundt fundamentene. Det er allikevel en del som ikke har fått med seg dette, og hvor "eksperter" har sett på ting gjennom byggegjerdet og kommet med uttalelserom at dette ikke ser godt nok ut. Noe som naturlig nok bekymrer beboerne som hører dette. Vi vil derfor i dette innlegget forklare litt mer i detalj , men allikevel forenklet, hvordan kvaliteten på fundamentene ivaretas.

Et hus begynner gjerne med å bli tegnet av en arkitekt. Når han er fornøyd med utseendet tar han tegningene sine til et rådgiverfirma hvor det sitter spesialister som kan fortelle hvordan dette huset skal bygges. Den som er interessant for oss i dette tilfellet er en såkalt RIB, en byggingeniør.  Det er han som forteller hvordan du skal lage fundamenter for at huset står stødig, armere vegger for at det tåler vær og vind og vekt uten å falle sammen osv. Om dere husker i forfasen av rehabiliteringen så var det snakk om å kanskje ha søylefrie altaner, at de bare hang ut fra veggen. Det var da en RIB i Rambøll som så på dette og kom frem til at veggene våre ikke ville klare å bære altanene, ikke uten at veggene ble revet og betydelig forsterket. Vi endte derfor med søyler.

Når Markhus fikk jobben med å rehabilitere vårt borettslag så har de inngått kontrakt med et slik rådgiverfirma. De har da sent all informasjon om byggene våre, om de nye altanene og om grunnforholdene våre til en RIB i dette rådgiverfirmaet. Han har da,  i samarbeid med en geolog, gjort beregninger og bestemt hvordan fundamentene skal lages for å bære den vekten de skal, uten å synke slik de gamle fundamentene gjorde. Det er da også et krav til at en uavhengig part skal verifisere disse beregningene. Uavhengig part vil si en som ikke er betalt av Markhus. Borettslaget har da leid inn en RIB i et firma som ikke er knyttet til Markhus for å gjøre de samme beregningene og sjekke at de er enige i løsningen som er foreslått. 

Nå skjer det jo gjerne ting som gjør at man må gjøre endringer på fundamentene. Som på 19/21 der grunnfjellet er så høyt opp at de ikke kunne grave fundamentene så langt ned som de ønsket, eller 23/25 der fundamentene ble lagt noen cm skjevt ift balkongsøylene. Eller 57/59 der et kommunalt vannrør er i veien for fundamentet. Eller 51 der grunnen er så ustabil på det ene hjørnet at fundamentet må settes på pæler. Da blir all informasjon sent på ny til RIB og geolog  i rådgiverfirmaet, som gjør nye bergeninger for å se hva man kan gjøre for å sikre at fundamentene blir like gode som hvis de sto i optimale forhold. Denne endringen verifiseres da selvfølgelig også av den uavhengige kontrollen.

Som forklart i innkallingen til generalforsamlingen, der vi regegjorde for pengene som er brukt på rehabiliteringen i 2020, så har vi brukt i overkant av 100 000,- i fjor på pålagte uavhengige kontroller både for brannsikkerhet og balkong-fundamenter. Dette er en løpende utgift, da hver eneste blokk vurderes etterhvert som de blir rehabilitert, og alt blir behørlig dokumentert. Dette er dokumentasjon som må være på plass for at  kommunen skal godkjenne bruken av altanene.

I tillegg har vi Rambøll, som er vår representant i rehabiliteringen. Deres jobb er å sørge for at vi til enhver tid får det vi har krav på, til riktig kvalitet og pris, og at alt er i henhold til byggestandarder og lover og regler.  Npr Markhus gjør endringer i fra opprinnelig plan krever alltid Rambøll å være informert om alt som foregår frme til ny løsning er godkjent og dokumentert.

Så som man kan se over er vi meget godt ivaretatt, både av norske regler og av de vi har leid inn til å  passe på at disse følges. Vi har forståelse for at man blir bekymret når man hører folk man tenker skal vite ting uttaler seg. Men vi vil som alltid oppmuntre til å stille spørsmål til oss som sitter med den detaljerte kunnskapen om hva og hvordan ting gjøres i rehabiliteringen, enn å tro blindt på det utenforstående påstår.  Skulle av en eller annen grunn det skje i fremtiden at noe galt har vært gjort i rehabiliteringen som ikke har vært fanget opp av noen kvaliteteskontroller så har vi uansett en vanntett kontrakt som er klar på hvem som har ansvar for å rette dette opp. 

Onsdag 16.06.2021

Fase 1

Det har vært gjort stor innsats for å ferdigstille utvendig og innvendig de siste to ukene. Det er nå stort sett ferdig med å legge tilbake jord der det har vært anleggsveier, balkongene har fått montert drenering. Asfaltering og brosteinslegging vil gjøres etter hvert, det er planlagt å starte asfaltering neste uke. 

Fase 2

Noe ferdigstillelse innvendig i enkelte leiligeter i 35/37, 31/33 og 23/25, samt pågående arbeid innvendig arbeid i 11-15. Utvendig er det litt komplimentering som gjenstår på 31/33, særlig rundt inngangspartiet, På 23/25 er det balkongsiden som gjenstår med legging av fasadeplater. På 11-15 jobbes det med å sette opp balkonger.

MERK! De siste blokkene i fase 2 vil i starten av neste uke få nye inngangspartier. Dørene har smekklås, husk å ta med nøkkelen når du går ut.

Fase 2 er fortsatt forventet å være ferdig før sommeren, med unntak av mindre komplimenterting samt tilbakestilling av utvendige arealer.

Fase 3

43-49 går foreløpig ihht plan. 

Det ble skadet en kabel til et utelyd ved gravingen i forrige uke, BKK var raskt på plass og reparerte dette. På dette blokken er man da i gang med etablering av fundamenter til balkongene. SOm tidligere nevnt er det er rør som går veldig nærme fundamentene på 57/59. Markhus har sammen med sine underleverandører utarbeidet et forslag til ny plassering av fundamentene, hvor de da ikke blir stående nærmere røret enn det dagens fundamenter gjør. Hva har dette å si? Plassering av fundamentene og søylene til balkongene er basert på at de skal bære balkongen uten å belaste bygget, samt fordele vekten på grunnen slik at ikke deler av støtten blir overbelastet. Dårlig støttestruktur og dårlige fundamenter er grunnen til at de gamle balkongene våre synker og brekker ut fra fasaden. Man kan da altså ikke uten videre bare flytte på fundamentene, men Markhus har funnet en metode for å forsterke konstruksjonen av søylene og fordele vekten ved hjelp av bjelker mellom søylene, slik at vi får en fullgod løsning. Må vi fortsatt ha godkjenning fra kommunen? Ja det må vi. Det vi foreslår er ikke verre for kummunens rør en dagens situasjon, men fundamentene er uansett nærmere røret enn det kommunens regler egentlig krever. Kommunen vil trolig også kreve å være tilstede for å overvåke prosessen og røret mens fundamentene lages.

Siden denne prosessen tar tid så har Markhus nå konkludert med at de skal endre rekkefølgen på blokkene i fase 3, og at de da startet med nr 51 i stedet for 57/59. Det vil si at det allerede i sommer er mulighet for at det vil foregå arbeid på fasaden til nr 51. Innvendige arbeider vil starte etter sommerferien og vil bli varslet til beboerne i forkant.

Vedr krav til sikring ut på altan

Vi mottok tidliger i vår en bekymring fra en beboer som mente  ha blitt opplyst i samtale med BKK om at det var krav til at strøm ut til altanen skal være knyttet til minimum 16 amp sikring. Noe som ikke er gjeldende for de aller fleste leilighetene i vårt borettslag får strøm til altanen fra stuen, som er på en 10 amp sikring. Nå hadde vi BKK-kontroll på alle leiligheter for to år siden, og det er mange som hadde strøm ut til altanen tidligere uten at dette ble kommentert av BKK. Vi har derfor avklart med BKK rundt dette, de hadde følgende svar,

Hei

 Der er ikke noe krav om minste sikringsstørrelse på utendørs stikkontakt, men det må være på kurs med jordfeilbryter.  

Det er NEK 400 som setter føringer for dette og det vet en elektriker alt om.

 BKK har ikke noe med installasjon av slikt, så jeg finner det merkelig at dere har fått en slik beskjed.

 Vennlig hilsen

 Per Magne Wilhelmsen

Teknisk koordinator

 BKK Nett AS | Postboks 7050, 5020 Bergen | T: +47  55127358 | M: +47 47861160 | www.bkk.no

Kursen ut blir selvfølgelig jordet, og det er da bekreftet av både elektriker B.E.A. og BKK at nåværende installasjon er ihht krav. Hadde 16amp sikring vært et reelt krav ville da også elektriker visst om dette, og oppgradering av sikringsskapet ville vært inkludert i deres arbeid ifm rehabiiteringen. De setter ikke strøm ut til altaner på ulovlige sikringer. Vi mottar samsvarerklæring på alt elektrisk arbeide som blir gjort, som er et dokument på at alt er installert ihht gjelende krav og regler.

Vi antar derfor at beboer har misforstått den informasjonen de var gitt, men velger å opplyse om temaet på hjemmesiden i tilfelle andre måtte ha spørsmål til det samme,

Onsdag 02.06.2021

Fase 1

For beboerne i 19/21 som venter på navn på ringeklokkene, vi støtte på en liten utfordring da låsen til dekselet på ringeklokkene er på undersiden, og nøkkelboksene under er plassert så nærme at vi ikke kommer til med nøkkelen. Vi jobber ed en løsning, så det er på vei, men det var en liten nøtt vi må knekke først.

Styret og Rambøll var mandag i møte med ledelsen i Markhus da vi på ny ønsket å gi en dytt og en påminnelse om å gjøre fase 1 ferdig. Vi har sittet litt med inntrykket av at fase 1 ble glemt etter ferdigbefaringene, og at arbeidet med å tilbakestille området rundt tar altfor lang tid. Det er ingen store mangler, men mange små ting som til sammen blir frustrerende for de som bor der. Vi opplever også at en stor del av problemet er at Markhus har god kontroll på arbeidet de selv utfører, men at det er enkelte underleverandører som henger langt etter uten at det er tatt tak i eller får konsekvenser for de.  Hensikten med å velge en totalentreprenør er  at de skal holde kontrollen på alle leverandørene, og at de selv må ta ansvaret hvis disse ikke leverer. Markhus tok våre kommentarer til seg og har umiddelbart satt i gang tiltak for å ferdigstille fase 1. På de områder hvor underleverandørene ikke strekker til vil de nå selv utføre arbeidet eller leier inn andre firma. 

Anleggsveien mellom 19/21 og 39 blir fjernet i  stor grad i dag. Etter fjerningen av hovedmassen vil de gå over og skrape vekk gjenliggende stein, fylle på jord og så gress.

Anleggsveien bak 41 og 39 vil stort sett være fjernet til helgen, her er det nå også gjort en del arbeide  denne uken med å legge jord der anleggsveien lå bort til nr 17. Det skal legges dreneringsrør fra 17 og 39 bort til en kum som har ligget under anleggsveien.

Jordlegging og såing er da planlagt til neste uke.

Vi vet mange har vært vant til å gå over anleggsveiene som snarveier eller til og med parkert der. Når gresset blir sådd vil vi sette opp sperringer, og ber om at disse respekteres så vi kan få en fin plen.

Markhus er i full gang med å male taket på gamle balkongdelen, og beboerne blir fortløpende kontaktet. Markhus vil også hyre inn et firma til å få malt betongsøylene på langblokkene, de vil da trolig også male på fase to når de først er i gang, og kanskje også på super-langblokken i fase 3.

