Her vil det komme kontinuerlige oppdateringer og siste nytt. Se også vårt nye billedgalleri fra rehabliteringen.

Vedrørende rehabiliteringen og COVID-19

Denne teksten vil bli stående øverst på denne siden. For siste nytt, se neste sak under.

Beboere som er i risikogruppen eller ikke ønsker håndtverkere i sin leilighet pga fare for smitte må melde dette tilbake så raskt som mulig når man får medling om oppstart av innvendige arbeider (vinduer/ventilasjon). Markhus har opprettet lag som jobber på de forskjellige blokkene, disse lagene holdes adskilt for å hindre spredning dersom noen i ett lag skulle bli syk. På samme måte vil de også benytte samme arbeidslag inne i leiligheten hver dag, for å minimere antall kontakter inne.

 • Ta kontakt dersom du får symptomer på luftveisinfeksjoner, så avtaler vi nytt tidspunkt for arbeider, eventuelt ferdigstillelse av pågående arbeider.
 • Vi ber om at antall personer inne i leiligeten begrenses til et minimum under arbeidene. Oppretthold alltid god avstand med håndtverkere og unngå nærkontakt, allerhelst 2 meter avstand til enhver tid om dette er gjennomførbart.

Det er viktig at det gis beskjed omgående om du får symptomer på COVID-19, slik at vi kan stoppe arbeidene hos deg og gjøre nødvendige tiltak for ikke å bringe eventuell smitte videre til andre arbeidslag og relasjoner.

Litt informasjon om hjemmesiden 06.05.2021

Vi holder på med å oppdatere hjemmesiden i disse dager, og i den forbindelse så jobbes det også en del med informasjonen om rehabiliteringen. Informasjonen om alt fra hva som skal gjøres, hva det koster, hva du kan forvente, hva du må forberede og hvordan det blir er samlet på 1 side kalt "informasjon til beboerne om rehabiliteringen".  Den generelle informasjonen var ikke oppdatert siden vi startet rehabiliteringen, men er nå oppdatert med informasjon vi har fått og ting vi har lært ila det første året.

Vi jobber nå også med å legge ut bilder. Dersom noen ønsker å dele bilder for å hjelpe andre beboere med å få en forståelse av hva de kan forvente å få innvendig og utvendig, eller bare syns de har fått det veldig fint, så tar vi gjerne i mot bilder på lynghaug.borettslag@gmail.com.

Mandag 26.04.2021

Litt om alt:

Vi legger merke til at veldig mye av spørsmålene vi får fra de blokkene som er ferdig går på ting som står i dokumentasjonen Markhus har utgitt til alle i fase 1 på minepinne. Vil derfor minne alle på at det er en meget god ide å kikke gjennom det som står der. Der er viktig informasjon om bruk og vedlikehold. Som styret har meldt i skriv så kan innholdet på minnepinnen printes for deg dersom du ikke har data. Vi vil også etterhvert linke dokumentene her på hjemmesiden.

Vi ønsker å utpeke noen ting vedr balkongene som det er viktig at alle får med seg:

 • For de som bor i øverste etasje er det ikke tillatt å henge ting fra taket, dette vil ikke tåle lasten.
 • For de som har balkong som tilstøter nabobalkong så er det ikke tillatt å spikre eller skru i veggen mellom balkongene. Dette er brannvegg, og dens funksjon blir ødelagt dersom den perforeres. Da kan brann spres mellom leilighetene.
 • Det er ikke lov til å skru i aluminiumsrammene på balkongen, altså de mørkegrå.

VI har også fått et par henvendelser om barnesikring og ønsker å påpeke at balkongene fortsatt er uteområder og skal behandles på samme måte som de gamle altanene når det gjelder å være forsiktig, spesielt med barn. Vinduene er vindskjerming, de kan lett skyves til siden. Balkongene er bygget ihht norske lover og regler, som krever fri klatrehøyde. Altså at det skal være en viss høyde som det ikke finnes ting barn kan klatre på for å komme seg over kanten. Dersom du plasserer møbler inntil glasset vil du selv ha gitt barnet noe å klatre på. Dette er de samme reglene som gjelder for alle innglassede altaner i norge. Bruk fornuft, ikke la barn leke alene på altanen hvis du ikke ville gjort det før heller.

Maling:

Vi har som tidligere nevnt ventet på bra nok vær til at Markhus kan male det gamle taket på balkongene i fase 1, samt male søyler på 19/21. Dette krever jevnt utetemperatur over døgnet, med helst over 7 grader, og været har vært for ustabilt til å kunne starte på dette. Nå ser det, bank i bordet, ut til at været holder temperaturen litt oppe, og Markhus har i helgen gjennomført en malingstest for å se om det går bra å male nå. Prøven gikk fint, og man vil da snarest gå i gang med maling på balkongene. Arbeidet blir gjort i rekkefølge nr 17, nr 41, nr 39 og nr 19/21.

Solskjerming:

Som vi har meldt tidligere så mottok prosjektet feilprodusert solskjerming i vinter, og dette måtte lages på nytt. Balkongentreprnøren melder at de i etterkant av ny bestilling ikke har klart å få kontakt og fremdriftsplan fra fabrikken de har bestilt fra, og har nå måttet gå til bestilling hos en annen fabrikk. Styret har vært i samtale med en markiseleverandør som melder om tilsvarende problemer, så dette er et reelt problem forårsaket av Korona-pandemien. Den nye fabrikken har kastet seg rundt, og de har lovet å prøve, men kan ikke garantere, at fase 1 vil få solkjerming før 17 mai.

Litt om planer de neste to ukene:

Fase 1 De siste leilighetene i nr 17 får ferdigbefaring denne uken. Arbeid med fiksing av ting som ble kommentert på ferdgibefaring i de andre blokkene er snart ferdig. Anleggsveiene skal fjernes og flyttes til fase 3 og 4, og gress skal sås.

35/37 og 31/33 vil få nye ytterdører denne uken. Vaktmester ordner utdeling av nøkler. Det vil da også ordnes med utbytting av låser til leilighetene.

35/37 Her skal balkongene og fasaden mellom få fasadeplater. Samt balkongene skal ferdig stilles. Her er det klart for igangsetting av ventilasjon.

 31/33 Der skal balkongentreprenøren heise opp balkonger og støpe mellom, slik at man kan starte med lekter og fasadeplater. Maler holder på med siste boenhetene etter installasjon av ventilasjon. Det er klart for igangsetting av ventilasjon denne uke.

 23/25 Man holder på med fasade plater. Stillas skal demonteres på balkong side i neste uke for å forberede til balkong montering. Det er 2 stk leilighet igjen med kanalsetting pr dags dato.

 11-15 Starter asbest sanering i morgen. Da er det straks klart for isolering og på foring av veggene. Det blir oppstart på vindu i uke 19. Onsdag neste uke starter ventilasjons arbeid her.

43-49 Er i gang med forskaling av fundament. Stillas er straks klar på 3 sider av bygget. Saneringsgruppen starter med sanering så snart de er ferdige med asbesten på LV11.

 57/59 Neste uke starter Saneringsgruppen med riving av balkonger på 57/59 og deretter 51.

Torsdag 15.04.2021

Anleggsveiene fra fase 1 vil nå bli flyttet over til fase 3 og fase 4 så langt mengden rekker. Det vil også bli laget klart for nytt hovedlagringsområde i nordenden av borettslaget, slik vi har skissert tidligere (se infosidene våre om rehabiliteringen) og containere skal smått begynne å flyttes over. Hovedlagringsområdet i sørenden vil gå over til å være lagring for balkongene til nr 11-15, slik at ikke hver av disse må fraktes en og en fra det nåværende balkongslagringspunktet ved superlangblokken. Rundt sommerferien vil lagringsområdet i nord være i full bruk. Når fase 2 er ferdig vil da også lagringen i sør fjernes, sammen med anleggsveien bak 31/33, slik at hele området rundt fase 1 og 2 blir tilbakeført.

Markhus ønsker å få laget fundamentene på alle fase 3 blokkene fortløpende, slik at ikke det blir ventetid mellom  blokkene for firmaet som gjør dette. De to neste blokkene vil derfor nå få beskjed i postkassen om å starte forberedelser for riving av altaner. Riving  vil starte i uke 18 på langblokken og videre på firkantblokken umiddelbart deretter. Begge blokkene vil derfor få samme frist for forberedelser.

Det vil bli plassert ut en container som kan benyttes av de to blokkene til å lagre hagemøbler mens rehabiliteringen pågår.

Torsdag 08.04.2021

Litt info om planene for denne og neste uke.

Fase 1:

Det er to leiligheter som har hatt sen montering av ventilasjon, en i nr 17 og en i nr 19/21.  Leiligheten i nr 17 blir ferdig nå, og da kan arbeidet på utsiden også ferdigstilles der. Deretter vil leiligheten i nr 19 gjennomføres.

Det er startet opprydding av område rundt fase 1.  Byggegjerder skal vekk, og rusk og rask plukkes opp fra område. Det vil stå 1 plate igjen på 19/21 som må monteres senere for strøm skapet som Markhus er koblet til der.

Beslag på gesims vil bli montert ferdig denne uken for 19/21 og 17. Inngangsparti nr 17 vil bli ferdig denne uken.

Det vil også startes med tilbakestilling av inngangspartier så fremt været tillater. Det skal blandt annet asfalteres der det har vært gravd.

