Tilvalg til rehabiliteringen

I forbindelse med rehabiliteringen vil det være mulig å bestille ekstra tjenester, når elektrikere og håndtverkere først er i gang. Det er også mulig å bestille andre ting enn det som står beskrevet, eks ekstra stikkontakter osv. Ved slike henvendelser vil det tas en vurdering om hva som er mulig.

Markhus utleverer skriv med informasjon om de forskjellige tilbudte tilvalgene, dette finner du her

Vil du kun printe ut bestillings-skjema så ligger det her.

Det vil kun være mulig for den fasen som er under rehabilitering å bestille tilvalg. 

Bestilllingen leveres til borettslaget, enten via styrets postkasse (som nå er montert på brakkeriggen til Markhus, eller via epost til lynghaug.borettslag@gmail.com. Borettslaget loggfører bestillingen og videresender til Markhus. Borettslaget vil bli fakturert fra Markhus for alt arbeid som gjøres, og styret vil viderefakturere til den enkelte beboer det aktuelle beløp. For at bestillingen skal være gyldig må underskrevet bestillingsskjema leveres. På epost kan denne legges ved scannet.

Frist for levering av tilvalg:

Fase 1: November 2020 

Fase 2: medio April 2021

Fase 3: August 2021

Fase 4: Mars 2022

Fase 5: Juli 2022

Vi har også allerede fått forespørsel fra flere beboere om andre mulige tilvalg, når man først har elektrikere og håndtverkere inne.  Alle slike henvendelser kan også rettes til styret på epost, så vil vi ta det videre til entreprenør. Disse vil så vurdere om det er praktisk mulig å gjennomføre disse ekstra arbeidene uten at det går utover fremdriftsplanen og eventuelt gi en pris. Det er viktig å være forberedt på at man KAN få et nei.

Tilvalg til balkong er teppe eller fliser. Eksempler på disse henger på veggen til vaktmester.

Er du usikker på hvilke andre tilvalg du ønsker? Spør gjerne Markhus når de gjennomfører befaring hos deg for ventilasjonen. Da kan de gi deg råd. Dersom du ønsker ny ventilasjonshette som tilvalg vil dette også gis som tilbud ifm denne befaringen.

Forespørsel om priser på tilvalg er ikke bindende bestilling. Bestillingen er først bindende når skjema er signert og levert inn. For å bestille må du fylle ut din informasjon på bestillingsskjemaet. Det du ønsker å bestille kan du for eksempel skrive for hånd på samme siden. For eksempel "jeg ønsker flis nr 2".

Avklaringer

Grunnet spørsmål fra beboere har vi valgt å legge ut følgende avklaringer:

Alle priser er inklusive MVA. Dette var ikke oppgitt på skrivet til fase 1, men er korrigert på skrivet som går til fremtidige faser.

Balkongarealet som er oppgitt er inklusive eksisterende innhuk.

Priser er inklusive arbeid med montering.