Vi er klar over at en del beboere har bemerket sprekker i taket mot altanen over. Dette er ikke farlige sprekker, bare overfladiske linjer som var forventet. Det vil bli tatt en gjennomgang av alle altanene for å fikse disse. Dato for dette er ikke gitt per nå.

Mangler innvendig er stort sett beslag på noen altaner, deksel på ventilasjonsaggregat for de som har disse på vaskerommet og tetting av den gamle ventilasjonskanalen på badet. Her vil Markhus sette inn ekstra ressurser ved egne folk og andre firma for å få arbeidet gjort. Det er startet med en del av dette arbeidet på alle firkantblokkene i dag. Planen er å ha dette ferdig ila en til to uker.

Andre mangler utvendig er litt småting på altanene, montering av dreneringsrør fra altanene samt asfaltering eller legging av brostein pluss litt annet. Arbeidet er startet på nr 41 i dag og vil foregå fortløpende.  Selve asfalteringen kan det være blir avventet til fase 2 er ferdig slik at de kan gjøre alt arbeid i nordenden av borettslaget ferdig på en gang.

Det er flere beboere i fase 1 som meldte på ferdigbefaringen at de savnet å få tilbud om kjøkkenventilasjon tilkoblet kanalen. Markhus har nå selv startet arbeidet med å kontakte alle som meldte interesse for dette, og det er planlagt at alle som ønsker skal ha fått tilbud  ila neste uke.

Det vil bli fortatt fasadevask av byggene, men dette avventes til man er ferdig med anleggs og gravearbeidene, da fasaden ellers bare vil bi skitten igjen med en gang.

Fase 4

Markhus har kommunisert et ønske om å starte fase 4 tidligere, da rett over sommeren. Men etter nærmere samtaler er vi kommet til enighet om at man som et minimum skal vente med å starte på fase 4 til superlangblokken i fase 3 er ferdig.  Dette har medført at det er blitt kjørt en del anelggsmasse til 65 og 67/69 som nå likevel ikke skal være der. Siden vi har som mål å belaste beboerne minst mulig når de ikke er i rehabilitering så vil disse massene bli fjernet igjen. Dette vil da skje etter at massen fra fase 1 er fjernet. Vi vil da presisere at dette gjelder de haugene som ligger ved nr 65 og 67/69.  Det som er laget til flatt ved inngangssiden av 65 er den nye lagerplassen og vil bli tatt i bruk over sommeren. I tillegg er det laget til foran nr 55, dette skal også bli værende.

Det er fortsatt mulig at fase 4 starter tidligere enn opprinnelig planlagt, men ikke rett etter sommenren, og vi vil selvfølgelig gi godt varsel i forkant hvis planalgte datoer skulle endre seg.

Planer før  og i sommeren.

Som en del av møetet vi hadde på mandag foreslo Markhus at vi skal avholde byggherre-møter hver tredje uker. Det er da møter hvor styret og Rambøll møter med ledelsen i Markhus og kan diskutere fremdrift og overordnede kontraktsting. Første møtet ble avholdt i dag, så blir det ett møte til før sommeren hvor vi skal diskutere hva som skal skje i ferien.

Fase 2 er planlagt tilnærmet eller helt ferdigstilt før fellesferien. Nr 35/37 har hatt ferdigbefaring og der jobbes det nå med å rette opp påpekte ting samt å montere fasadeplatene på hjørnene, som er det som kommer på sist. 31/33 nærmer seg også ferdig. Det monteres de siste fasadeplatene og jobbes med inngangspartiene. Markhus søker nå kommunen om brukstillatelse for altanene for disse to blokkene.

Montering av balkonger vil snart starte på 11-15, og denne og 23/25 er også planlagt ferdig til ferien. Dersom noe utvendig arbeid gjenstår vil dette da bli tatt i ferien. Begge disse blokkene er det også planlagt å søke om brukstillatelse før ferien. I håp om å få den så rakst som mulig vil det gjøres en kontinuerli vurdering på når altanene er tistrekkelig klare. Kravet fra kommunen er at alle sikkerhetstiltak på altanen må være på plass eller garanteres på plass innen to uker etter søknaden for at man skal kunne søke.

For fase 3 vil man søke å gjøre seg ferdig med innvendig arbeid i de to første oppgangene før ferien. Det er også planlagt å gjøre saneringen ferdig til ferien, men herkan det også være arbeid som blir utført i ferien. Etter ferien vil man gå i gang med ventilasjon i de neste to oppgangene, samt skifte vinduer.

Neste blokken som skal startes er 57/59. Her har vi nå en avklaring mot kommunen da det ligger et vannrør som forsyner halve fyllingsdalen rett foran denne blokken, og da kommer helt inntil der fundamentene skal stå. Dersom kommunen sier det er greit å bygge fundamentene inntil rører vil man også starte opp sanering på denne blokken før ferien. Hvis denne avklaringsprosessen blir langdryg, og/eller vi ender opp med at røret må flyttes, så kan det bli vurdert å starte på nr 51 i stedenfor.

Fellesferien er uke 28-30 som vanlig, og bemanningen på rehabiliteringen vil være sterkt redusert i den perioden. Det som foregår av arbeide vil kun være utvendig

Torsdag 27.05.21

Blokkene i fase 1 vil nå løpende motta varsel om faktura for tilvalg og ekstratjenester ifm rehabiliteringen. Man vil da først få et varsel i postkassen med informasjon om summen man skylder og når dette blir fakturert. Men vil også bli gitt mulighet til å be om nedbetalingsplan ved følgende alternativer:

1. Summen fordelt på to påfølgende måneder (summer 5 000,- og lavere vil kun få dette alternativet)

2. Summen fordelt på tre påfølende måneder

3. Summen fordelt på seks påfølende måneder

4. Summen fordelt på 12 påfølgende måneder

Dersom styret ikke får tilbakemelding innen fristen gitt i varselet vil hele summen faktureres i første faktura.

Som tidligere infomert måtte Markhus/Balkongentreprenøren bytte leverandør av solskjerming itl altanene pga feilleveranse og dårlig kommunikasjon. Nå vil vi motta noen prøvegardiner i slutten av denne uken so skal monteres for å sjekke at alt er ihht korrekte mål (det ville være kjipt å motta flere tusen feilproduserte rullegardiner). Hvis alt stemmer så vil gardinene for fase 1 komme ila de nede par ukene og bli montert før sommeren. Leveranse for resten av borettslaget vil komme ila en måneds tid, så da vil solskjerming kunne monteres fortløpende etterhvert som blokkene blir rehabilitert.

Ferdigbefaring er gjennomført i 35/37 og  oppettingsarbeid som er påpekt vil bli gjort fortløpende. 

Innvendig arbeid er nå i hovedsak ferdig i 31/33 og 23/25, i neste uke starter ventilasjonsarbeid i første oppgangen i fase 3.

Tirsdag 11.05.2021

Balkongentreprnøre er i full sving med å fjerne anleggsveiene fra fase 1. Det kan se ut som at det går smått, men det er fordi det er brukt så enorme mengder med masse på veien bak 39/17. Nå er det fjernet fra 17 og 41, og da gjenstår bak 39, mellom 39 og 41 og mellom 30 og 19/21. Når dette er ferdig skal plenen pyntes til og det skal sås gress. Det skal også asfalteres foran noen av blokkene, da 17, 39 og 41, men dette gjøres ikke før man er ferdig med å frakte vekk annleggsmassen slik at den nye veien ikke får merker etter dette arbeidet.

Når vi får nye ringeklokker så setter Markhus på leilighetsnummeret. For å holde en ensformig stil  på ringeklokkene, og fordi det krevers en spesiell type nøkkel for å åpne displayet, så vil styret merke ringeklokkene ved inngangen kun med andelseiers etternavn. Dersom man ønsker å ha på et annet navn enn det som blir satt opp kan man kontakte styret. Tenk da på at det er begrenset plass til å skrive på, vi endrer ikke skrift type eller størrelse for å få plass til mer tekst.

Det vil nå foretas ferdigbefaring av første blokken i fase 2, 35/37. Balkongentreprenøren jobber for fullt med å klargjøre balkongene på 31/33 slik at man kan sette på fasadeplater inne på altanene.

På 23/25 er balkongene på vei opp. Her har man støtt på en utfirdring i at flere av fundamentene er støpt litt for langt til siden for der de skal stå, slik at det kun er plass til å feste to av fire bolter. Dette løses ved å etterstøpe en ny del på fundamentet. Hvordan dette best skal gjøres, om man må grave eller støpe over bakken, blir vurdert av fagfolk som beregner og designer fundamentene. I mellomtiden vil arbeidet med å montere balkongene fortsette, da det er vurdert at nåværende suppoertering er tilstrekkelig for dette.

i 11-15 er det full gang i både vindusutskifting og ventilasjonsarbeid. Her har Markhus i dag kommet over en utfordring med en beboer som verken var klar over at Markhus skulle inn til han, ellers at han måtte forberede noe i forkant. Dette fordi han ikke så noe poeng i å lese skrivene som kom fra Markhus eller styret, verken de som kom i posten eller de som ble hengt på døren hans. Markhus måtte da bruke tid på å rydde plass til arbeidet. Vi vil derfor gjøre det helt klart at å ignorere varsel fra styret eller Markhus er på beboers ansvar. Kostnader som følger av at Markhus blir forsinket, eller må bruke tid på å rydde, vil bli belastet beboer. Vi kan ikke tillate at fellesskapet skal ta regningen for at enkeltpersoner ikke gidder lese informasjon, når det er helt klart og tydelig at noe skjer rundt deg. Selv om vi nå har hatt to saker (en på hver fase) hvor beboer ikke har giddet å lese varsel, så regner vi med at dette hos de aller fleste ikke vil være noe problem. Og for de som av forskjellige grunner måtte trenge litt ekstra varsel eller ekstra tid for å få klargjort leiligheten, så går dette selvfølgelig helt fint så lenge vi får forespørsel om dette til en slik rimelig tid at markhus har mulighet til å tilrettelegge planene.

For fase 3 er det riving av altaner på de to siste blokkene, som er hovedfokus, samt riving av fasade på superlangblokken. 

Mandag 26.04.2021

Litt om alt:

Vi legger merke til at veldig mye av spørsmålene vi får fra de blokkene som er ferdig går på ting som står i dokumentasjonen Markhus har utgitt til alle i fase 1 på minepinne. Vil derfor minne alle på at det er en meget god ide å kikke gjennom det som står der. Der er viktig informasjon om bruk og vedlikehold. Som styret har meldt i skriv så kan innholdet på minnepinnen printes for deg dersom du ikke har data. Vi vil også etterhvert linke dokumentene her på hjemmesiden.

Vi ønsker å utpeke noen ting vedr balkongene som det er viktig at alle får med seg:

 • For de som bor i øverste etasje er det ikke tillatt å henge ting fra taket, dette vil ikke tåle lasten.
 • For de som har balkong som tilstøter nabobalkong så er det ikke tillatt å spikre eller skru i veggen mellom balkongene. Dette er brannvegg, og dens funksjon blir ødelagt dersom den perforeres. Da kan brann spres mellom leilighetene.
 • Det er ikke lov til å skru i aluminiumsrammene på balkongen, altså de mørkegrå.

VI har også fått et par henvendelser om barnesikring og ønsker å påpeke at balkongene fortsatt er uteområder og skal behandles på samme måte som de gamle altanene når det gjelder å være forsiktig, spesielt med barn. Vinduene er vindskjerming, de kan lett skyves til siden. Balkongene er bygget ihht norske lover og regler, som krever fri klatrehøyde. Altså at det skal være en viss høyde som det ikke finnes ting barn kan klatre på for å komme seg over kanten. Dersom du plasserer møbler inntil glasset vil du selv ha gitt barnet noe å klatre på. Dette er de samme reglene som gjelder for alle innglassede altaner i norge. Bruk fornuft, ikke la barn leke alene på altanen hvis du ikke ville gjort det før heller.