Fase 2:

Stillas mellom balkongene på 35/37 skal bli montert klart til mandag. Da vil markhus kunne ferdistille fasadene på denne siden av blokken. Ventilasjons arbeid nærmer seg slutten. 

I 31/33 er Markhus godt i gang med fasadeplater på inngangs-siden.  Stillas blir demontert på balkongsiden mandag og tirsdag for klargjøring til balkonger.

Ventilasjonsarbeidet er også godt i gang her. Første oppgang er ferdig sanert og i gang med ventilasjon og lukking av himlinger.

I 23/25 er vindusmontasje i gang. Befaring av ventilasjon er ferdig, og installasjon av dette starter 19.04 Fasaden er ferdig gipset og klar for lekting og fasadeplater.

 For 11-15 vil sanering starte.. Deretter vil man starte med etterisolering og klargjøring for utskifting av vindu.

Fase 3: 

På superlangblokken 43-49 starter balkong sanering i morgen. Etter det vil Lekven komme og starte med utgraving av fundamenter. 

 

Påskeoppdatering

Mange har sikkert allerede tatt påskeferie, her kommer en liten påskeoppdatering.

Rehabiliteringen tar selvfølgelig også påskeferie i helligdagene. I arbeidsdagene er det hovedsakelig utvendig arbeid som vil pågå. Evenetuelt innvendig arbeid er avtalt med den enkelte beboer etter anledning.

Fase 1 nærmer seg nå endelig slutten! Det jobbes med ferdigstilling av fasade på 17 og 19/21, og begge disse vil gjennomføre ferdigbefaring like over påske. Dette blir varslet til beboerne med dato og tid ved lapp på døren. Det vil også bli tilbakestilling av områdene rundt fase 1-blokkene. Det vil si fjerning av gjerder, asfaltering av oppkjørsler, fjerning av anleggsvei og tilbakeføring av stier og plener.

I fase 2 er den første blokken også snart ferdig. Det jobbes med de siste leilighetene ifm ventilasjon og balkongene er montert. Uken etter på ske vil det startes med utskifting av vinduer i nr 23/25, samt  starte befaring og montering av ventilasjon. Oppstart med vinduer på 11-15 er planlagt til uke 16.

Selv om fase 1 har tatt uendelig mye lenger tid enn først planlagt så ser vi heldigvis at Markhus tar lærdom av de feil og utfordringer de har kommet over i den første fasen, og at arbeidet med fase 2 er mye mer effektivt. Vi vet at Markhus også jobber videre med effektiviseringen, spesielt rundt montering og oppstart av ventilasjonen, da denne har hengt etter i hele fase 1. Det er også helt tydelig at langblokkene er mye enklere enn firkantblokkene, da firkantblokkene har en mer komplisert utforming, som tar mye lenger tid å jobbe med, enn det langblokkene har. 

Uken etter påske startet også fase 3, med riving av altaner på superlangblokken; 43-49.

Installasjonsarbeidet i fase 2 går etter hva vi er informert veldig bra, med godt samarbeid med beboerne. Med et par erfaringer fra fase 1 ønsker vi dog å påpeke følgende:

- Installasjon av nye vinduer og ventilasjon er ikke frivillig. Når vi isolerer etter dagens krav blir leiligheten så tett at ventilasjon er helt nødvendig for å gi god inneluft og hindre fuktskader som mugg og råte. Å nekte tilkomst for installasjon av dette er å anse som mislighold av boplikten ihht borettslagsloven, og ytterste konsekvens av slik nekt er vedtak om tvangssalg. Dersom borettslaget blir påført kostnader fra Markhus pga nektet installasjon vil beboer da også bli holdt økonomisk ansvarlig for denne. Vi har forståelse for at det er belastende å ha folk inn i leiligheten for å gjøre arbeid man ikke selv ønsker. Men vi må alle gjennom det samme, og Markhus vil alltid forsøke å behandle deg og dine din med respekt. Er det på grunn av medisinske eller andre forhold behov for tilpasning av installasjonsdato så ta kontakt med styret eller Markhus så tidlig som mulig, så kan de hjelpe til med å justere installasjon etter behov. Men alle leiligheter i en blokk SKAL være ferdig innen blokken er ferdig, eller går det ut over beboerne i neste blokk, og vi kan ikke tillate at enkeltbeboeres påfunn skal gå ut over andre beboere.

- De som arbeider for Markhus eller deres underleverandører er satt til å gjøre en jobb av sine sjefer. Det har ingen myndighet over hva som blir gjort eller hvordan. Å skjelle ut, skrike til, slenge dritt etter arbeiderne er ikke en oppførsel vi ønsker å være kjent for. Behandle arbeiderene slik du selv ønsker å bli behandlet. Vi blir flau når vi får bekskjed om at arbeidere nekter å jobbe i enkelte leiligheter pga grov verbal mishandling.

Fredag 26.02.2021

Vi har mottatt nye planestimater fra Markhus og kan videreformidle nåværende plan for rehabiliteringen til og med første blokken i fase 3. Inneværende uke er uke 8.

Fase 1

Innvendig estimert ferdig i nr 19/21 ila uke 10.

Utvendig estimert ferdig nr 39 ila uke 8, Nr 17 ila uke 10, nr 19/21 ile uke 13.

Arbeid med utbedring hos de som manglet kjøkkenventilasjon er utført i nr 41 og skal foregå i nr 17 i neste uke. Forventet oppstart av ventilasjonsanleggene i nr 39 neste uke.

Etter at arbeidet er ferdigstilt gjennomføres ferdigbefaring. Nr41 skal ha ferdigbefaring mandag neste uke og har mottatt varsel om dette. På ferdigbefaring vil man kunne melde i fra om sprekker, dårlig utført arbeid eller stille spørsmål.

Fase 2

35/37:Innvendig blir installasjon av vinduer ferdigstilt denne uken. Det er startet med installasjon av ventilasjon. Innvendig arbeid estimeres ferdigstilt ila uke 14 (uken etter påske). Forventet montering av balkonger i uke 12. Estimert ferdig blokk uke 23.

31/33: Innvendig blir installasjon av vinduer og ventilasjon startet neste uke. Innvendig arbeid estimeres ferdigstilt ila uke 16. Forventet montering av balkonger i uke 16. Estimert ferdig blokk uke 23.

23/25: Innvendig planlegges oppstart av installasjon av vinduer og ventilasjon uke 14 (uken etter påske). Innvendig arbeid estimeres ferdigstilt ila uke 19. Forventet montering av balkonger i uke 18. Estimert ferdig blokk uke 23.

11-15:  Innvendig planlegges oppstart av installasjon av vinduer og ventilasjon uke 16. Innvendig arbeid estimeres ferdigstilt ila uke 22. Forventet montering av balkonger i uke 18. Estimert ferdig blokk uke 26.

Fase 3

43-49:  Riving av balkonger planlegges til uk e14 (uken etter påsken). Innvendig planlegges oppstart av installasjon av vinduer og ventilasjon uke 21. Innvendig arbeid estimeres ferdigstilt ila uke 27 (vi tror dette vil bli lenger siden det er tatt hensyn til samme installasjonstid som blokker med kun to innganger). Forventet montering av balkonger i uke 27. Estimert ferdig blokk uke 40.

Mandag 22.02.2021

Nr 41

Denne uken skal Markhus plukke opp søppel og smuss rundt blokken. Takplater under utvendige himlinger på bakkeplan.  Sinus plater skal monteres på balkongene denne uken. De siste ventilasjonsanleggene startes opp og opprettinger ifm manglende kjøkkenventilasjon gjennomføres.

Nr 39 

Nytt tak på ingangspartiet. Sinus plater skal monteres under balkong. Oppstart av ventilasjonsanleggene er forventet å skje når man er ferdig på nr 41.

Stillas er fjernet og veien ordnet til slik at man nå kan fullt ut bruke ytre bod-dør og tilkomstvei igjen.

FOR NR 41 og 39 HAR VI NÅ FÅTT BRUKSTILLATELSE FRA KOMMUNEN FOR BALKONGENE. VÆR DOG KLAR OVER AT DET ER NOE GJENSTÅENDE ARBEID, SÅ IKKE BRUK BALKONGENE PÅ EN SLIK MÅTE AT DET HINDRER DETTE ARBEIDET. PLASSERING AV MØBLER OG LIGNENDE ER OGSÅ PÅ EGET ANSVAR FREM TIL SISTE MODIFIKASJON ER GJENNOMFØRT. PÅ NR 41 ER DET HOVEDSAKELIG MALING AV TAKET PÅ GAMMEL BETONG DEL SOM MANGLER. DETTE FORDI MALING MÅ FOREGÅ MED MINIMUM 7 GRADER UTETEMPERATUR. PÅ NR 39 GJENSTÅR OGSÅ SAMME MALING, SAMT AT FLERE IKKE HAR MONTERT LYS ENDA. INGEN AV BALKONGENE HAR FÅTT SOLSKJERMING ENDA DA VI MOTTOK FEILPRODUSERT OG MÅTTE RETURNERE DISSE. FOR DE SOM HAR BESTILT TILVALG PÅ FLIS ELLER TEPPE VIL DETTE OGSÅ MONTERES NÅR UTETEMPERATUREN TILLATER. DET KOMMER SKRIV OM BRUK AV ALTANENE.