Maling:

Vi har som tidligere nevnt ventet på bra nok vær til at Markhus kan male det gamle taket på balkongene i fase 1, samt male søyler på 19/21. Dette krever jevnt utetemperatur over døgnet, med helst over 7 grader, og været har vært for ustabilt til å kunne starte på dette. Nå ser det, bank i bordet, ut til at været holder temperaturen litt oppe, og Markhus har i helgen gjennomført en malingstest for å se om det går bra å male nå. Prøven gikk fint, og man vil da snarest gå i gang med maling på balkongene. Arbeidet blir gjort i rekkefølge nr 17, nr 41, nr 39 og nr 19/21.

Solskjerming:

Som vi har meldt tidligere så mottok prosjektet feilprodusert solskjerming i vinter, og dette måtte lages på nytt. Balkongentreprnøren melder at de i etterkant av ny bestilling ikke har klart å få kontakt og fremdriftsplan fra fabrikken de har bestilt fra, og har nå måttet gå til bestilling hos en annen fabrikk. Styret har vært i samtale med en markiseleverandør som melder om tilsvarende problemer, så dette er et reelt problem forårsaket av Korona-pandemien. Den nye fabrikken har kastet seg rundt, og de har lovet å prøve, men kan ikke garantere, at fase 1 vil få solkjerming før 17 mai.

Litt om planer de neste to ukene:

Fase 1 De siste leilighetene i nr 17 får ferdigbefaring denne uken. Arbeid med fiksing av ting som ble kommentert på ferdgibefaring i de andre blokkene er snart ferdig. Anleggsveiene skal fjernes og flyttes til fase 3 og 4, og gress skal sås.

35/37 og 31/33 vil få nye ytterdører denne uken. Vaktmester ordner utdeling av nøkler. Det vil da også ordnes med utbytting av låser til leilighetene.

35/37 Her skal balkongene og fasaden mellom få fasadeplater. Samt balkongene skal ferdig stilles. Her er det klart for igangsetting av ventilasjon.

 31/33 Der skal balkongentreprenøren heise opp balkonger og støpe mellom, slik at man kan starte med lekter og fasadeplater. Maler holder på med siste boenhetene etter installasjon av ventilasjon. Det er klart for igangsetting av ventilasjon denne uke.

 23/25 Man holder på med fasade plater. Stillas skal demonteres på balkong side i neste uke for å forberede til balkong montering. Det er 2 stk leilighet igjen med kanalsetting pr dags dato.

 11-15 Starter asbest sanering i morgen. Da er det straks klart for isolering og på foring av veggene. Det blir oppstart på vindu i uke 19. Onsdag neste uke starter ventilasjons arbeid her.

43-49 Er i gang med forskaling av fundament. Stillas er straks klar på 3 sider av bygget. Saneringsgruppen starter med sanering så snart de er ferdige med asbesten på LV11.

 57/59 Neste uke starter Saneringsgruppen med riving av balkonger på 57/59 og deretter 51.

Torsdag 15.04.2021

Anleggsveiene fra fase 1 vil nå bli flyttet over til fase 3 og fase 4 så langt mengden rekker. Det vil også bli laget klart for nytt hovedlagringsområde i nordenden av borettslaget, slik vi har skissert tidligere (se infosidene våre om rehabiliteringen) og containere skal smått begynne å flyttes over. Hovedlagringsområdet i sørenden vil gå over til å være lagring for balkongene til nr 11-15, slik at ikke hver av disse må fraktes en og en fra det nåværende balkongslagringspunktet ved superlangblokken. Rundt sommerferien vil lagringsområdet i nord være i full bruk. Når fase 2 er ferdig vil da også lagringen i sør fjernes, sammen med anleggsveien bak 31/33, slik at hele området rundt fase 1 og 2 blir tilbakeført.

Markhus ønsker å få laget fundamentene på alle fase 3 blokkene fortløpende, slik at ikke det blir ventetid mellom  blokkene for firmaet som gjør dette. De to neste blokkene vil derfor nå få beskjed i postkassen om å starte forberedelser for riving av altaner. Riving  vil starte i uke 18 på langblokken og videre på firkantblokken umiddelbart deretter. Begge blokkene vil derfor få samme frist for forberedelser.

Det vil bli plassert ut en container som kan benyttes av de to blokkene til å lagre hagemøbler mens rehabiliteringen pågår.

Torsdag 08.04.2021

Litt info om planene for denne og neste uke.

Fase 1:

Det er to leiligheter som har hatt sen montering av ventilasjon, en i nr 17 og en i nr 19/21.  Leiligheten i nr 17 blir ferdig nå, og da kan arbeidet på utsiden også ferdigstilles der. Deretter vil leiligheten i nr 19 gjennomføres.

Det er startet opprydding av område rundt fase 1.  Byggegjerder skal vekk, og rusk og rask plukkes opp fra område. Det vil stå 1 plate igjen på 19/21 som må monteres senere for strøm skapet som Markhus er koblet til der.

Beslag på gesims vil bli montert ferdig denne uken for 19/21 og 17. Inngangsparti nr 17 vil bli ferdig denne uken.

Det vil også startes med tilbakestilling av inngangspartier så fremt været tillater. Det skal blandt annet asfalteres der det har vært gravd.

Fase 2:

Stillas mellom balkongene på 35/37 skal bli montert klart til mandag. Da vil markhus kunne ferdistille fasadene på denne siden av blokken. Ventilasjons arbeid nærmer seg slutten. 

I 31/33 er Markhus godt i gang med fasadeplater på inngangs-siden.  Stillas blir demontert på balkongsiden mandag og tirsdag for klargjøring til balkonger.

Ventilasjonsarbeidet er også godt i gang her. Første oppgang er ferdig sanert og i gang med ventilasjon og lukking av himlinger.

I 23/25 er vindusmontasje i gang. Befaring av ventilasjon er ferdig, og installasjon av dette starter 19.04 Fasaden er ferdig gipset og klar for lekting og fasadeplater.

 For 11-15 vil sanering starte.. Deretter vil man starte med etterisolering og klargjøring for utskifting av vindu.

Fase 3: 

På superlangblokken 43-49 starter balkong sanering i morgen. Etter det vil Lekven komme og starte med utgraving av fundamenter. 

 

Påskeoppdatering

Mange har sikkert allerede tatt påskeferie, her kommer en liten påskeoppdatering.

Rehabiliteringen tar selvfølgelig også påskeferie i helligdagene. I arbeidsdagene er det hovedsakelig utvendig arbeid som vil pågå. Evenetuelt innvendig arbeid er avtalt med den enkelte beboer etter anledning.

Fase 1 nærmer seg nå endelig slutten! Det jobbes med ferdigstilling av fasade på 17 og 19/21, og begge disse vil gjennomføre ferdigbefaring like over påske. Dette blir varslet til beboerne med dato og tid ved lapp på døren. Det vil også bli tilbakestilling av områdene rundt fase 1-blokkene. Det vil si fjerning av gjerder, asfaltering av oppkjørsler, fjerning av anleggsvei og tilbakeføring av stier og plener.

I fase 2 er den første blokken også snart ferdig. Det jobbes med de siste leilighetene ifm ventilasjon og balkongene er montert. Uken etter på ske vil det startes med utskifting av vinduer i nr 23/25, samt  starte befaring og montering av ventilasjon. Oppstart med vinduer på 11-15 er planlagt til uke 16.

Selv om fase 1 har tatt uendelig mye lenger tid enn først planlagt så ser vi heldigvis at Markhus tar lærdom av de feil og utfordringer de har kommet over i den første fasen, og at arbeidet med fase 2 er mye mer effektivt. Vi vet at Markhus også jobber videre med effektiviseringen, spesielt rundt montering og oppstart av ventilasjonen, da denne har hengt etter i hele fase 1. Det er også helt tydelig at langblokkene er mye enklere enn firkantblokkene, da firkantblokkene har en mer komplisert utforming, som tar mye lenger tid å jobbe med, enn det langblokkene har. 

Uken etter påske startet også fase 3, med riving av altaner på superlangblokken; 43-49.

Installasjonsarbeidet i fase 2 går etter hva vi er informert veldig bra, med godt samarbeid med beboerne. Med et par erfaringer fra fase 1 ønsker vi dog å påpeke følgende:

- Installasjon av nye vinduer og ventilasjon er ikke frivillig. Når vi isolerer etter dagens krav blir leiligheten så tett at ventilasjon er helt nødvendig for å gi god inneluft og hindre fuktskader som mugg og råte. Å nekte tilkomst for installasjon av dette er å anse som mislighold av boplikten ihht borettslagsloven, og ytterste konsekvens av slik nekt er vedtak om tvangssalg. Dersom borettslaget blir påført kostnader fra Markhus pga nektet installasjon vil beboer da også bli holdt økonomisk ansvarlig for denne. Vi har forståelse for at det er belastende å ha folk inn i leiligheten for å gjøre arbeid man ikke selv ønsker. Men vi må alle gjennom det samme, og Markhus vil alltid forsøke å behandle deg og dine din med respekt. Er det på grunn av medisinske eller andre forhold behov for tilpasning av installasjonsdato så ta kontakt med styret eller Markhus så tidlig som mulig, så kan de hjelpe til med å justere installasjon etter behov. Men alle leiligheter i en blokk SKAL være ferdig innen blokken er ferdig, eller går det ut over beboerne i neste blokk, og vi kan ikke tillate at enkeltbeboeres påfunn skal gå ut over andre beboere.

- De som arbeider for Markhus eller deres underleverandører er satt til å gjøre en jobb av sine sjefer. Det har ingen myndighet over hva som blir gjort eller hvordan. Å skjelle ut, skrike til, slenge dritt etter arbeiderne er ikke en oppførsel vi ønsker å være kjent for. Behandle arbeiderene slik du selv ønsker å bli behandlet. Vi blir flau når vi får bekskjed om at arbeidere nekter å jobbe i enkelte leiligheter pga grov verbal mishandling.

Fredag 26.02.2021

Vi har mottatt nye planestimater fra Markhus og kan videreformidle nåværende plan for rehabiliteringen til og med første blokken i fase 3. Inneværende uke er uke 8.

Fase 1

Innvendig estimert ferdig i nr 19/21 ila uke 10.

Utvendig estimert ferdig nr 39 ila uke 8, Nr 17 ila uke 10, nr 19/21 ile uke 13.

Arbeid med utbedring hos de som manglet kjøkkenventilasjon er utført i nr 41 og skal foregå i nr 17 i neste uke. Forventet oppstart av ventilasjonsanleggene i nr 39 neste uke.

Etter at arbeidet er ferdigstilt gjennomføres ferdigbefaring. Nr41 skal ha ferdigbefaring mandag neste uke og har mottatt varsel om dette. På ferdigbefaring vil man kunne melde i fra om sprekker, dårlig utført arbeid eller stille spørsmål.

Fase 2

35/37:Innvendig blir installasjon av vinduer ferdigstilt denne uken. Det er startet med installasjon av ventilasjon. Innvendig arbeid estimeres ferdigstilt ila uke 14 (uken etter påske). Forventet montering av balkonger i uke 12. Estimert ferdig blokk uke 23.

31/33: Innvendig blir installasjon av vinduer og ventilasjon startet neste uke. Innvendig arbeid estimeres ferdigstilt ila uke 16. Forventet montering av balkonger i uke 16. Estimert ferdig blokk uke 23.

23/25: Innvendig planlegges oppstart av installasjon av vinduer og ventilasjon uke 14 (uken etter påske). Innvendig arbeid estimeres ferdigstilt ila uke 19. Forventet montering av balkonger i uke 18. Estimert ferdig blokk uke 23.

11-15:  Innvendig planlegges oppstart av installasjon av vinduer og ventilasjon uke 16. Innvendig arbeid estimeres ferdigstilt ila uke 22. Forventet montering av balkonger i uke 18. Estimert ferdig blokk uke 26.

Fase 3

43-49:  Riving av balkonger planlegges til uk e14 (uken etter påsken). Innvendig planlegges oppstart av installasjon av vinduer og ventilasjon uke 21. Innvendig arbeid estimeres ferdigstilt ila uke 27 (vi tror dette vil bli lenger siden det er tatt hensyn til samme installasjonstid som blokker med kun to innganger). Forventet montering av balkonger i uke 27. Estimert ferdig blokk uke 40.

Mandag 22.02.2021

Nr 41

Denne uken skal Markhus plukke opp søppel og smuss rundt blokken. Takplater under utvendige himlinger på bakkeplan.  Sinus plater skal monteres på balkongene denne uken. De siste ventilasjonsanleggene startes opp og opprettinger ifm manglende kjøkkenventilasjon gjennomføres.

Nr 39 

Nytt tak på ingangspartiet. Sinus plater skal monteres under balkong. Oppstart av ventilasjonsanleggene er forventet å skje når man er ferdig på nr 41.

Stillas er fjernet og veien ordnet til slik at man nå kan fullt ut bruke ytre bod-dør og tilkomstvei igjen.

FOR NR 41 og 39 HAR VI NÅ FÅTT BRUKSTILLATELSE FRA KOMMUNEN FOR BALKONGENE. VÆR DOG KLAR OVER AT DET ER NOE GJENSTÅENDE ARBEID, SÅ IKKE BRUK BALKONGENE PÅ EN SLIK MÅTE AT DET HINDRER DETTE ARBEIDET. PLASSERING AV MØBLER OG LIGNENDE ER OGSÅ PÅ EGET ANSVAR FREM TIL SISTE MODIFIKASJON ER GJENNOMFØRT. PÅ NR 41 ER DET HOVEDSAKELIG MALING AV TAKET PÅ GAMMEL BETONG DEL SOM MANGLER. DETTE FORDI MALING MÅ FOREGÅ MED MINIMUM 7 GRADER UTETEMPERATUR. PÅ NR 39 GJENSTÅR OGSÅ SAMME MALING, SAMT AT FLERE IKKE HAR MONTERT LYS ENDA. INGEN AV BALKONGENE HAR FÅTT SOLSKJERMING ENDA DA VI MOTTOK FEILPRODUSERT OG MÅTTE RETURNERE DISSE. FOR DE SOM HAR BESTILT TILVALG PÅ FLIS ELLER TEPPE VIL DETTE OGSÅ MONTERES NÅR UTETEMPERATUREN TILLATER. DET KOMMER SKRIV OM BRUK AV ALTANENE.

 Nr 17

Balkongene er installert på parksiden og det skal denne uken startes med inngangssiden. Denne siden har vært vanskelig tidligere, pga snø og is som gjorde det umulig for kranen å stå stødig. Det vil monteres fasadeplater på parksiden.

Elektriker vil komme innom til beboerne for å legge opp strøm til balkongene.

Nr 19/21

¨-*\¨\+Inngangs siden plates ferdig. Balkongene ble montert i forrige uke, og denne uken skal de få på front og siden slik at  Markhus kan legge fasadeplater der. 

74Ventilasjon er snart feidgstilt. ! leilighet har det ikke vært tilkomst, og det er ikke startet opp på to andre, disse to startes denne uken.

35/37 

Vindusmontering blir ferdig denne uken. Ventilasjons befaring er gjennomført og det legges opp til oppstart ventilasjon mot slutten av uken.

Vindus beslag skal monteres mot slutten av uken. Markhus starter med fasadeplater der når det er klart. Det er i helgen lagt fasadeplater på ene kortsiden av bygget,

 31/33

Påforing av isolasjon rundt bygget nærmer seg slutten og det skal heises opp skyvedører til altanene på fredag. Nesteuke starter montering av vinduer i denne blokken.

23/25

Skal siste stillasene opp og fasaden er under sanering.

 11-15

Støping av fundament  skal skje denne uken, startet forrige uke. Foran denne blokken måtte man grave ganske langt ned for å finne fast grunn. Det er så fyllt på med sten til riktig høyde for fundamentene. 

Mandag 15.02.2021

Status

Nr 17

Altaner er montert på park-siden av bygget. Det planlegges installasjon på ene balkongtårnet på inngangs-siden når balkongsentreprenøren har ferdigstilt park-siden, men på siden mot skolen er det utfordringer med å få plassert kranen pga bratt terreng med snø og is. Pga vinduer til styrekontoret er det ingen enkel måte å jevne ut marken her, Markhus jobber med å finne løsning. Når balkongene er på plass vil fasadene ferdigstilles. Det jobbes med vinduer og ventilasjon til styrekontoret.

Nr 41

I forrige uke startet arbeidet med å starte opp ventilasjonsanleggene til de som ikke har fått de startet. Markhus og Rambøll har hatt kommunikasjon om at vi mener Venty (ventilasjonsfirmaet) bruker for lang tid fra leilighetene er ferdige til anleggene blir startet. Dette burde gå fortløpende. Rambøll, Markhus og Venty skal ha et møte denne uken for å diskutere fremdrift på ventilasjonsarbeidene, dette inkluderer utbedring hos de som har meldt at de ikke har fått kjøkkenventilasjon ut til det nye anlegget (de som hadde ut veggen tidligere).

Nr39

Innvendige og utvendige arbeider ferdigstilles, balkonger rengjøres og ferdigstilles. utvendig mangler i hovedsak inngangsparti. Styret forventer at denne ukens møte med Venty frembringer informasjon om når ventilasjonsanleggene kan starte i denne blokken.

Nr 19/21

Det arbeides med å montere balkonger, de fleste ble montert lørdag, de siste kommer i dag. Det arbeides med å ferdigstille kledning på første etasje.

Nr 35/37

Det arbeides med utskifting av vinduer og fasadearbeider.

Nr 31/33

Det arbeides med isolering, utlekting og etterisolering.

Nr 23/25

Det er påbegynt montering av stillas og startet riving av fasadeplater.

Nr 11-15

Balkonger er revet og det er startet arbeid med nye fundamenter

MANDAG 25.01.2021

Markhus melder forrige uke at ihht deres blaner til nr 17 bli ferdig til månedsskiftet Februar/Mars, mens 19/21 0 vil trenge til og med uke 12 trolig på å ferdigstille, muligens en uke før.

Heikki Bruvik har gjennomført installasjon av nye låser til leilighetene i alle blokker i fase 1. For de som ikke var tilgjengelig for installasjon eller ga vaktmester tillatelse til å låse opp på den tildelte dagen for den enkelte blokk så vil vaktmester gjennomføre resterende installasjon. Dette gjelder ca 9 leiligheter. Nå er vaktmester sykemeldt i foreløpig 2 mnd, og installasjon vil derfor bli tatt når han er tilbake. Vaktmester tar kontakt for å avtale tid med hver enkelt.

TIRSDAG 19.01.2021

Styret er informert om at beboere etterlyser informasjon om fremdriften via facebooksiden. I utgangspunktet er status som beskrevet i juleskrivet. Vi vil gjenta og utdype noe av dette her, samt gi litt oppdatert tilleggsinformasjon.

Ferdigstilt og pågående arbeid

Vinduer: På fase 1 er installasjon av vinduer snart ferdigstilt alle blokkene, nest siste leilighet i siste blokken får vindu i dag. Unntak er vinduer til styrekontoreti nr 17, der Markhus og styret har vært enige om å utsette til alt gravearbeid er ferdig siden disse vinduene er så nær bakken. De første beboerne i fase 2 har fått varsel om oppstart for utskifting av vinduer. Vi vil legge ut noen bilder fra en av leilighetene for å vise eksempel på hvordan det vil se ut.

Ventilasjon: Ventilasjonsarbeidet i nr 17 er i utgangspunktet ferdigstilt, med unntak av to leiligheter som Markhus ikke har hatt tilgang til. Disse to leilighetene vil også nå snart ferdigstilles. Ventilasjonsanlegget er startet. I nr 41 jobbes det med installasjon i de siste leilighetene, og i nr 39 er man ca halvveis, det ble tatt fem leiligheter rett før jul. Befaringer for ventilasjon er startet i 19/21.

Styret har i julen fått melding fra et par beboere i nr 17 og 41 som tidligere hadde kjøkkeventilator koblet ut veggen, men ikke var koblet på det nye systemet. Ytterligere tre beboere meldte det samme rett over nyttår. markhus tok umiddelbart tak og ba sin underleverandør om å kontakte de beboerne som hadde meldt seg for å ordne befaring for hvordan de enkelte beboere skulle kunne få dette rettet opp. Disse befaringene er nå gjennomført og det er funnet løsninger slik at alle får slik ventilasjon de skal ha. Markhus har endret på rutiner ved befaring for ventilasjon for å sikre at dette ikke skjer igjen, og vil også undersøke om det finnes flere beboere  i 17 og 41 som denne problemstillingen kan gjelde.

Utvendig: Balkongentreprenøren jobber med montering av søyler og balkonger på nr 17. Når disse er montert vil fasadearbeidet også fortsettes der. På nr 41 er snart balkongene ferdigstilt, inklusive belysning, maling og solskjerming. Det meste av fasadeplater utenfor balkongene er montert, og inne på balkongene blir det montert innenfor kort tid. Nytt inngangsparti bygges i skrivende stund. På nr 39 jobbes det også med fasadeplater og ferdigstillelse av balkonger. På 19/21 gjøres det klart til fasadeplater på langsiden mot rundkjøringen. På 35/37 jobbes det med etterisolering av bygget. På 31/33 er det nå satt opp stillas og startet rivearbeid av fasade. 23/25 får støpt balkongfundamenter. For 11/15 er det varslet at riving av altaner startet denne uken.

Alle blokkene i fase 1 har fått nye dører i fasaden.

Når fase 1 er ferdig vil anleggsveiene fjernes og flyttes videre til der det mangler underlag i fase 2 og til fase 3.

Fremdrift versus plan

Fase 1 skulle etter plan gitt ved prosjektets oppstart ha stått ferdig 11. desember.  Fristene går per fase, ikke per blokk. Altså er det siste blokken som er ferdig som avgjør når fasen er ferdig. Entreprenøren har en periode på 28 dager etter frist til å ferdigstille før borettslaget har rett til å innføre straffetiltak. Fase 1 er altså nå over 28 dager forsinket, og Rambøll har derfor gjort det veldig klart for Markhus at vi ihht kontrakten kan pålegge døgnmulkter fra 08. januar. Slik det fungerer er at man ikke umiddelbart fakturerer slik bøter, men at man noterer seg hvor mange dager forsinkelse det blir, og så vil det bli en forhandling i etterkant om hvor mye av mulkten Markhus eventuelt skal betale, og hvor mye som ettergis pga forsinkelser entreprenøren ikke rår over. Disse forhandlingene er det Rambøll som styrer for oss, og de har meget dyktige folk som har god forstand på hvor vi kan kreve og hvor vi må gi etter. Ettersom det som sagt vil bli en forhandling rundt dette så ønsker ikke styret i dette offentlige forum å gå i dybden på hva vi mener er årsakene til forsinklsene. På et overordnet nivå kan vi si at det ikke er en spesifikk årsak, men en kombinasjon. Eksempelvis visste vi at det ville ta ekstra tid med fase 1 i forhold til de andre fasene, da ingen byggeprosjekter er like, og dermed trenges det litt tid for å finne en arbeidsmetodikk som er effektiv. Vi ser god utvikling gjennom fase 1 på at ting som har tatt altfor lang tid på nr 17 (første blokken) har gått betydelig mye raskere i de neste blokkene. Så er det jo da et spørsmål om vi kan si om noe av dette kunne vært løst og planlagt bedre. Dagens situasjon med Corona vil naturligvis også være en faktor, med brorparten av anleggsbransjen bestående av utenlandske arbeidere. Når fase 1 og forhandlinger er ferdig vil vi kunne gi mer informasjon rundt dette.