 Nr 17

Balkongene er installert på parksiden og det skal denne uken startes med inngangssiden. Denne siden har vært vanskelig tidligere, pga snø og is som gjorde det umulig for kranen å stå stødig. Det vil monteres fasadeplater på parksiden.

Elektriker vil komme innom til beboerne for å legge opp strøm til balkongene.

Nr 19/21

¨-*\¨\+Inngangs siden plates ferdig. Balkongene ble montert i forrige uke, og denne uken skal de få på front og siden slik at  Markhus kan legge fasadeplater der. 

74Ventilasjon er snart feidgstilt. ! leilighet har det ikke vært tilkomst, og det er ikke startet opp på to andre, disse to startes denne uken.

35/37 

Vindusmontering blir ferdig denne uken. Ventilasjons befaring er gjennomført og det legges opp til oppstart ventilasjon mot slutten av uken.

Vindus beslag skal monteres mot slutten av uken. Markhus starter med fasadeplater der når det er klart. Det er i helgen lagt fasadeplater på ene kortsiden av bygget,

 31/33

Påforing av isolasjon rundt bygget nærmer seg slutten og det skal heises opp skyvedører til altanene på fredag. Nesteuke starter montering av vinduer i denne blokken.

23/25

Skal siste stillasene opp og fasaden er under sanering.

 11-15

Støping av fundament  skal skje denne uken, startet forrige uke. Foran denne blokken måtte man grave ganske langt ned for å finne fast grunn. Det er så fyllt på med sten til riktig høyde for fundamentene. 

Mandag 15.02.2021

Status

Nr 17

Altaner er montert på park-siden av bygget. Det planlegges installasjon på ene balkongtårnet på inngangs-siden når balkongsentreprenøren har ferdigstilt park-siden, men på siden mot skolen er det utfordringer med å få plassert kranen pga bratt terreng med snø og is. Pga vinduer til styrekontoret er det ingen enkel måte å jevne ut marken her, Markhus jobber med å finne løsning. Når balkongene er på plass vil fasadene ferdigstilles. Det jobbes med vinduer og ventilasjon til styrekontoret.

Nr 41

I forrige uke startet arbeidet med å starte opp ventilasjonsanleggene til de som ikke har fått de startet. Markhus og Rambøll har hatt kommunikasjon om at vi mener Venty (ventilasjonsfirmaet) bruker for lang tid fra leilighetene er ferdige til anleggene blir startet. Dette burde gå fortløpende. Rambøll, Markhus og Venty skal ha et møte denne uken for å diskutere fremdrift på ventilasjonsarbeidene, dette inkluderer utbedring hos de som har meldt at de ikke har fått kjøkkenventilasjon ut til det nye anlegget (de som hadde ut veggen tidligere).

Nr39

Innvendige og utvendige arbeider ferdigstilles, balkonger rengjøres og ferdigstilles. utvendig mangler i hovedsak inngangsparti. Styret forventer at denne ukens møte med Venty frembringer informasjon om når ventilasjonsanleggene kan starte i denne blokken.

Nr 19/21

Det arbeides med å montere balkonger, de fleste ble montert lørdag, de siste kommer i dag. Det arbeides med å ferdigstille kledning på første etasje.

Nr 35/37

Det arbeides med utskifting av vinduer og fasadearbeider.

Nr 31/33

Det arbeides med isolering, utlekting og etterisolering.

Nr 23/25

Det er påbegynt montering av stillas og startet riving av fasadeplater.

Nr 11-15

Balkonger er revet og det er startet arbeid med nye fundamenter

MANDAG 25.01.2021

Markhus melder forrige uke at ihht deres blaner til nr 17 bli ferdig til månedsskiftet Februar/Mars, mens 19/21 0 vil trenge til og med uke 12 trolig på å ferdigstille, muligens en uke før.

Heikki Bruvik har gjennomført installasjon av nye låser til leilighetene i alle blokker i fase 1. For de som ikke var tilgjengelig for installasjon eller ga vaktmester tillatelse til å låse opp på den tildelte dagen for den enkelte blokk så vil vaktmester gjennomføre resterende installasjon. Dette gjelder ca 9 leiligheter. Nå er vaktmester sykemeldt i foreløpig 2 mnd, og installasjon vil derfor bli tatt når han er tilbake. Vaktmester tar kontakt for å avtale tid med hver enkelt.

TIRSDAG 19.01.2021

Styret er informert om at beboere etterlyser informasjon om fremdriften via facebooksiden. I utgangspunktet er status som beskrevet i juleskrivet. Vi vil gjenta og utdype noe av dette her, samt gi litt oppdatert tilleggsinformasjon.

Ferdigstilt og pågående arbeid

Vinduer: På fase 1 er installasjon av vinduer snart ferdigstilt alle blokkene, nest siste leilighet i siste blokken får vindu i dag. Unntak er vinduer til styrekontoreti nr 17, der Markhus og styret har vært enige om å utsette til alt gravearbeid er ferdig siden disse vinduene er så nær bakken. De første beboerne i fase 2 har fått varsel om oppstart for utskifting av vinduer. Vi vil legge ut noen bilder fra en av leilighetene for å vise eksempel på hvordan det vil se ut.

Ventilasjon: Ventilasjonsarbeidet i nr 17 er i utgangspunktet ferdigstilt, med unntak av to leiligheter som Markhus ikke har hatt tilgang til. Disse to leilighetene vil også nå snart ferdigstilles. Ventilasjonsanlegget er startet. I nr 41 jobbes det med installasjon i de siste leilighetene, og i nr 39 er man ca halvveis, det ble tatt fem leiligheter rett før jul. Befaringer for ventilasjon er startet i 19/21.

Styret har i julen fått melding fra et par beboere i nr 17 og 41 som tidligere hadde kjøkkeventilator koblet ut veggen, men ikke var koblet på det nye systemet. Ytterligere tre beboere meldte det samme rett over nyttår. markhus tok umiddelbart tak og ba sin underleverandør om å kontakte de beboerne som hadde meldt seg for å ordne befaring for hvordan de enkelte beboere skulle kunne få dette rettet opp. Disse befaringene er nå gjennomført og det er funnet løsninger slik at alle får slik ventilasjon de skal ha. Markhus har endret på rutiner ved befaring for ventilasjon for å sikre at dette ikke skjer igjen, og vil også undersøke om det finnes flere beboere  i 17 og 41 som denne problemstillingen kan gjelde.

Utvendig: Balkongentreprenøren jobber med montering av søyler og balkonger på nr 17. Når disse er montert vil fasadearbeidet også fortsettes der. På nr 41 er snart balkongene ferdigstilt, inklusive belysning, maling og solskjerming. Det meste av fasadeplater utenfor balkongene er montert, og inne på balkongene blir det montert innenfor kort tid. Nytt inngangsparti bygges i skrivende stund. På nr 39 jobbes det også med fasadeplater og ferdigstillelse av balkonger. På 19/21 gjøres det klart til fasadeplater på langsiden mot rundkjøringen. På 35/37 jobbes det med etterisolering av bygget. På 31/33 er det nå satt opp stillas og startet rivearbeid av fasade. 23/25 får støpt balkongfundamenter. For 11/15 er det varslet at riving av altaner startet denne uken.

Alle blokkene i fase 1 har fått nye dører i fasaden.

Når fase 1 er ferdig vil anleggsveiene fjernes og flyttes videre til der det mangler underlag i fase 2 og til fase 3.

Fremdrift versus plan

Fase 1 skulle etter plan gitt ved prosjektets oppstart ha stått ferdig 11. desember.  Fristene går per fase, ikke per blokk. Altså er det siste blokken som er ferdig som avgjør når fasen er ferdig. Entreprenøren har en periode på 28 dager etter frist til å ferdigstille før borettslaget har rett til å innføre straffetiltak. Fase 1 er altså nå over 28 dager forsinket, og Rambøll har derfor gjort det veldig klart for Markhus at vi ihht kontrakten kan pålegge døgnmulkter fra 08. januar. Slik det fungerer er at man ikke umiddelbart fakturerer slik bøter, men at man noterer seg hvor mange dager forsinkelse det blir, og så vil det bli en forhandling i etterkant om hvor mye av mulkten Markhus eventuelt skal betale, og hvor mye som ettergis pga forsinkelser entreprenøren ikke rår over. Disse forhandlingene er det Rambøll som styrer for oss, og de har meget dyktige folk som har god forstand på hvor vi kan kreve og hvor vi må gi etter. Ettersom det som sagt vil bli en forhandling rundt dette så ønsker ikke styret i dette offentlige forum å gå i dybden på hva vi mener er årsakene til forsinklsene. På et overordnet nivå kan vi si at det ikke er en spesifikk årsak, men en kombinasjon. Eksempelvis visste vi at det ville ta ekstra tid med fase 1 i forhold til de andre fasene, da ingen byggeprosjekter er like, og dermed trenges det litt tid for å finne en arbeidsmetodikk som er effektiv. Vi ser god utvikling gjennom fase 1 på at ting som har tatt altfor lang tid på nr 17 (første blokken) har gått betydelig mye raskere i de neste blokkene. Så er det jo da et spørsmål om vi kan si om noe av dette kunne vært løst og planlagt bedre. Dagens situasjon med Corona vil naturligvis også være en faktor, med brorparten av anleggsbransjen bestående av utenlandske arbeidere. Når fase 1 og forhandlinger er ferdig vil vi kunne gi mer informasjon rundt dette.

Per siste informasjon før jul mente Markhus at nr 41 og 39 skal være ferdig ila januar, mens de to andre blokkene blir ferdig ila februar. Markhus har gjentatt i dag for nr 39 og 41 at de vil bli ferdig til månedsskfitet. Markhus har oppbemannet etter jul, og vi håper det kan bli god fremdrift på fase 1 så denne kan ferdigstilles og vi  kan konsentrere oss om kvaliteten på arbeidet og hvor flott det faktisk blir. For flott blir det! 

Fase 2 fikk starte før tiden for å holde arbeidere i gang, og ligger bra an ift fristen. Forsinkelsen i fase 1 har altså ikke innvirkning på fase 2.

Torsdag 07.01.02020

Godt nytt år!

Litt oppdatering på blokkene

Dører i fasaden skiftes nå ut fortløpende på fase 1 blokkene. Det vil også si at det blir nye låser/nøkler. Vi vil forsøke å dele ut disse i så god tid i forveien som mulig.

På nr 17  forberedes det til montering av balkonger.

På nr 39 arbeides det med fasadeplater, og innvendig er det ventilasjonsarbeid. Det forberedes til installasjon av døråpner og ringeklokker.

På 41 er det balkongkomplimentering og fasadearbeid ute, samt ventilasjonsarbeid inne. Det er denne uken skiftet dører i fasade og låser til alle leilighetene. Døråpner og ringeklokker er under montering.

På 19/21 fortsetter arbeidet med utskifting av vinduer, halve blokken var ferdig før jul. Her planlegges det nå også å starte med fasadeplater på siden ut mot veien.

Riverarbeidet på 31/33 er startet, her vil det nå være full fokus på riving av fasade.

11-15 har nå fått varsel om at altaner blir revet i uke 3.

Lørdag 05.12.2020

Arbeiderne har pyntet nr39 så fint for julen. Det syns vi var en veldig hyggelig overraskelse. Ta dere gjerne en tur i Lynghaugparken når det er mørkt og se julelys og de nye inntrykkene fra fasade med vinduer og balkonger. Nå som stillaset er borte fra nr 17 vil man på dagtid får et mye bedre inntrykk av fasaden som har fasadeplater.

Vi ser også at det er mange som har slengt seg rundt og bidrar til bedre parkering ved 23/25, det setter vi pris på.

Nr 17

I juleskrivet skrev vi at alle leilighetene som hadde fått installert ventilasjon hadde fått disse satt i drift. Vi har i etterkant fått henvendelse fra et par beboere som ikke har fått de i drift, og Markhus opplyser at dette var fordi disse beboerne ikke var hjemme på det tidspunktet de gikk rundt og startet anleggene, men at de det gjelder vil bli løpende kontaktet for å avtale tilkomst for igangsetting. 

Vi har purret Markhus på ferdigbefaringer slik at feil og mangler kan rettes opp før jul. Markhus melder nå at varsel om ferdigbefaringer vil bli hengt opp over helgen, og at de vil koordinere med vaktmester passende tidspunkt for å ha han med på inspeksjonen.

Det er etter dette ikke planer om å starte opp videre innvendige arbeider på nr 17 før etter jul. Det som gjenstår er installasjon av dørtelefonanlegg, samt lys og tilrettelegging på balkong.

Ellers på nr 17 jobbes det nå med drenering rundt blokken

Nr 41

På 41 arbeides det med fasadeplater og balkong komplimentering utvendig, og innvendig er Markhus ca halvveis med installasjon av ventilasjonen. Vi kommer til å få en liste med rekkefølge på de som gjenstår og vil utgi denne til beboerne når mottatt. 

Nr 39

Utvendig er nå siste stillaset på fremsiden revet i forberedelse til montering av balkong. Installasjon av vinduer er nesten ferdig, men pga noen vinduer som var skadet er det noe forsinkelse til en av leilighetene. Arbeidet med vinduer er forventet ferdig før jul. Installasjon av ventilasjon er startet. Normalt vil vi gis to ukers varsel for dette, Men i et forsøk på å ta igjen tapt tid i rehabiliteringen vil nå Markhus kontakte aktuelle leiligheter og forespørre om det er mulig å organisere installasjon på kort tid, slik at det blir ferdig før jul. Dersom du ikke er kontaktet av Markhus kan du derfor regne med at installasjonen vil foregå etter jul. Vi kommer til å få en liste med rekkefølge og vil utgi denne til beboerne når mottatt. 

Nr 19/21

Installasjon av vinduer startet neste uke. Utvendig er det denne uken støpt fundamenter til balkongene.

Nr35/37

Utvendig arbeid har her gått noe senere pga arbeidslaget som måtte i karantene. Men det har vært fokus på å isolere betongveggene da noen beboere har opplevd å få kondens på veggen inne pga temperaturfoskjellen mellom ute og inne. For denne blokken vil innvendige arbeider starte i midten av januar, med installasjon av vinduer.

Nr 31/33

Ikke meldt oppstart av arbeid

Nr 23/25

De midtre balkongene ble revet, og så har arbeidet vært stanset pga firma som river er samme firma som den som var smittet av COVID-19, og ble derfor rutinemessig satt i karantene. Karantenetiden er ferdig neste uke, og arbeidet med de siste altanene vil da bli gjenopptatt.

Som tidligere nevnt vil det ikke være innvendig arbeid i julen, men det kan forventes utvendig arbeid. 

Mandag 16.11.2020

Markhus opplyser at rehabilitering av LV11, altså nr 11-15, er planlagt til uke 3 i 2021. Siden det kan være mer utfordrende å organisere ting rundt jul/nyttår, så vil vi sende ut skriv til beboere i denne blokken i desember, men informasjon om oppstart.

Riving av altaner starter neste uke for nr 23/25.

Markhus og Rambøll vil sende ut varsel til beboerne i nr 17 om befaring for å se på kvaliteten på arbeidet som er gjort ifm vinduer og ventilasjon. Vaktmester vil også delta på dette på vegne av borettslaget. 

Vi venter på nye planer for både fase 1 (med mer detaljer blokk for blokk) og for hele rehabiliteringen. Planen er nå til godkjenning hos markhus sine underleverandører, for å sikre at de kan levere på de ønskede tidspunktene. Vi vil dele disse planene når de er mottatt, og alle usikkerheter er avklart. 

Tirsdag 10.11.2020

Ukens plan:

Nr 17: Montering av fasadeplater, stillas skal begynnes å demonteres. Klar gjøring for graving.

 Nr 39: Montering av vindu. Påforing av vegger.

Nr 41: Ventilasjon montering. Montering av fasadeplater.

19/21: Påforing av himling under etasje. Klar gjøring til vindu på balkonger.

 35/37: Riving av fasader.

31/33: Graving for fundament og forskalingtil fundament.

Nr 23/25 fikk i forrige uke varsel om at riving av altaner vil starte i uke 48.

Parkeringsplasser langs veien ned mot rundkjøringen ved langblokken vil bli sperret av en periode grunnet fasadearbeider på nr 35/37 og 31/33. Dette for å sikre at det ikke ved et uhell blir skader på biler under arbeidet.

I forrige uke mottok vi en bekymringsmelding fra beboer om seksuell trakkasering fra en arbeider ved tilrop, plystring og annen ubehagelig oppførsel. Vedkommende arbeider ble identifisert og kalt inn til samtale med Markhus der han innrømmet sin oppførsel. Vedkommende var innleid og fikk umiddelbar beskjed om å forlate byggeplassen. Markhus og styret ønsker å påpeke at det er nulltoleranse for slik oppførsel. 

Tirsdag 03.11.2020

Planer for uken:

Nr 17:

Utvendig monteres fasadeplater på gavler, og stillas skal plukkes ned stillas for å kunne starte med drenering og fundament til nye altaner. Det har vært noen utfordringer med tilkomst til enkelte leiligheter for utskifting av vindu pga sykdom, men nå er vinduer montert i alle leiligheter. Ventilasjonsarbeidet er snart ferdigstilt. Himlinger og malingsarbeide gjenstår.  Det er fortsatt er par leiligheter der man ikke har tilkomst for innvendig arbeide grunnet sykdom. Disse vil bli tatt så snart man får tilkomst. Vinduer til boder og styrerom blir tatt etter graving rundt blokken.

Nr 41:

Det vil startes montering av fasadeplater, balkonger og beslag. Foruten ett vindu i en leilighet er alle vinduer skiftet, og arbeid med ventilasjon starter neste uke.

 Nr  39:

 Utvendig arbeides det med påforing og isolering av siste del på bygget. Utskifting av vinduer startet i dag.

Nr 19/21:

Himling på bakkeplan er under oppbygging, starter med isolering denne uken.

Nr 35/37:

Her arbeides det med fundamenter til altaner. Alle balkongene skal ha på sikring slik at balkongen kan brukes ila denne uken.

Nr 31/33:

Balkongene er straks revet og skal sikres. Graving for fundament starter denne uken.