Per siste informasjon før jul mente Markhus at nr 41 og 39 skal være ferdig ila januar, mens de to andre blokkene blir ferdig ila februar. Markhus har gjentatt i dag for nr 39 og 41 at de vil bli ferdig til månedsskfitet. Markhus har oppbemannet etter jul, og vi håper det kan bli god fremdrift på fase 1 så denne kan ferdigstilles og vi  kan konsentrere oss om kvaliteten på arbeidet og hvor flott det faktisk blir. For flott blir det! 

Fase 2 fikk starte før tiden for å holde arbeidere i gang, og ligger bra an ift fristen. Forsinkelsen i fase 1 har altså ikke innvirkning på fase 2.

Torsdag 07.01.02020

Godt nytt år!

Litt oppdatering på blokkene

Dører i fasaden skiftes nå ut fortløpende på fase 1 blokkene. Det vil også si at det blir nye låser/nøkler. Vi vil forsøke å dele ut disse i så god tid i forveien som mulig.

På nr 17  forberedes det til montering av balkonger.

På nr 39 arbeides det med fasadeplater, og innvendig er det ventilasjonsarbeid. Det forberedes til installasjon av døråpner og ringeklokker.

På 41 er det balkongkomplimentering og fasadearbeid ute, samt ventilasjonsarbeid inne. Det er denne uken skiftet dører i fasade og låser til alle leilighetene. Døråpner og ringeklokker er under montering.

På 19/21 fortsetter arbeidet med utskifting av vinduer, halve blokken var ferdig før jul. Her planlegges det nå også å starte med fasadeplater på siden ut mot veien.

Riverarbeidet på 31/33 er startet, her vil det nå være full fokus på riving av fasade.

11-15 har nå fått varsel om at altaner blir revet i uke 3.

Lørdag 05.12.2020

Arbeiderne har pyntet nr39 så fint for julen. Det syns vi var en veldig hyggelig overraskelse. Ta dere gjerne en tur i Lynghaugparken når det er mørkt og se julelys og de nye inntrykkene fra fasade med vinduer og balkonger. Nå som stillaset er borte fra nr 17 vil man på dagtid får et mye bedre inntrykk av fasaden som har fasadeplater.

Vi ser også at det er mange som har slengt seg rundt og bidrar til bedre parkering ved 23/25, det setter vi pris på.

Nr 17

I juleskrivet skrev vi at alle leilighetene som hadde fått installert ventilasjon hadde fått disse satt i drift. Vi har i etterkant fått henvendelse fra et par beboere som ikke har fått de i drift, og Markhus opplyser at dette var fordi disse beboerne ikke var hjemme på det tidspunktet de gikk rundt og startet anleggene, men at de det gjelder vil bli løpende kontaktet for å avtale tilkomst for igangsetting. 

Vi har purret Markhus på ferdigbefaringer slik at feil og mangler kan rettes opp før jul. Markhus melder nå at varsel om ferdigbefaringer vil bli hengt opp over helgen, og at de vil koordinere med vaktmester passende tidspunkt for å ha han med på inspeksjonen.

Det er etter dette ikke planer om å starte opp videre innvendige arbeider på nr 17 før etter jul. Det som gjenstår er installasjon av dørtelefonanlegg, samt lys og tilrettelegging på balkong.

Ellers på nr 17 jobbes det nå med drenering rundt blokken

Nr 41

På 41 arbeides det med fasadeplater og balkong komplimentering utvendig, og innvendig er Markhus ca halvveis med installasjon av ventilasjonen. Vi kommer til å få en liste med rekkefølge på de som gjenstår og vil utgi denne til beboerne når mottatt. 

Nr 39

Utvendig er nå siste stillaset på fremsiden revet i forberedelse til montering av balkong. Installasjon av vinduer er nesten ferdig, men pga noen vinduer som var skadet er det noe forsinkelse til en av leilighetene. Arbeidet med vinduer er forventet ferdig før jul. Installasjon av ventilasjon er startet. Normalt vil vi gis to ukers varsel for dette, Men i et forsøk på å ta igjen tapt tid i rehabiliteringen vil nå Markhus kontakte aktuelle leiligheter og forespørre om det er mulig å organisere installasjon på kort tid, slik at det blir ferdig før jul. Dersom du ikke er kontaktet av Markhus kan du derfor regne med at installasjonen vil foregå etter jul. Vi kommer til å få en liste med rekkefølge og vil utgi denne til beboerne når mottatt. 

Nr 19/21

Installasjon av vinduer startet neste uke. Utvendig er det denne uken støpt fundamenter til balkongene.

Nr35/37

Utvendig arbeid har her gått noe senere pga arbeidslaget som måtte i karantene. Men det har vært fokus på å isolere betongveggene da noen beboere har opplevd å få kondens på veggen inne pga temperaturfoskjellen mellom ute og inne. For denne blokken vil innvendige arbeider starte i midten av januar, med installasjon av vinduer.

Nr 31/33

Ikke meldt oppstart av arbeid

Nr 23/25

De midtre balkongene ble revet, og så har arbeidet vært stanset pga firma som river er samme firma som den som var smittet av COVID-19, og ble derfor rutinemessig satt i karantene. Karantenetiden er ferdig neste uke, og arbeidet med de siste altanene vil da bli gjenopptatt.

Som tidligere nevnt vil det ikke være innvendig arbeid i julen, men det kan forventes utvendig arbeid. 

Mandag 16.11.2020

Markhus opplyser at rehabilitering av LV11, altså nr 11-15, er planlagt til uke 3 i 2021. Siden det kan være mer utfordrende å organisere ting rundt jul/nyttår, så vil vi sende ut skriv til beboere i denne blokken i desember, men informasjon om oppstart.

Riving av altaner starter neste uke for nr 23/25.

Markhus og Rambøll vil sende ut varsel til beboerne i nr 17 om befaring for å se på kvaliteten på arbeidet som er gjort ifm vinduer og ventilasjon. Vaktmester vil også delta på dette på vegne av borettslaget. 

Vi venter på nye planer for både fase 1 (med mer detaljer blokk for blokk) og for hele rehabiliteringen. Planen er nå til godkjenning hos markhus sine underleverandører, for å sikre at de kan levere på de ønskede tidspunktene. Vi vil dele disse planene når de er mottatt, og alle usikkerheter er avklart. 

Tirsdag 10.11.2020

Ukens plan:

Nr 17: Montering av fasadeplater, stillas skal begynnes å demonteres. Klar gjøring for graving.

 Nr 39: Montering av vindu. Påforing av vegger.

Nr 41: Ventilasjon montering. Montering av fasadeplater.

19/21: Påforing av himling under etasje. Klar gjøring til vindu på balkonger.

 35/37: Riving av fasader.

31/33: Graving for fundament og forskalingtil fundament.

Nr 23/25 fikk i forrige uke varsel om at riving av altaner vil starte i uke 48.

Parkeringsplasser langs veien ned mot rundkjøringen ved langblokken vil bli sperret av en periode grunnet fasadearbeider på nr 35/37 og 31/33. Dette for å sikre at det ikke ved et uhell blir skader på biler under arbeidet.

I forrige uke mottok vi en bekymringsmelding fra beboer om seksuell trakkasering fra en arbeider ved tilrop, plystring og annen ubehagelig oppførsel. Vedkommende arbeider ble identifisert og kalt inn til samtale med Markhus der han innrømmet sin oppførsel. Vedkommende var innleid og fikk umiddelbar beskjed om å forlate byggeplassen. Markhus og styret ønsker å påpeke at det er nulltoleranse for slik oppførsel. 

Tirsdag 03.11.2020

Planer for uken:

Nr 17:

Utvendig monteres fasadeplater på gavler, og stillas skal plukkes ned stillas for å kunne starte med drenering og fundament til nye altaner. Det har vært noen utfordringer med tilkomst til enkelte leiligheter for utskifting av vindu pga sykdom, men nå er vinduer montert i alle leiligheter. Ventilasjonsarbeidet er snart ferdigstilt. Himlinger og malingsarbeide gjenstår.  Det er fortsatt er par leiligheter der man ikke har tilkomst for innvendig arbeide grunnet sykdom. Disse vil bli tatt så snart man får tilkomst. Vinduer til boder og styrerom blir tatt etter graving rundt blokken.

Nr 41:

Det vil startes montering av fasadeplater, balkonger og beslag. Foruten ett vindu i en leilighet er alle vinduer skiftet, og arbeid med ventilasjon starter neste uke.

 Nr  39:

 Utvendig arbeides det med påforing og isolering av siste del på bygget. Utskifting av vinduer startet i dag.

Nr 19/21:

Himling på bakkeplan er under oppbygging, starter med isolering denne uken.

Nr 35/37:

Her arbeides det med fundamenter til altaner. Alle balkongene skal ha på sikring slik at balkongen kan brukes ila denne uken.

Nr 31/33:

Balkongene er straks revet og skal sikres. Graving for fundament starter denne uken.

Litt generell informasjon

Det har vært en del klager fra beboere i nr 17 på manglende kommunikasjon ifm arbeidene som skal gjøres innvendig, og også tiden som har blitt brukt i forhold til hva som var forespeilet. Det er beklagelig at beboerne må slite med slike problemer, og alt vi får vite tas opp til forbedring med Markhus. noen ting kan løses umiddelbart, andre ting krever mer planlegging og omorganisering. Nr 17 er som første blokken i første fasen desverre en nødvendig "prøveklut" for hvordan ting skal og ikke skal gjøres, og vi vet det er fattig trøst for de det gjelder å vite at lærdommen fra denne blokken danner grunnlaget for en bedre gjennomføring på de andre blokkene fremover. Markhus og deres underleverandører har hatt en serie arbeidsmøter for å lære av erfaringen fra nr 17, og planlegge et bedre løp for videre arbeid. Rambøll, som er vår representant, har deltatt, og de ivaretar hele tiden våre interesser og har god dialog med Markhus.

Det er utrolig viktig å påpeke at dersom man har problemer, enten det er med fremdrift, kommunikasjon, kvaliteten på arbeidet, oppførsel fra byggearbeiderene eller annet, at dette meldes til styret slik at vi kan ta dette opp med Markhus. Vi kan ikke fikse ting vi ikke vet om, og det skal ikke være slik at noen føler ubehag i sitt eget hjem. Hver enkelt beboer er Markhus sin kunde, og kan kreve å behandles deretter. Alle klager blir tatt på dypeste alvor, både av oss, av Rambøll og av Markhus. 

Fremdriftsplanen som ligger på hjemmesiden er basert på tilbudet fra Markhus, som forutsatte oppstart 1. april. Oppstart var offisielt 15. mai og planene må derfor justeres deretter. Rambøll jobber nå med å få oppdaterte fremdriftsplaner fra Markhus. Vi vil dele disse når de er klar.

Vi har fått informasjon om at alt innvenndig arbeide som påbegynnes til jul skal være ferdigstilt innen 23. desember. Det vil ikke foregå noe innvendig arbeid fra den dato frem til over nyttår. Om det vil foregå noe utvendige arbeider, og hva det eventuelt vil være er ikke detaljert per i dag.

Søndag 11.10.2020

En oppsummering av uken som gikk.

Installasjon av ventilasjon fortsette i nr 17. Vinduer er nå installert i alle leiligheter, med unntak av styrekontoret der man venter til etter gravearbeidet som skal gjøres rundt blokken. Fasadeplater har begynt å komme opp og kan ses på veggen mot skolen, selv om det ikke er så lett å få godt innsyn grunnet vær-nettet som henger foran.

*Rettelse 12.10.20 Det er en leilighet i nr 17 som ikke har fått vinduene skiftet pga beboers sykdom. Her blir det skiftet så snart det er anledning.

I 41 er installasjonen av vinduer startet, og det er gravd og støpt fundamenter til balkongene. Balkonger vil bli montert her om ikke så lenge.

På nr 39 er det full gang med installasjon av nye altaner på begge sider av bygget. Det siste fundamentet ble støpt. Når dette er herdet vil stillas settes opp rundt siste del av bygget, og fasade kan rives og reisoleres.

På 19/21 er sanering og reisolering tilnærmet ferdig.

35/37 er tidligere meldt med oppstart uke 43, denne uken har også 31/33 fått varsel om oppstart uke 44. For 23/25 er planlagt oppstart uke 48.

Torsdag 24.09.2020

Vi har i dag levert ut varsel om oppstart av fase 2. Markhus har et ønske om å starte rivingen av altanene på fase 2 blokkene tidligere enn planlagt, dette for å kunne grave og støpe fundamenter før markfrosten.  Riving starter i uke 43 med riving av altaner på nr 35/37, fortsetter med 31/33, dernest 23/25 og til sist 11-15. Det er kun riving av altaner, fasadearbeider vil komme senere.

Markhus jobber med installasjon av vinduer i de siste leilighetene i nr 17, og installasjon av ventilasjon er godt i gang. Hvis man vil se hvordan de nye vinduene og altandørene ser ut, i hvert fall utenfra, så anbefaler vi en tur bort å kikke.

Det forberedes nå til å rive stillas på nr 41, slik at arbeidet med å støpe nye fundamenter til balkonger kan påbegynnes der. Det planlegges også å starte installasjon av vinduer innen kort tid.

Det meldes at Balkongentreprenøren er planlagt å starte installasjon av balkonger på nr 39 sent i neste uke. Det er da kun snakkom balkongdekkene, ikke glasset. 

På nr 19/21 har man kommet langt i å ferdigstille isolasjon og utlekting på balkongsiden.

Det kan forventes at det blir jobbet på lørdager fremover, dersom det meldes oppholdsvær. Asbesten er siste barriere inn mot leiligheten, og det er derfor ikke optimalt å fjerne denne når det regner. Fremover vil det gjennomføres asbestsanering på nr 19/21 (soveromssiden) og på nr 39. 

Mandag 21.09.2020

I dag har BKK vært på nr 39 for å flytte strømskap. Strømmen har derfor vært avstengt store deler av dagen. Nå vil det startes arbeid med å støpe det siste fundamentet til balkonger,

I forrige uke startet rivearbeidene på nr 39 for fullt, og fortsetter denne uken.

På nr 17 har nå arbeidet med ventilasjon startet.

På nr 19/21 har det vært utført asbestsanering og isolering. Her ble det også jobbet litt på lørdag, da arbeiderne ønsket å bentte seg av oppholdsværet.

Skriv med tilvalg ble utlevert til alle blokkene i fase 1 i forrige uke. Dette finner man også her.  Det er kun mulig å bestille tilvalg for den fasen som er under rehabilitering.

Det har vært en del spørsmål og bekymring fra beboerne rundt asbestsaneringen. Vi har derfor laget en egen side med informasjon om dette, den finner du her.

Mandag 14.09.2020

Ny uke, nye muligheter,

I forrige uke kom de første vinduene på plass i nr 17.  Tre leiligheter fikk nye vinduer, her fra regnes det med å ta ca 1 etasje per uke som et minimum. Installasjon av ventilasjon starter også denne uken i nr 17. Utvendig arbeides det med å ferdigstille gesimsen, og det skal lektes ut de siste cm for å gjøre klar til påmontering av fasadeplater.

Nr 41 er også straks klar for installasjon av vinduer, og beboerne her kan vente seg varsel innen nær fremtid, trolig innen uken. Utvendig jobbes med samme ting som på nr 17.

På nr 19/21 starter er det planlagt oppstart av asbestsanering. Dette arbeidet vil ta litt lenger tid her enn på 17 og 41, da man pga kaldere vært vil være mer påpasselig med å etterisolere med en gang man tar av. Det har vært en utfordring i helgen med vann som dryppet inn i noen leiligheter via vinduene. Markhus kom på plass og tettet dette. De opplyser at det er tettemasse rundt vinduene som er morken, og når de ytre platene ble tatt av så har ikke disse klart å holde tett.

39 har ligget bakpå av ymse grunner, nå er det forventet at denne skal komme i full sving igjen. Montering av stillaser, samt riving av noe murstein som dukket opp på fasaden, foregikk i forrige uke. Fasaden vil nå rives i takt med montering av stillas. Her vil det også jobbes med å, så langt som mulig, re-isolere så fort som mulig etter at isolasjonen tas av. BKK har vært innom for å klargjøre flytting av kabel som er i veien. Når de har gjort dette blir det siste balkong-fundamentet støpt. Siden balkongene til nr 39 har ankommet lagerplassen, og fundamenter er på plass, vil Markhus på denne blokken montere balkongdekkene FØR montering av vinduer og ventilasjon. På denne måten håper vi også å ta igjen litt tapt tid, så ikke 39 igjen må stå og vente på 17 og 41. som ligger lenger bak med balkongforberedelsene.

Markhus melder at fase 1 nå vil få brev om tilvalg i posten. Dette vil også bli lagt ut på hjemmesiden. S

Onsdag 02.09.2020

Vi har hatt et møte med Rambøll og Markhus om fremdriftsplanen for fase 1 og 2.

Byggebransjen benytter i stor grad arbeidskraft fra øst-europa, og disse må sitte to uker i karantene hver gang de kommer til norge. Dette er ikke gjennomførbart for mange, og hele byggebransjen sliter med å få tak i folk. Det har på prosjektet vært forsøkt å hente inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer, men kvaliteten er varierende, og tilgjengeligheten er ustabil. Markhus melder nå at de nå skal få låne en gruppe arbeidere fra to meget gode byggefirma (som har mangel på arbeid). 

Vi har nå mottatt fasadeplater, og vi har fått balkongdekkene som skal monteres på nr 39.

Nr 17

Skal egentlig være ferdig til 11. september, denne vil etter Markhus sine prognoser være ferdig i slutten av september/starten av oktober. Det er varslet om installasjon av vinduer og ventilasjon til leilighetene i fjerde etasje, og avtaler om spesifikke datoer vil bli gjort mellom Markhus og den enkelte beboer. Planen er å jobbe seg nedover etasje for etasje. Fasadeplater vil bli montert på veggeflater slik at det kun er rundt vinduer og balkong som gjenstår. Fasadeplater rundt vinduer blir montert når vinduene er skiftet og ventilasjonen er på plass. Fasadeplater rundt balkong blir montert etter at balkongen er heist på. Når vinder og ventilasjon er ferdig vil stillaset bli demontert slik at det kan dreneres rundt blokken, og støpes fundamenter til nye balkongsøyler.

Nr 41

Er på planen, og forventes å bli ferdig omtrent samtidig med nr 17. Samme metodikk gjennomføres her, men selv om installasjon av vinduer og ventilasjon vil starte noe senere enn på nr 17 så vil blokken ta igjen litt tid mot ferdigsstillelse av 17 da det ikke skal dreneres rundt blokken, kun støpes fundamenter.

Nr 39

Er godt etter planen. Utfordringen her er en høyspentkabel som ligger i veien for det ene nye fundamentet. Denne skal BKK flytte, men disse vil ikke gi oss noe tidspunkt for når de kommer. Vi har fått et estimat på ca tre uker. Markhus har støpt ferdig de syv andre fundamentene, det siste ferdigstilles i dag. Det vil da i slutten av uken graves igjen rundt fundamentene på baksiden av blokken og arbeidet med å sette opp stillaser starter. Det vil da forsøkes å sette opp stillaser på en slik måte at BKK får tilkomst til kabelen når de trenger det, men at rivearbeid og isolering kan bli gjort uhindret. Alle kluter vil da bli satt inn for å få fasade revet og avisolert, sanert asbest og reisolert. Hvis ingenting uforutsett dukker opp er det håp om at nr 39 kommer tilbake på planen og kan bli blokk 3 i fase 1 igjen. Og det er en mulighet, men ingen garanti, for at det startes med å heise opp balkongdekker der så fort det bygnignsmessig lar seg gjøre, da disse balkongdekkene har kommet (vi vet ikke hvorfor balkongsentreprenøren har valgt å lage dekker til nr 39 først). Fom neste uke kan det derfor forventes mye arbeid på nr 39.

Nr 19/21

Ligger godt foran planen. Pga problemer med nr 39 er arbeider satt igang med 19/21. Siden det også er mye lettere å jobbe med en lang rett flate, enn de kantete småblokkene, så har arbeidet her gått veldig raskt. 

Dersom Markhus klarer å få satt inn de tiltakene de selv ønsker for å hente igjen tapt tid på nr 39 kan vi klare fase 1 til planlagt tid, altså 11. november. Vi vil igjen minne beboerne om at vi har en kontrakt med Markhus som maks tillater en forsinkelse på totalt 28 dager, og denne måles per fase. Det vil si at hvis fase 1 skulle bli 15 dager forsinket på fase 1, hvis de ikke klarer å ta igjen den tiden, så har de bare 13 dager igjen de kan bli forsinket på de neste 4 fasene. Dette er selvfølgelig såfrem ikke de har søkt om godkjenning av forsinkelsen pga urimelige uforutsette eventer de ikke kan belastes. Etter 28 dager påløper døgnmulkt. Så Markhus gjør til enhver tid sitt ytterste for å holde den planen vi har satt, Det kan også nevnes at Markhus gjør en veldig god jobb i å, til enhver tid, forsøke å finne løsninger på utfordringer som ikke skal medføre ekstra kost for borettslaget. 

Fase 2

Ihht planen skal det være overlapp mellom fasene. Det vil si at den første blokken i fase 2 påstartes mens siste blokken i fase 1 ferdigstilles. Dette er planlagt til november per dagens plan. Markhus har fremlagt et ønske om å muligens starte riving av altaner tidligere enn planlagt, da muligens på flere av fase 2 blokkene. Dette er for at de skal få laget nye fundamenter til balkongene før verste vinteren, og spare inn tid på folk som eller bare går og venter på neste jobb. DERSOM dette blir aktuelt så vil det bli gitt minimum 1 måneds varsel. Fase 2 består av husnummer 35/37,  23/25, 31/33 og 11-15.

Mandag 17.08.2020

Vinduer for nr 17 er som nevnt ankommet. Disse står under nr 19/21, og kan beskues der om man er nysgjerring, der står også de nye skyvedørene til altanene. Man kan nå se at det monteres gipsplater på nr 17, som er siste steget før fasadeplatene kan påmonteres. Nå skal det klargjøres for installasjon av nye vinduer, Markhus jobber med infoskriv til beboerne, dette blir sendt ut snart med to ukers varsel.

Nr 41 kom langt med isoleringen i forrige uke, og har i stor grad ferdigisolert eller klargjort for ferdigisolering på to av veggene.Arbeidet her fortsetter denne uken.

Markhus melder at nr 39 nå er litt bak planen pga at geologen som skulle undersøke grunnen ikke var tilgjengelig i ferien. Dette forventes ikke å ha innvirkning på total fremdriftsplan, ettersom man da har lagt inn arbeidsinnsatsen på nr 19/21 i stedenfor, og denne nå ligger før planen. Markhus har nå fått tilbakemelding fra geolog om alternative løsninger for fundamenter, og disse skal nå utredes og installeres.