Litt generell informasjon

Det har vært en del klager fra beboere i nr 17 på manglende kommunikasjon ifm arbeidene som skal gjøres innvendig, og også tiden som har blitt brukt i forhold til hva som var forespeilet. Det er beklagelig at beboerne må slite med slike problemer, og alt vi får vite tas opp til forbedring med Markhus. noen ting kan løses umiddelbart, andre ting krever mer planlegging og omorganisering. Nr 17 er som første blokken i første fasen desverre en nødvendig "prøveklut" for hvordan ting skal og ikke skal gjøres, og vi vet det er fattig trøst for de det gjelder å vite at lærdommen fra denne blokken danner grunnlaget for en bedre gjennomføring på de andre blokkene fremover. Markhus og deres underleverandører har hatt en serie arbeidsmøter for å lære av erfaringen fra nr 17, og planlegge et bedre løp for videre arbeid. Rambøll, som er vår representant, har deltatt, og de ivaretar hele tiden våre interesser og har god dialog med Markhus.

Det er utrolig viktig å påpeke at dersom man har problemer, enten det er med fremdrift, kommunikasjon, kvaliteten på arbeidet, oppførsel fra byggearbeiderene eller annet, at dette meldes til styret slik at vi kan ta dette opp med Markhus. Vi kan ikke fikse ting vi ikke vet om, og det skal ikke være slik at noen føler ubehag i sitt eget hjem. Hver enkelt beboer er Markhus sin kunde, og kan kreve å behandles deretter. Alle klager blir tatt på dypeste alvor, både av oss, av Rambøll og av Markhus. 

Fremdriftsplanen som ligger på hjemmesiden er basert på tilbudet fra Markhus, som forutsatte oppstart 1. april. Oppstart var offisielt 15. mai og planene må derfor justeres deretter. Rambøll jobber nå med å få oppdaterte fremdriftsplaner fra Markhus. Vi vil dele disse når de er klar.

Vi har fått informasjon om at alt innvenndig arbeide som påbegynnes til jul skal være ferdigstilt innen 23. desember. Det vil ikke foregå noe innvendig arbeid fra den dato frem til over nyttår. Om det vil foregå noe utvendige arbeider, og hva det eventuelt vil være er ikke detaljert per i dag.

Søndag 11.10.2020

En oppsummering av uken som gikk.

Installasjon av ventilasjon fortsette i nr 17. Vinduer er nå installert i alle leiligheter, med unntak av styrekontoret der man venter til etter gravearbeidet som skal gjøres rundt blokken. Fasadeplater har begynt å komme opp og kan ses på veggen mot skolen, selv om det ikke er så lett å få godt innsyn grunnet vær-nettet som henger foran.

*Rettelse 12.10.20 Det er en leilighet i nr 17 som ikke har fått vinduene skiftet pga beboers sykdom. Her blir det skiftet så snart det er anledning.

I 41 er installasjonen av vinduer startet, og det er gravd og støpt fundamenter til balkongene. Balkonger vil bli montert her om ikke så lenge.

På nr 39 er det full gang med installasjon av nye altaner på begge sider av bygget. Det siste fundamentet ble støpt. Når dette er herdet vil stillas settes opp rundt siste del av bygget, og fasade kan rives og reisoleres.

På 19/21 er sanering og reisolering tilnærmet ferdig.

35/37 er tidligere meldt med oppstart uke 43, denne uken har også 31/33 fått varsel om oppstart uke 44. For 23/25 er planlagt oppstart uke 48.

Torsdag 24.09.2020

Vi har i dag levert ut varsel om oppstart av fase 2. Markhus har et ønske om å starte rivingen av altanene på fase 2 blokkene tidligere enn planlagt, dette for å kunne grave og støpe fundamenter før markfrosten.  Riving starter i uke 43 med riving av altaner på nr 35/37, fortsetter med 31/33, dernest 23/25 og til sist 11-15. Det er kun riving av altaner, fasadearbeider vil komme senere.

Markhus jobber med installasjon av vinduer i de siste leilighetene i nr 17, og installasjon av ventilasjon er godt i gang. Hvis man vil se hvordan de nye vinduene og altandørene ser ut, i hvert fall utenfra, så anbefaler vi en tur bort å kikke.

Det forberedes nå til å rive stillas på nr 41, slik at arbeidet med å støpe nye fundamenter til balkonger kan påbegynnes der. Det planlegges også å starte installasjon av vinduer innen kort tid.

Det meldes at Balkongentreprenøren er planlagt å starte installasjon av balkonger på nr 39 sent i neste uke. Det er da kun snakkom balkongdekkene, ikke glasset. 

På nr 19/21 har man kommet langt i å ferdigstille isolasjon og utlekting på balkongsiden.

Det kan forventes at det blir jobbet på lørdager fremover, dersom det meldes oppholdsvær. Asbesten er siste barriere inn mot leiligheten, og det er derfor ikke optimalt å fjerne denne når det regner. Fremover vil det gjennomføres asbestsanering på nr 19/21 (soveromssiden) og på nr 39. 

Mandag 21.09.2020

I dag har BKK vært på nr 39 for å flytte strømskap. Strømmen har derfor vært avstengt store deler av dagen. Nå vil det startes arbeid med å støpe det siste fundamentet til balkonger,

I forrige uke startet rivearbeidene på nr 39 for fullt, og fortsetter denne uken.

På nr 17 har nå arbeidet med ventilasjon startet.

På nr 19/21 har det vært utført asbestsanering og isolering. Her ble det også jobbet litt på lørdag, da arbeiderne ønsket å bentte seg av oppholdsværet.

Skriv med tilvalg ble utlevert til alle blokkene i fase 1 i forrige uke. Dette finner man også her.  Det er kun mulig å bestille tilvalg for den fasen som er under rehabilitering.

Det har vært en del spørsmål og bekymring fra beboerne rundt asbestsaneringen. Vi har derfor laget en egen side med informasjon om dette, den finner du her.

Mandag 14.09.2020

Ny uke, nye muligheter,

I forrige uke kom de første vinduene på plass i nr 17.  Tre leiligheter fikk nye vinduer, her fra regnes det med å ta ca 1 etasje per uke som et minimum. Installasjon av ventilasjon starter også denne uken i nr 17. Utvendig arbeides det med å ferdigstille gesimsen, og det skal lektes ut de siste cm for å gjøre klar til påmontering av fasadeplater.

Nr 41 er også straks klar for installasjon av vinduer, og beboerne her kan vente seg varsel innen nær fremtid, trolig innen uken. Utvendig jobbes med samme ting som på nr 17.

På nr 19/21 starter er det planlagt oppstart av asbestsanering. Dette arbeidet vil ta litt lenger tid her enn på 17 og 41, da man pga kaldere vært vil være mer påpasselig med å etterisolere med en gang man tar av. Det har vært en utfordring i helgen med vann som dryppet inn i noen leiligheter via vinduene. Markhus kom på plass og tettet dette. De opplyser at det er tettemasse rundt vinduene som er morken, og når de ytre platene ble tatt av så har ikke disse klart å holde tett.

39 har ligget bakpå av ymse grunner, nå er det forventet at denne skal komme i full sving igjen. Montering av stillaser, samt riving av noe murstein som dukket opp på fasaden, foregikk i forrige uke. Fasaden vil nå rives i takt med montering av stillas. Her vil det også jobbes med å, så langt som mulig, re-isolere så fort som mulig etter at isolasjonen tas av. BKK har vært innom for å klargjøre flytting av kabel som er i veien. Når de har gjort dette blir det siste balkong-fundamentet støpt. Siden balkongene til nr 39 har ankommet lagerplassen, og fundamenter er på plass, vil Markhus på denne blokken montere balkongdekkene FØR montering av vinduer og ventilasjon. På denne måten håper vi også å ta igjen litt tapt tid, så ikke 39 igjen må stå og vente på 17 og 41. som ligger lenger bak med balkongforberedelsene.

Markhus melder at fase 1 nå vil få brev om tilvalg i posten. Dette vil også bli lagt ut på hjemmesiden. S

Onsdag 02.09.2020

Vi har hatt et møte med Rambøll og Markhus om fremdriftsplanen for fase 1 og 2.

Byggebransjen benytter i stor grad arbeidskraft fra øst-europa, og disse må sitte to uker i karantene hver gang de kommer til norge. Dette er ikke gjennomførbart for mange, og hele byggebransjen sliter med å få tak i folk. Det har på prosjektet vært forsøkt å hente inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer, men kvaliteten er varierende, og tilgjengeligheten er ustabil. Markhus melder nå at de nå skal få låne en gruppe arbeidere fra to meget gode byggefirma (som har mangel på arbeid). 

Vi har nå mottatt fasadeplater, og vi har fått balkongdekkene som skal monteres på nr 39.

Nr 17

Skal egentlig være ferdig til 11. september, denne vil etter Markhus sine prognoser være ferdig i slutten av september/starten av oktober. Det er varslet om installasjon av vinduer og ventilasjon til leilighetene i fjerde etasje, og avtaler om spesifikke datoer vil bli gjort mellom Markhus og den enkelte beboer. Planen er å jobbe seg nedover etasje for etasje. Fasadeplater vil bli montert på veggeflater slik at det kun er rundt vinduer og balkong som gjenstår. Fasadeplater rundt vinduer blir montert når vinduene er skiftet og ventilasjonen er på plass. Fasadeplater rundt balkong blir montert etter at balkongen er heist på. Når vinder og ventilasjon er ferdig vil stillaset bli demontert slik at det kan dreneres rundt blokken, og støpes fundamenter til nye balkongsøyler.