Det ble i sommer oppdaget ytterligere asbest på nr 41 enn det som vi var klar over. Dette er asbest som lå i taket på den gamle balkongen. Grunnen til at vi ikke visste om dette er fordi det ved asbestbefaring ble tatt utganspunkt i at alle blokker av samme typen var like. Det er ikke funnet asbest i balkongtaket på nr 17 eller 39. Det kan dog ikke utelukkes at man vil finne flere slike tilfeller av uoppdaget asbest. Asbesten skulle vært fjernet ved forrige rehabilitering, desverre har det den gangen ikke vært god nok kvalitetskontroll av byggearbeidet, og blokkene våre viser at det ble tatt mye snarveier. Det må presiseres at dette ikke har utgjort en fare for de som bor i nr 41. Asbestplater i seg selv er ikke farlig, det er støvet hvis man knuser de som er farlig. Derfor forsøker også saneringsarbeiderne å ta ned platene i mest mulig hel tilstand. 

Det vil innen kort tid bli gitt varsel om installasjon av balansert ventilasjon. Her, som for alt annet arbeid, vil det gis to ukers varsel. rekkefølgen for installasjon er samme som for fasen, altså 17, så 41, så 39, så 19/21. En uke før installasjonen vil man bli kontaktet av Markhus som vil komme på befaring. De vil da kartlegge din leilighet ift at alle har litt forskjellig innredning, og de vil forklare hva du får installert og hvordan arbeidet skal foregå hjemme hos deg. Du vil også få beskjed om hva du trenger å gjøre for å gjøre klart for installasjonen, hvor det må ryddes vekk. Installasjonen er forventet å ta ca en uke totalt, inkl selv monteringen og tømrerarbeid for å gjøre alt pent i stand etterpå. Installasjon av vinduer og installasjon av ventilasjon vil ikke nødvendigvis skje i samme periode.

Markhus melder at produksjon av altanene går etter planen, og at de første vil ankomme borettslaget i månedsskiftet. Fasadeplatene forventes også innen kort tid.

Tilvalgene som vil bli tilbudt beboerne er snart klare for utsendelse. Vi vil legge tilvalgene på hjemmesiden slik at alle kan se. Men det vil kun være mulig å bestille tilvalg når blokken man bor i er eller har vært under rehabilitering. Dette er for å sikre orden i sysakene, mye kan skje på to år, hvor de som bestilte kanskje ikke bor der lenger, eller ikke har råd til tilvalget men ikke husker at de har bestilt. 

Alle ekstratjenester som bestillles ifm rehabiliteringen blir fakturert til borettslaget, og vi vil viderefakturere til den enkelte beboer.

Tirsdag 11.08.2020

En liten statusoppdatering:

Nr 17 er i full gang med påforing og etterisolering. Denne uken startes montering av utvendig gips og utlekting og klargjøring for utskifting av vinduer og montering av nye fasadeplater.

Nye vinduer har startet å ankomme fra fabrikken, de første fasadeplatene forventes også innen nær tid.

Nr 41 ble ferdig sanert for asbest fredag forrige uke, så det er nå klart for å starte på isolering her.

Drenering og isolering rundt grunnmur og riving av altaner på nr 39 ble foretatt i fellesferien. Det er satt opp noe stillas, men fasadearbeidene her kommer senere ift de andre tre blokkene da denne blokken har behov for ekstra hensyn mtp ekstrem fukt i grunnen, særlig mot plenen. Det er derfor her nødvendig å prioritere å etablere nye fundamenter til balkongene her, før stillas settes opp. Det er gravd rundt blokken for at geolog skulle kontrollere grunnen, og det utarbeides nå planer for hvordan vi kan sikre gode fundamenter til altanene. Arbeidet med fundamentene har blitt noe hindret av strømkabler som er uhensiktsmessig plassert der vi trenger å legge fundamentene. Vi har derfor måttet vente på at BKK skulle gjøre befaring (de eier kablene) og legge en plan. Denne befaringen er gjennomført i dag, og BKK har lagt frem forslag til flytting av kablene.

Når fundamentene er på plass på nr 39 vilstillaser monteres og fasaden rives som på nr 17 og 41.

Altaner er revet på 19/21, og det monteres stillas rundt blokken. Rivearbeidet på fasade er påbegynt denne uken.

Det er fortsatt litt utfordringer med å ha full drift pga ferieavvikling, men de folkene som er tilgjengelig settes i drift der det er mulig. Det kan derfor se ut som at det jobbes usammenhengende på de forskjellige blokkene, men det er en logikk bak det som skal søm skal sørge for at vi holder fremdriften i prosjektet.

Vi kommer med mer informasjon senere denne uken da vi skal ha et møte med Markhus på torsdag.

Fredag 17.07.2020

Fra og med neste uke er det full guffe på rehabiliteringen igjen. Noen vil kanskje lure på om de har hatt ferie, for det har vært godt med aktivitet selv om noen har hatt fri. Fasaden på nr 41 er revet, og det jobbes nå med å lukke igjen etter omfattende gravearbeidet rundt nr 39 ifm drenering.

I dag startet arbeidet med sanering av asbest på nr 17. Dette er varslet med lapp ved ytterdøren, og lapper på vinduer. Alle vinduer innenfor saneringssonen blir teipet igjen. I går var også dagen da beboere i nr 19/21 kunne flytte altanmøbler til container for oppbevaring.

Neste uke skal tømrerene følge etter der saneringen er ferdig og starte med å lekte ut fasaden. Dette gjør de fordi isolasjonen som skal monteres på er tykkere enn den gamle isolasjonen, så da må vi bygge ut fasaden litt for å få plass til dette.. Når gravingen er ferdig på nr 39 vil stillasene monteres opp der, og så går de i gang med riving av fasade. For 19/21 er det planlagt å starte riving av altaner ila neste uke.

For ventilasjon jobber vi nå med de siste detaljene, dette arbeidet vil trolig starte i august. Vi har hatt et par spørsmål til leverandøren som vi ikke har fått avklart enda pga ferieavvikling.  Vi legger nå ut litt informasjon om ventilasjonen på hjemmesiden ila de nærmeste dagene, og så kommer detlajene etter hvert.  Det er ikke alle detaljer som er enkle å forklare i skrivt, så når vi har fått installert ventilasjon i den første leiligheten vil vi ta bilder for å illusttrere, og dermed unngå frustrasjon og misforståelser. 

Fredag 19.06.2020

Sommerferie for rehabiliteringen er nå planlagt til uke 27 til 29, med redusert aktivitet, men ikke stans. Rivearbeider på nr 17 vil fortsette og det er planlagt å drenere rundt nr 39.  

Ventilasjonssystemet er forventet ferdig designet i neste uke, og det vil da trolig varsles til de første leilighetene om installasjon.

Det er flere som har stilt spørsmål om hva som skal gjøres med stikkontakt og/eller Get-sentral som står under vinduet mot altanen,. Dette håndteres av Markhus når rehabiliteringen kommer itil din blokk, de er i dialog med Get. Du trenger derfor ikke gjøre noe med dette selv.

Mandag 15.06.2020

Denne uken vil det jobbes med å få opp stillaser og starte fasadearbeider på 17 og 41. Nr 39 vil starte riving av alataner neste uke.

Det gjennomføres inspeksjoner av utvalgte leiligheter i firkantlokkene for å planlegge ventilasjonen, da firkantblokkene er de de leiligehtene som flest har bygget om.

Torsdag 11.06.2020

OPPDATERING. Ref paragraf under. Arkitekten har fått noen tegninger av balkonger for langblokkene og har gitt oss oppdaterte bilder fra de midtre balkongene. Se link i paragrafen nedenfor.

På grunn av veldig mye spørsmål om å få se hvordan langblokkene vil se ut har vi valgt å legge ut de første tegningene vi mottok på disse. Merk da at det mangler balkonger og søyler,  samt at det ikke er modellert skyvedør til altanen enda i disse tegningene. Men de vil gi en god indikasjon på hvordan din blokk vil se ut. De finner du på egen side for tegningene.. Vi har lagt ut bilde av fargene her. Og det er bare å holde øye med veggen på vaktmesterbua, der vil prøveplatene komme så snart vaktmester når å henge de opp.

Observante beboere "fersket" i går noen i å kaste privat avfall i containeren til Markhus. De det gjelder ble tilsnakket og fjernet igjen sine ting. Vi vil igjen minne om at det ikke er tillatt å kaste ting i disse containerene. Det er strenge regler for sortering på en byggeplass, og det du mener "bare er treverk" er ikke nødvendigvis bare. I tillegg  vil det bli veldig kostbart for Markhus hvis alle kommer og kaster ekstra ting i containerene.  Det er viktig at vi repekterer byggeplassen og de regler som den må følge.

Tirsdag 09.06.2020

Det er i dag startet riving av altaner på nr 41.

Vi vil minne alle om å ikke ta snarveier under sperrebånd som er satt opp. De er der for deres sikkerhet.

Styret har i dag mottatt prøvestykker av fasadeplatene. Vaktmester vil hjelpe oss med å finne en lur måte å få disse hengt opp, slik at alle kan få tilgang til å se på de og få en tanke om fargene.

Vi vet det er mange som venter på tegninger av sine blokker. Vi ber om tålmodighet, de vil komme snart. Akkurat nå ligger tegningene hos balkongentreprenøren for å tegne inn balkonger. Dette er en meget omstendelig jobb fordi tegningene skal brukes til å sette balkongene i produksjon, så det må være nøyaktig ned på milimeteren. Dette tar derfor litt lenger tid enn forventet, og vi må la balkongentreprenøren få prioritere å lage ståltegninger til produksjon fremfor å gi oss tegninger. Men tegninger av LV-blokkene (alle langblokkene untatt langblokken og 71/73) er forventet ferdig innen ca en ukes tid. Vi vil legge ut så fort vi får de.

Estimert fremdriftsmetode vil være som følger:

 1. Altaner rives
 2. Stillas settes opp på alle fire sider
 3. Fasade rives
 4. Asbestsanering/fjerning av isolasjon iverksettes (Dette vil foregå etasje for etasje da vinduer skal sperres og det er strenge krav til tetting av stillasene mot andre etasjer slik at ikke noe støv og tull skal slippe ut)
 5. Re-isolering (her kan det være forskjell på byggene som blir tatt om sommeren og de som blir tatt om vinteren men om vinteren vil etasjen som er sanert bli re-isolert før man går videre til neste etasje.
 6. Nye vinduer
 7. Ny fasade
 8. Nye altaner

Innimellom her kommer også ventilasjon, men det vil foregå samtidig med annet arbeid, 

Det utføres nå kontrollmåling av vinduer, og når disse er bestilt vil vi få oppgitt målene slik at beboerne kan planlegge solskjerming. 

Mandag 08.06.2020

Styret skal i morgen i møte med leverandør av balkonger sammen med Markhus, for å enes om de siste detaljene, sånn som hvor mye glass som skal være opalisert (frostet), hvor høye rekkverkene skal være og denslags. Balkongleveandøren har siden oppstart gjort finberegeninger, målinger og planlagt struktur og design, og altanene vil nå gå i produksjon. 

Fremdriften på riving går videre som planlagt, nå er de snart ferdig med å rive altaner på nr 17, og skal videre rive på nr 41 ila denne uken.

Markhus jobber også med å sette sammen tegninger av balkongene sammen med sine tegninger av byggene, slik man kan se på tegningen vi fikk av firkantblokken i forrige uke. Vi får oversendt så snart de er klare.

Styret og Rambøll har også overlevert kommentarer til Markhus på det foreslåtte ventilasjonssystemet i forrige uke, og Markhus jobber nå videre med sin underleverandør med å videreutvikle dette.