Nr 41

Er på planen, og forventes å bli ferdig omtrent samtidig med nr 17. Samme metodikk gjennomføres her, men selv om installasjon av vinduer og ventilasjon vil starte noe senere enn på nr 17 så vil blokken ta igjen litt tid mot ferdigsstillelse av 17 da det ikke skal dreneres rundt blokken, kun støpes fundamenter.

Nr 39

Er godt etter planen. Utfordringen her er en høyspentkabel som ligger i veien for det ene nye fundamentet. Denne skal BKK flytte, men disse vil ikke gi oss noe tidspunkt for når de kommer. Vi har fått et estimat på ca tre uker. Markhus har støpt ferdig de syv andre fundamentene, det siste ferdigstilles i dag. Det vil da i slutten av uken graves igjen rundt fundamentene på baksiden av blokken og arbeidet med å sette opp stillaser starter. Det vil da forsøkes å sette opp stillaser på en slik måte at BKK får tilkomst til kabelen når de trenger det, men at rivearbeid og isolering kan bli gjort uhindret. Alle kluter vil da bli satt inn for å få fasade revet og avisolert, sanert asbest og reisolert. Hvis ingenting uforutsett dukker opp er det håp om at nr 39 kommer tilbake på planen og kan bli blokk 3 i fase 1 igjen. Og det er en mulighet, men ingen garanti, for at det startes med å heise opp balkongdekker der så fort det bygnignsmessig lar seg gjøre, da disse balkongdekkene har kommet (vi vet ikke hvorfor balkongsentreprenøren har valgt å lage dekker til nr 39 først). Fom neste uke kan det derfor forventes mye arbeid på nr 39.

Nr 19/21

Ligger godt foran planen. Pga problemer med nr 39 er arbeider satt igang med 19/21. Siden det også er mye lettere å jobbe med en lang rett flate, enn de kantete småblokkene, så har arbeidet her gått veldig raskt. 

Dersom Markhus klarer å få satt inn de tiltakene de selv ønsker for å hente igjen tapt tid på nr 39 kan vi klare fase 1 til planlagt tid, altså 11. november. Vi vil igjen minne beboerne om at vi har en kontrakt med Markhus som maks tillater en forsinkelse på totalt 28 dager, og denne måles per fase. Det vil si at hvis fase 1 skulle bli 15 dager forsinket på fase 1, hvis de ikke klarer å ta igjen den tiden, så har de bare 13 dager igjen de kan bli forsinket på de neste 4 fasene. Dette er selvfølgelig såfrem ikke de har søkt om godkjenning av forsinkelsen pga urimelige uforutsette eventer de ikke kan belastes. Etter 28 dager påløper døgnmulkt. Så Markhus gjør til enhver tid sitt ytterste for å holde den planen vi har satt, Det kan også nevnes at Markhus gjør en veldig god jobb i å, til enhver tid, forsøke å finne løsninger på utfordringer som ikke skal medføre ekstra kost for borettslaget. 

Fase 2

Ihht planen skal det være overlapp mellom fasene. Det vil si at den første blokken i fase 2 påstartes mens siste blokken i fase 1 ferdigstilles. Dette er planlagt til november per dagens plan. Markhus har fremlagt et ønske om å muligens starte riving av altaner tidligere enn planlagt, da muligens på flere av fase 2 blokkene. Dette er for at de skal få laget nye fundamenter til balkongene før verste vinteren, og spare inn tid på folk som eller bare går og venter på neste jobb. DERSOM dette blir aktuelt så vil det bli gitt minimum 1 måneds varsel. Fase 2 består av husnummer 35/37,  23/25, 31/33 og 11-15.

Mandag 17.08.2020

Vinduer for nr 17 er som nevnt ankommet. Disse står under nr 19/21, og kan beskues der om man er nysgjerring, der står også de nye skyvedørene til altanene. Man kan nå se at det monteres gipsplater på nr 17, som er siste steget før fasadeplatene kan påmonteres. Nå skal det klargjøres for installasjon av nye vinduer, Markhus jobber med infoskriv til beboerne, dette blir sendt ut snart med to ukers varsel.

Nr 41 kom langt med isoleringen i forrige uke, og har i stor grad ferdigisolert eller klargjort for ferdigisolering på to av veggene.Arbeidet her fortsetter denne uken.

Markhus melder at nr 39 nå er litt bak planen pga at geologen som skulle undersøke grunnen ikke var tilgjengelig i ferien. Dette forventes ikke å ha innvirkning på total fremdriftsplan, ettersom man da har lagt inn arbeidsinnsatsen på nr 19/21 i stedenfor, og denne nå ligger før planen. Markhus har nå fått tilbakemelding fra geolog om alternative løsninger for fundamenter, og disse skal nå utredes og installeres.

Det ble i sommer oppdaget ytterligere asbest på nr 41 enn det som vi var klar over. Dette er asbest som lå i taket på den gamle balkongen. Grunnen til at vi ikke visste om dette er fordi det ved asbestbefaring ble tatt utganspunkt i at alle blokker av samme typen var like. Det er ikke funnet asbest i balkongtaket på nr 17 eller 39. Det kan dog ikke utelukkes at man vil finne flere slike tilfeller av uoppdaget asbest. Asbesten skulle vært fjernet ved forrige rehabilitering, desverre har det den gangen ikke vært god nok kvalitetskontroll av byggearbeidet, og blokkene våre viser at det ble tatt mye snarveier. Det må presiseres at dette ikke har utgjort en fare for de som bor i nr 41. Asbestplater i seg selv er ikke farlig, det er støvet hvis man knuser de som er farlig. Derfor forsøker også saneringsarbeiderne å ta ned platene i mest mulig hel tilstand. 

Det vil innen kort tid bli gitt varsel om installasjon av balansert ventilasjon. Her, som for alt annet arbeid, vil det gis to ukers varsel. rekkefølgen for installasjon er samme som for fasen, altså 17, så 41, så 39, så 19/21. En uke før installasjonen vil man bli kontaktet av Markhus som vil komme på befaring. De vil da kartlegge din leilighet ift at alle har litt forskjellig innredning, og de vil forklare hva du får installert og hvordan arbeidet skal foregå hjemme hos deg. Du vil også få beskjed om hva du trenger å gjøre for å gjøre klart for installasjonen, hvor det må ryddes vekk. Installasjonen er forventet å ta ca en uke totalt, inkl selv monteringen og tømrerarbeid for å gjøre alt pent i stand etterpå. Installasjon av vinduer og installasjon av ventilasjon vil ikke nødvendigvis skje i samme periode.

Markhus melder at produksjon av altanene går etter planen, og at de første vil ankomme borettslaget i månedsskiftet. Fasadeplatene forventes også innen kort tid.

Tilvalgene som vil bli tilbudt beboerne er snart klare for utsendelse. Vi vil legge tilvalgene på hjemmesiden slik at alle kan se. Men det vil kun være mulig å bestille tilvalg når blokken man bor i er eller har vært under rehabilitering. Dette er for å sikre orden i sysakene, mye kan skje på to år, hvor de som bestilte kanskje ikke bor der lenger, eller ikke har råd til tilvalget men ikke husker at de har bestilt. 

Alle ekstratjenester som bestillles ifm rehabiliteringen blir fakturert til borettslaget, og vi vil viderefakturere til den enkelte beboer.

Tirsdag 11.08.2020

En liten statusoppdatering:

Nr 17 er i full gang med påforing og etterisolering. Denne uken startes montering av utvendig gips og utlekting og klargjøring for utskifting av vinduer og montering av nye fasadeplater.

Nye vinduer har startet å ankomme fra fabrikken, de første fasadeplatene forventes også innen nær tid.

Nr 41 ble ferdig sanert for asbest fredag forrige uke, så det er nå klart for å starte på isolering her.

Drenering og isolering rundt grunnmur og riving av altaner på nr 39 ble foretatt i fellesferien. Det er satt opp noe stillas, men fasadearbeidene her kommer senere ift de andre tre blokkene da denne blokken har behov for ekstra hensyn mtp ekstrem fukt i grunnen, særlig mot plenen. Det er derfor her nødvendig å prioritere å etablere nye fundamenter til balkongene her, før stillas settes opp. Det er gravd rundt blokken for at geolog skulle kontrollere grunnen, og det utarbeides nå planer for hvordan vi kan sikre gode fundamenter til altanene. Arbeidet med fundamentene har blitt noe hindret av strømkabler som er uhensiktsmessig plassert der vi trenger å legge fundamentene. Vi har derfor måttet vente på at BKK skulle gjøre befaring (de eier kablene) og legge en plan. Denne befaringen er gjennomført i dag, og BKK har lagt frem forslag til flytting av kablene.

Når fundamentene er på plass på nr 39 vilstillaser monteres og fasaden rives som på nr 17 og 41.

Altaner er revet på 19/21, og det monteres stillas rundt blokken. Rivearbeidet på fasade er påbegynt denne uken.

Det er fortsatt litt utfordringer med å ha full drift pga ferieavvikling, men de folkene som er tilgjengelig settes i drift der det er mulig. Det kan derfor se ut som at det jobbes usammenhengende på de forskjellige blokkene, men det er en logikk bak det som skal søm skal sørge for at vi holder fremdriften i prosjektet.

Vi kommer med mer informasjon senere denne uken da vi skal ha et møte med Markhus på torsdag.

Fredag 17.07.2020

Fra og med neste uke er det full guffe på rehabiliteringen igjen. Noen vil kanskje lure på om de har hatt ferie, for det har vært godt med aktivitet selv om noen har hatt fri. Fasaden på nr 41 er revet, og det jobbes nå med å lukke igjen etter omfattende gravearbeidet rundt nr 39 ifm drenering.

I dag startet arbeidet med sanering av asbest på nr 17. Dette er varslet med lapp ved ytterdøren, og lapper på vinduer. Alle vinduer innenfor saneringssonen blir teipet igjen. I går var også dagen da beboere i nr 19/21 kunne flytte altanmøbler til container for oppbevaring.

Neste uke skal tømrerene følge etter der saneringen er ferdig og starte med å lekte ut fasaden. Dette gjør de fordi isolasjonen som skal monteres på er tykkere enn den gamle isolasjonen, så da må vi bygge ut fasaden litt for å få plass til dette.. Når gravingen er ferdig på nr 39 vil stillasene monteres opp der, og så går de i gang med riving av fasade. For 19/21 er det planlagt å starte riving av altaner ila neste uke.

For ventilasjon jobber vi nå med de siste detaljene, dette arbeidet vil trolig starte i august. Vi har hatt et par spørsmål til leverandøren som vi ikke har fått avklart enda pga ferieavvikling.  Vi legger nå ut litt informasjon om ventilasjonen på hjemmesiden ila de nærmeste dagene, og så kommer detlajene etter hvert.  Det er ikke alle detaljer som er enkle å forklare i skrivt, så når vi har fått installert ventilasjon i den første leiligheten vil vi ta bilder for å illusttrere, og dermed unngå frustrasjon og misforståelser. 

Fredag 19.06.2020

Sommerferie for rehabiliteringen er nå planlagt til uke 27 til 29, med redusert aktivitet, men ikke stans. Rivearbeider på nr 17 vil fortsette og det er planlagt å drenere rundt nr 39.  

Ventilasjonssystemet er forventet ferdig designet i neste uke, og det vil da trolig varsles til de første leilighetene om installasjon.

Det er flere som har stilt spørsmål om hva som skal gjøres med stikkontakt og/eller Get-sentral som står under vinduet mot altanen,. Dette håndteres av Markhus når rehabiliteringen kommer itil din blokk, de er i dialog med Get. Du trenger derfor ikke gjøre noe med dette selv.

Mandag 15.06.2020

Denne uken vil det jobbes med å få opp stillaser og starte fasadearbeider på 17 og 41. Nr 39 vil starte riving av alataner neste uke.

Det gjennomføres inspeksjoner av utvalgte leiligheter i firkantlokkene for å planlegge ventilasjonen, da firkantblokkene er de de leiligehtene som flest har bygget om.

Torsdag 11.06.2020

OPPDATERING. Ref paragraf under. Arkitekten har fått noen tegninger av balkonger for langblokkene og har gitt oss oppdaterte bilder fra de midtre balkongene. Se link i paragrafen nedenfor.

På grunn av veldig mye spørsmål om å få se hvordan langblokkene vil se ut har vi valgt å legge ut de første tegningene vi mottok på disse. Merk da at det mangler balkonger og søyler,  samt at det ikke er modellert skyvedør til altanen enda i disse tegningene. Men de vil gi en god indikasjon på hvordan din blokk vil se ut. De finner du på egen side for tegningene.. Vi har lagt ut bilde av fargene her. Og det er bare å holde øye med veggen på vaktmesterbua, der vil prøveplatene komme så snart vaktmester når å henge de opp.

Observante beboere "fersket" i går noen i å kaste privat avfall i containeren til Markhus. De det gjelder ble tilsnakket og fjernet igjen sine ting. Vi vil igjen minne om at det ikke er tillatt å kaste ting i disse containerene. Det er strenge regler for sortering på en byggeplass, og det du mener "bare er treverk" er ikke nødvendigvis bare. I tillegg  vil det bli veldig kostbart for Markhus hvis alle kommer og kaster ekstra ting i containerene.  Det er viktig at vi repekterer byggeplassen og de regler som den må følge.

Tirsdag 09.06.2020

Det er i dag startet riving av altaner på nr 41.

Vi vil minne alle om å ikke ta snarveier under sperrebånd som er satt opp. De er der for deres sikkerhet.

Styret har i dag mottatt prøvestykker av fasadeplatene. Vaktmester vil hjelpe oss med å finne en lur måte å få disse hengt opp, slik at alle kan få tilgang til å se på de og få en tanke om fargene.

Vi vet det er mange som venter på tegninger av sine blokker. Vi ber om tålmodighet, de vil komme snart. Akkurat nå ligger tegningene hos balkongentreprenøren for å tegne inn balkonger. Dette er en meget omstendelig jobb fordi tegningene skal brukes til å sette balkongene i produksjon, så det må være nøyaktig ned på milimeteren. Dette tar derfor litt lenger tid enn forventet, og vi må la balkongentreprenøren få prioritere å lage ståltegninger til produksjon fremfor å gi oss tegninger. Men tegninger av LV-blokkene (alle langblokkene untatt langblokken og 71/73) er forventet ferdig innen ca en ukes tid. Vi vil legge ut så fort vi får de.

Estimert fremdriftsmetode vil være som følger:

 1. Altaner rives
 2. Stillas settes opp på alle fire sider
 3. Fasade rives
 4. Asbestsanering/fjerning av isolasjon iverksettes (Dette vil foregå etasje for etasje da vinduer skal sperres og det er strenge krav til tetting av stillasene mot andre etasjer slik at ikke noe støv og tull skal slippe ut)
 5. Re-isolering (her kan det være forskjell på byggene som blir tatt om sommeren og de som blir tatt om vinteren men om vinteren vil etasjen som er sanert bli re-isolert før man går videre til neste etasje.
 6. Nye vinduer
 7. Ny fasade
 8. Nye altaner

Innimellom her kommer også ventilasjon, men det vil foregå samtidig med annet arbeid, 

Det utføres nå kontrollmåling av vinduer, og når disse er bestilt vil vi få oppgitt målene slik at beboerne kan planlegge solskjerming. 

Mandag 08.06.2020

Styret skal i morgen i møte med leverandør av balkonger sammen med Markhus, for å enes om de siste detaljene, sånn som hvor mye glass som skal være opalisert (frostet), hvor høye rekkverkene skal være og denslags. Balkongleveandøren har siden oppstart gjort finberegeninger, målinger og planlagt struktur og design, og altanene vil nå gå i produksjon. 

Fremdriften på riving går videre som planlagt, nå er de snart ferdig med å rive altaner på nr 17, og skal videre rive på nr 41 ila denne uken.

Markhus jobber også med å sette sammen tegninger av balkongene sammen med sine tegninger av byggene, slik man kan se på tegningen vi fikk av firkantblokken i forrige uke. Vi får oversendt så snart de er klare.

Styret og Rambøll har også overlevert kommentarer til Markhus på det foreslåtte ventilasjonssystemet i forrige uke, og Markhus jobber nå videre med sin underleverandør med å videreutvikle dette.

Byggeleder fra Rambøll, som er borettslagets representant på byggeplassen, går jevnlig runder og sjekker at alt blir gjort ihht lover og regler. Han har god kommunikasjon med Markhus sin representant. Det er opprettet et avviksprogram der vi (ved Rambøll) og Markhus kan melde avvik på byggeplassen, slik at dette er en ryddig og god prosess. Det har foreløpig ikke vært noen alvorlige avvik, men det er gitt noen kommentarer om rydding av annleggsplassen. Markhus er alltid raskt ute for å rette opp og ta til seg de kommentarer som kommer, og tar det videre med sine underleverandører.

Torsdag 04.06.2020

Vi har mottatt den første tegningen, som viser nr 41. Vi har nå lagt ut denne her, som en smakebit på det som kommer. Vi vil legge inn videre her etterhvert som vi får resten av tegningene.

Vil påpeke  følgende:

1. Vi vil ikke få tegninger for hver eneste blokk. Vi har mange blokker med veldig liten forskjell,. Det vil komme bilder fra alle de forskjellige typer blokker (vi har tre forskjellige) og med de tre forskjellige fargene.

2. Vi vil vurdere å henge opp i oppgangene dersom vi ser dette som hensiktsmessig.

3. Det er viktig å ikke henge sed for mye opp i fargenyanser på tegningene. da det ikke er mulig å gjenskape 100% i en tegning. Vi vil som tidligere nevnt derfor få prøvestykker på fasadeplater og vindus/balkongrammer som vi vil henge opp ved vaktmesterbuen slik at man kan få sett de faktiske fargene. Ta tegingene derfor som indikative

Tirsdag 02.06.2020

Pinsen er vel overstått og det er på tide å jobbe igjen. I dag når vi enda en milepæl ved at rivearbeidene starter. Containere skal på plass foran nr 17, og saneringsarbeidere er allerede i gang med planlegging av avfallssortering. Det myldrer av byggearbeidere i Lynghaug borettslag i dag, og det kiler litt i magen. Nå krysser vi fingrene for at alt går glatt og at det ikke dukker opp noen overraskelser når de river.

Desverre ser vi at ikke alle har overholdt fristen om å fjerne eiendeler fra altanene, noe som har medført forsinkelser i dagens arbeid. Dersom eiendelene ikke fjernes vil de heretter bli løftet av altanen med kran og satt på plenen. Dersom beboer ikke fjerner de derfra vil vaktmester kjøre disse til BIR, og beboer blir fakturert borettslagets kost. Det er leit at vi må ty til dette for å holde fremdrift i rehabliteringen, vi er alle medansvarlige for å sørge for at  arbeidet går etter planen. Vi håper dette vil bidra til at slike forsinkelser unngås fremover.