Byggeleder fra Rambøll, som er borettslagets representant på byggeplassen, går jevnlig runder og sjekker at alt blir gjort ihht lover og regler. Han har god kommunikasjon med Markhus sin representant. Det er opprettet et avviksprogram der vi (ved Rambøll) og Markhus kan melde avvik på byggeplassen, slik at dette er en ryddig og god prosess. Det har foreløpig ikke vært noen alvorlige avvik, men det er gitt noen kommentarer om rydding av annleggsplassen. Markhus er alltid raskt ute for å rette opp og ta til seg de kommentarer som kommer, og tar det videre med sine underleverandører.

Torsdag 04.06.2020

Vi har mottatt den første tegningen, som viser nr 41. Vi har nå lagt ut denne her, som en smakebit på det som kommer. Vi vil legge inn videre her etterhvert som vi får resten av tegningene.

Vil påpeke  følgende:

1. Vi vil ikke få tegninger for hver eneste blokk. Vi har mange blokker med veldig liten forskjell,. Det vil komme bilder fra alle de forskjellige typer blokker (vi har tre forskjellige) og med de tre forskjellige fargene.

2. Vi vil vurdere å henge opp i oppgangene dersom vi ser dette som hensiktsmessig.

3. Det er viktig å ikke henge sed for mye opp i fargenyanser på tegningene. da det ikke er mulig å gjenskape 100% i en tegning. Vi vil som tidligere nevnt derfor få prøvestykker på fasadeplater og vindus/balkongrammer som vi vil henge opp ved vaktmesterbuen slik at man kan få sett de faktiske fargene. Ta tegingene derfor som indikative

Tirsdag 02.06.2020

Pinsen er vel overstått og det er på tide å jobbe igjen. I dag når vi enda en milepæl ved at rivearbeidene starter. Containere skal på plass foran nr 17, og saneringsarbeidere er allerede i gang med planlegging av avfallssortering. Det myldrer av byggearbeidere i Lynghaug borettslag i dag, og det kiler litt i magen. Nå krysser vi fingrene for at alt går glatt og at det ikke dukker opp noen overraskelser når de river.

Desverre ser vi at ikke alle har overholdt fristen om å fjerne eiendeler fra altanene, noe som har medført forsinkelser i dagens arbeid. Dersom eiendelene ikke fjernes vil de heretter bli løftet av altanen med kran og satt på plenen. Dersom beboer ikke fjerner de derfra vil vaktmester kjøre disse til BIR, og beboer blir fakturert borettslagets kost. Det er leit at vi må ty til dette for å holde fremdrift i rehabliteringen, vi er alle medansvarlige for å sørge for at  arbeidet går etter planen. Vi håper dette vil bidra til at slike forsinkelser unngås fremover.

Det er i dag gitt ut nytt infoskriv til Fase 1-blokkene. Dato for riving av altaner på nr 39 er nå satt til 22 juni, mens nr 19/21 trolig blir tatt etter sommeren, foruten kanskje noe stillas og fasadearbeider. Man vil også starte dreneringsarbeid ved nr 39 før ferien.

De første nye altanene er estimert ferdig produsert i slutten av august eller starten av september.

Torsdag 28.05.2020

Alle kommunale tillatelser er nå på plass og nå går vi over fra forberedelser til selve rehabiliteringen. Som varslet til nr 17 vil Markhus starte riving av fasade og balkonger tirsdag 02. juni.

Det opprettes nå lagerområder på et par steder nord i borettslaget. Alle lagerområder blir inngjedet og det er ikke tillatt å oppholde seg innenfor gjerdet uten tillatelse fra Markhus.

Det vil også nå frem mot rivingen på 17 og 41 bygges "portaler" til inngangene som skal sikre trygg ferdsel til og fra blokkene.

Vi har mottatt forslag til balansert ventilasjonsystem fra Markhus og deres underleverandør. Dette er nå oversendt til ventilasjonsrådgiver i Rambøll for vurdering. Når Rambøll og styret har kommet til enighet med Markhus om ventilasjonsanleggets utforming vil vi komme med mer informasjon om dette. Det er vanskelig å gi noen eksakt tid, men innen noen få uker. Alle vil få mulighet til å se hvordan det blir før det installeres. Når vi utgir tegningene er det også viktig å huske på at deres design er basert på tegninger av blokkene, som viser leilighetenes planløsning slik de opprinnelig var. Det er veldig mange som har bygget om, og det vil derfor bli behov for individuelle tilpasninger til hver leilighet. Refererer til det vi har skrevet tidligere om at Markhus vil gjøre installasjon i noen få leiligheter først, dette er nettopp for å kartlegge hvor store forskjellene er og hvor lang tid de gjennomsnittig vil bruke når de må tilpasse til hver leilighet. Det vil komme mer informasjon om dette etterhvert slik at alle kan få et inntrykk av hva de kan vente seg.

Vi har fått første utkast av tegninger på blokkene. Styret har gitt kommentarer tilbake og tegningene er videresendt til balkongleverandør for inntegning av balkonger. Vi er opplyst at disse har frist for levering tilbake til Markhus i dag,  hvorpå vi da vil motta de snarlig etterpå. Dersom det ikke er videre kommentarer på tegningene vil vi legge disse ut på hjemmesiden. Det er også bestilt prøver av fasadeplatene, og når disse er mottat vil vi lage til et arrangement ved vaktmesterbua hvor man kan se tegningene sidestilt med fasadeplatene slik at man får et godt inntrykk av farger.

Fredag 22.05.2020

Etter å har gjort litt forberedelser i startfasen ser man nå at det av logistikkhensyn vil være mest praktisk å starte med nr 17 (F6) og nr 41 (F4). Nr 41 er altså skjøvet litt frem i tidsplanen, mens nr 19/21 (LV10) og nr 39 (F5) er skjøvet litt tilbake.

Det kan dog forventes fra og med nå at fasadearbeider kan starte på enhver blokk i fase 1.

Nr 17 og nr 41 bes nå om å forberede fjerning av altaner. Det vil si å ta ned alt personlig pynt og installasjoner som ikke er en del av altanens design. Frist for å ha ryddet altanen for nr 17 er 2. juni, tilsvarende 7. juni for nr 41.

Det er fellesferie i uke 28-30. Det er ikke 100% avklart enda, men per nå antas det at byggeplassen stenges ned minst to uker, kanskje alle tre. Nå vi vet endelig beskjed vil det bli gitt beskjed på hjemmesiden.

Pga lang leveringstid på vinduer kan det forventes at det ikke vil være installasjon av disse før etter fellesferien.

For ventilasjon er det mulig at en gruppe beboere blir kontaktet for installasjon av ventilasjon før sommerferien. Det vil bli gitt minst to ukers varsel..

Når man har leveringsdato på vinduer, samt fått gjort installasjon av ventilasjon i noen leiligheter, vil det være mulig å lage en mer detaljert plan for innvendige installasjoner for alle leilighetene.

TIrsdag 12.05.2020

I dag vil det bli lagt fundamenter for brakkeriggen foran superblokken. I morgen kommer selve brakkeriggene, og senere i uken blir disse da koblet til vann og avløp. Dersom brakkene har vinduer mot superblokken vil disse bli dekket med kryssfiner for å hindre innsyn mot blokken, men brakkeriggen skal kun være 1 etasje høy. Det vil i forberedelse til i morgen bli satt ut sperrer på noen parkeringsplasser for å sikre tilkomst for brakkene, langs veien mot superblokken. Brakken er såpass lang at den vil sperretilkomstveien inn mot inngang 47, men de andre inngangene til langblokken vil være tilgjengelig.

På torsdag kommer geolog og foretar grunnundersøkelser i hele borettslaget. Han skal søke etter rør og ledning i bakken (så vi ikke graver over disse ved en feil) og vil trolig spraye litt for å merke rørbaner, samt ta en del bilder. Geologen vil også gjøre undersøkelser av grunn for å b\planlegge nye fundamenter til balkongene dette vil bli større, bredere fundamenter som vil hindre siging av balkongene.

Balkongentreprenøren vil i nærmeste fremtid gjennomføre måling av alle balkongene på blokkene i fase 1, altså 17, 19/21, 39 og 41. Dette vil bli gjort fra utsiden. Det vil være muligheter for at de vil komme inn på din alatn for å gjøre undersøkelser, ved boring eller fjerning av plater eller plank, da de er ute etter å verifisere festepunktene for de nye balkongene. Det vil ikke vare lenge per balkong.

Da de som bygger bruker blokkenes bygg-benevnelse og ikke husnummer, vil vi henge opp lapp i hver blokk med hvilket byggnummer din blokk har. Da blir det lettere å følge med på informasjonen.

Mandag 11.05.2020

I dag starter fase 1 av rehabiliteringen, se her for hvilke blokker som er med i de forskjellige fasene.

Slik vi er opplyst vil det starte med oppsett av stillas på sidene uten balkong på nr 17 og nr 41. Dette for at de skal begynne noe arbeid med gavlene. Det skal gjøres en del drenering og grunnarbeid, eks rundt 39, derfor kommer det ikke stillas der med en gang.

Det er stilt en del spørsmål rundt hvor det legges masse for anleggsveier. Her ser vi at det har vært en misforståelse mot han som kjører ut fyllmassen, og det er lagt ut grus på litt senere faser enn det vi hadde sett for oss. Vi har nå snakket med Markhus og De som legger ut massen og er enige om at arbeidet skal foregå i nordre halvdel av borettslaget. De skal nå prioritere å klrgjøre for brakkerigger foran superblokken.

08.05.2020

Styret har fått utkast av nye tegninger av blokkenefor kommentar. 

Markhus informerer at stillasarbeider vil begynne mandag 11.05.2020 og bygging av brakker vil skje tirsdag.

21.04.2020

Vi hadde nytt møte med Rambøll og Markhus for å diksutere aksjoner fra sist møte. Vi har fått og godkjent nedbetalingsplan, altså hvordan Markhus skal få betalt underveis, og vi har diskutert litt rundt fremtidig Envoa søknad for balansert ventilasjon. Her har det vært litt vanskelig å få konkrete beskjeder fra Enova om hvordan vi kan søke, så vi har nå fått en deidkert saksbehandler som skal kommunisere med Rambøll om dette.

10. mai har også blitt satt som offisiell oppstartdato. Da vil brakkerigger og lagerplasser komme på plass, stillaser blir satt opp og rivearbeider begynner. Vi har også blitt enige om en fremdriftsplan for blokkene.

VI har snakket om tilvalgt og her vil Markhus komme med mer informasjon til beboerene. Følg med under egen sak på hjemmesiden vedr dette.

16.04.2020

Styret har i dag gjennomført møte med Rambøll og Markhus for å diskutere veien fremover. Markhus vil sende ut en informasjonsskriv om hva dere kan forvente skal skje fremover og litt om byggeplassen. Styret vil få tegninger av blokkene ca 10. mai for godkjenning. Farger og form vil følge noenlunde det samme som i forprosjektet, men Markhus er gitt frihet til å foreslå fargetoner og løsninger som de emner vil være fordelaktige for oss.

Markhus vil nå søke ansvarsrett til kommunen slik at alt det lovmessige er på plass. Dette tar inntil tre uker å få godkjent. Når den da er på plass i midten av mai vil de sette i gang med en gang med å sette opp brakkerigger, stillas og avfallshåndtering, og begynne rivingen. 

Vi skal ha et nytt statusmøte neste uke.

07. April 2020

Det er i dag levert ut informasjon i postkassen til alle andelseiere om rehabiliteringen og nye husleier. Rambøll, Markhus og styret vil gjennomføre videomøter 16. og 21. april for å diskutere veien videre. Dette blir første gang styret hilser på representantene fra Markhus, da disse tidligere har kommunisert med oss via Rambøll. 

Overskrift