Det er i dag gitt ut nytt infoskriv til Fase 1-blokkene. Dato for riving av altaner på nr 39 er nå satt til 22 juni, mens nr 19/21 trolig blir tatt etter sommeren, foruten kanskje noe stillas og fasadearbeider. Man vil også starte dreneringsarbeid ved nr 39 før ferien.

De første nye altanene er estimert ferdig produsert i slutten av august eller starten av september.

Torsdag 28.05.2020

Alle kommunale tillatelser er nå på plass og nå går vi over fra forberedelser til selve rehabiliteringen. Som varslet til nr 17 vil Markhus starte riving av fasade og balkonger tirsdag 02. juni.

Det opprettes nå lagerområder på et par steder nord i borettslaget. Alle lagerområder blir inngjedet og det er ikke tillatt å oppholde seg innenfor gjerdet uten tillatelse fra Markhus.

Det vil også nå frem mot rivingen på 17 og 41 bygges "portaler" til inngangene som skal sikre trygg ferdsel til og fra blokkene.

Vi har mottatt forslag til balansert ventilasjonsystem fra Markhus og deres underleverandør. Dette er nå oversendt til ventilasjonsrådgiver i Rambøll for vurdering. Når Rambøll og styret har kommet til enighet med Markhus om ventilasjonsanleggets utforming vil vi komme med mer informasjon om dette. Det er vanskelig å gi noen eksakt tid, men innen noen få uker. Alle vil få mulighet til å se hvordan det blir før det installeres. Når vi utgir tegningene er det også viktig å huske på at deres design er basert på tegninger av blokkene, som viser leilighetenes planløsning slik de opprinnelig var. Det er veldig mange som har bygget om, og det vil derfor bli behov for individuelle tilpasninger til hver leilighet. Refererer til det vi har skrevet tidligere om at Markhus vil gjøre installasjon i noen få leiligheter først, dette er nettopp for å kartlegge hvor store forskjellene er og hvor lang tid de gjennomsnittig vil bruke når de må tilpasse til hver leilighet. Det vil komme mer informasjon om dette etterhvert slik at alle kan få et inntrykk av hva de kan vente seg.

Vi har fått første utkast av tegninger på blokkene. Styret har gitt kommentarer tilbake og tegningene er videresendt til balkongleverandør for inntegning av balkonger. Vi er opplyst at disse har frist for levering tilbake til Markhus i dag,  hvorpå vi da vil motta de snarlig etterpå. Dersom det ikke er videre kommentarer på tegningene vil vi legge disse ut på hjemmesiden. Det er også bestilt prøver av fasadeplatene, og når disse er mottat vil vi lage til et arrangement ved vaktmesterbua hvor man kan se tegningene sidestilt med fasadeplatene slik at man får et godt inntrykk av farger.

Fredag 22.05.2020

Etter å har gjort litt forberedelser i startfasen ser man nå at det av logistikkhensyn vil være mest praktisk å starte med nr 17 (F6) og nr 41 (F4). Nr 41 er altså skjøvet litt frem i tidsplanen, mens nr 19/21 (LV10) og nr 39 (F5) er skjøvet litt tilbake.

Det kan dog forventes fra og med nå at fasadearbeider kan starte på enhver blokk i fase 1.

Nr 17 og nr 41 bes nå om å forberede fjerning av altaner. Det vil si å ta ned alt personlig pynt og installasjoner som ikke er en del av altanens design. Frist for å ha ryddet altanen for nr 17 er 2. juni, tilsvarende 7. juni for nr 41.

Det er fellesferie i uke 28-30. Det er ikke 100% avklart enda, men per nå antas det at byggeplassen stenges ned minst to uker, kanskje alle tre. Nå vi vet endelig beskjed vil det bli gitt beskjed på hjemmesiden.

Pga lang leveringstid på vinduer kan det forventes at det ikke vil være installasjon av disse før etter fellesferien.

For ventilasjon er det mulig at en gruppe beboere blir kontaktet for installasjon av ventilasjon før sommerferien. Det vil bli gitt minst to ukers varsel..

Når man har leveringsdato på vinduer, samt fått gjort installasjon av ventilasjon i noen leiligheter, vil det være mulig å lage en mer detaljert plan for innvendige installasjoner for alle leilighetene.

TIrsdag 12.05.2020

I dag vil det bli lagt fundamenter for brakkeriggen foran superblokken. I morgen kommer selve brakkeriggene, og senere i uken blir disse da koblet til vann og avløp. Dersom brakkene har vinduer mot superblokken vil disse bli dekket med kryssfiner for å hindre innsyn mot blokken, men brakkeriggen skal kun være 1 etasje høy. Det vil i forberedelse til i morgen bli satt ut sperrer på noen parkeringsplasser for å sikre tilkomst for brakkene, langs veien mot superblokken. Brakken er såpass lang at den vil sperretilkomstveien inn mot inngang 47, men de andre inngangene til langblokken vil være tilgjengelig.

På torsdag kommer geolog og foretar grunnundersøkelser i hele borettslaget. Han skal søke etter rør og ledning i bakken (så vi ikke graver over disse ved en feil) og vil trolig spraye litt for å merke rørbaner, samt ta en del bilder. Geologen vil også gjøre undersøkelser av grunn for å b\planlegge nye fundamenter til balkongene dette vil bli større, bredere fundamenter som vil hindre siging av balkongene.

Balkongentreprenøren vil i nærmeste fremtid gjennomføre måling av alle balkongene på blokkene i fase 1, altså 17, 19/21, 39 og 41. Dette vil bli gjort fra utsiden. Det vil være muligheter for at de vil komme inn på din alatn for å gjøre undersøkelser, ved boring eller fjerning av plater eller plank, da de er ute etter å verifisere festepunktene for de nye balkongene. Det vil ikke vare lenge per balkong.

Da de som bygger bruker blokkenes bygg-benevnelse og ikke husnummer, vil vi henge opp lapp i hver blokk med hvilket byggnummer din blokk har. Da blir det lettere å følge med på informasjonen.

Mandag 11.05.2020

I dag starter fase 1 av rehabiliteringen, se her for hvilke blokker som er med i de forskjellige fasene.

Slik vi er opplyst vil det starte med oppsett av stillas på sidene uten balkong på nr 17 og nr 41. Dette for at de skal begynne noe arbeid med gavlene. Det skal gjøres en del drenering og grunnarbeid, eks rundt 39, derfor kommer det ikke stillas der med en gang.

Det er stilt en del spørsmål rundt hvor det legges masse for anleggsveier. Her ser vi at det har vært en misforståelse mot han som kjører ut fyllmassen, og det er lagt ut grus på litt senere faser enn det vi hadde sett for oss. Vi har nå snakket med Markhus og De som legger ut massen og er enige om at arbeidet skal foregå i nordre halvdel av borettslaget. De skal nå prioritere å klrgjøre for brakkerigger foran superblokken.

08.05.2020

Styret har fått utkast av nye tegninger av blokkenefor kommentar. 

Markhus informerer at stillasarbeider vil begynne mandag 11.05.2020 og bygging av brakker vil skje tirsdag.

21.04.2020

Vi hadde nytt møte med Rambøll og Markhus for å diksutere aksjoner fra sist møte. Vi har fått og godkjent nedbetalingsplan, altså hvordan Markhus skal få betalt underveis, og vi har diskutert litt rundt fremtidig Envoa søknad for balansert ventilasjon. Her har det vært litt vanskelig å få konkrete beskjeder fra Enova om hvordan vi kan søke, så vi har nå fått en deidkert saksbehandler som skal kommunisere med Rambøll om dette.

10. mai har også blitt satt som offisiell oppstartdato. Da vil brakkerigger og lagerplasser komme på plass, stillaser blir satt opp og rivearbeider begynner. Vi har også blitt enige om en fremdriftsplan for blokkene.

VI har snakket om tilvalgt og her vil Markhus komme med mer informasjon til beboerene. Følg med under egen sak på hjemmesiden vedr dette.

16.04.2020

Styret har i dag gjennomført møte med Rambøll og Markhus for å diskutere veien fremover. Markhus vil sende ut en informasjonsskriv om hva dere kan forvente skal skje fremover og litt om byggeplassen. Styret vil få tegninger av blokkene ca 10. mai for godkjenning. Farger og form vil følge noenlunde det samme som i forprosjektet, men Markhus er gitt frihet til å foreslå fargetoner og løsninger som de emner vil være fordelaktige for oss.

Markhus vil nå søke ansvarsrett til kommunen slik at alt det lovmessige er på plass. Dette tar inntil tre uker å få godkjent. Når den da er på plass i midten av mai vil de sette i gang med en gang med å sette opp brakkerigger, stillas og avfallshåndtering, og begynne rivingen. 

Vi skal ha et nytt statusmøte neste uke.

07. April 2020

Det er i dag levert ut informasjon i postkassen til alle andelseiere om rehabiliteringen og nye husleier. Rambøll, Markhus og styret vil gjennomføre videomøter 16. og 21. april for å diskutere veien videre. Dette blir første gang styret hilser på representantene fra Markhus, da disse tidligere har kommunisert med oss via Rambøll. 

Overskrift