Grunnet mange spørsmål og bekymring rundt asbestsaneringen har vi valgt å lage en egen side for informasjon rundt dette.

Due to many questions and concerns regarding removal of asbestos, we have chosen to create a seaparate page for information on this issue. For english please see further down.

Hvorfor sanere asbest?

Asbest er krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur, som har veldig god isolerende evne. Det har ofte vært brukt som isolasjon, i ovner og til og med som lim på vinyl på gulvet. Asbest ble forbudt i 1985 da fibrene, når de inhaleres, kan forårsake fler forskjellige sykdommer, blandt annet lungekreft. Det skal bemerkes at asbest ikke er farlig i seg selv når det er montert, det er når isolasjonsplatene knekkes/knuses at fibrene frigjøres. Å bo i et bygg som er isolert med asbest er dermed ikke sånn sett farlig i seg selv. Det finnes mange typer asbestholdig isolasjon. Eternitt er den som er benyttet i vårt borettslag, den inneholder ca 4% asbest, og er den som frigir minst asbeststøv av alle isolasjonstypene. Det er noe asbest på fasadene, samt at ventilasjonskanalen i dag har eternittplater innvendig.

Det har kommet spørsmål om hvorfor dette ikke ble fjernet ved rehabilitering på 90 tallet. Sittende styre kjenner ikke planene for rehabiliteringen den gangen, og vi finner ingen dokumentasjon. Vi kan derfor ikke si om det var eller ikke var planen å fjerne all asbest den gangen. Men krav om fjerning av asbest var ikke like strengt. Det kan være en av grunnene. En annen grunn kan være fordi vi ser at det generelt har vært tatt mye snarveier og vært gjort mye lureri av kontaktørene under den rehabiliteringen, så om det kan ha hatt innvirking blir en spekulasjon. Vi har den situasjonen vi har, og nå skal vi i hvert fall ikke ha asbest videre.

Asbesten befinner seg litt forskjellig på de forskjellige byggene, hele fasaden er ikke dekket av asbest, det er enkelte områder. Ifm rehabiliteringen 2020-2022 skal vi fjerne asbest på fasadene, mens ventilasjonskanalen blir stengt igjen. Grunnen til at vi ikke fjernes asbesten i ventilasjonskanalen er at vi er frarådet dette av ekspertene. Asbestsanering er uhyre kostbart siden det krever spesialtillatelser og strenge krav til fjerning og deponering.  Å få ut platene fra ventilasjonskanalen uten å knuse de er ikke mulig, og vil være en tidkrevende og vanskelig jobb. Man ville måtte flytte alle ut av leilighetene i en blokk mens arbeidet pågikk, da måtte vi også leid boliger til alle. Arbeidstilsynet anser det som godt nok dersom man tetter igjen ventilasjonsåpningene in til kanalen, til å si at man "ikke har asbest". Borettslaget vil sette krav ved oppussing at denne kanalen ikke skal røres.

Hvordan fjernes asbesten og er det trygt for meg å bo hjemme mens dette skjer?

Arbeidstilsynet har strenge krav til de som skal rive asbest. Et firma som vil drive med asbestsanering må søke om tillatelse fra arbeidstilsynet hvor de skal dokumentere opplæring av ansatte og metode for fjerning, for å sikre trygg håndtering av asbesten. Denne tillatelsen skal gis ved hver jobb. Saneringsgruppen, som utfører asbestsaneringen ved vårt borettslag, har da altså måtte oppgi til arbeidstilsynet hva, hvordan og hvor mye før de fikk lov til å starte saneringen. Siden arbeidstilsynet vet hvem og hva og når og hvor det saneres asbest, kan de når som helst komme på inspeksjon,

Når Saneringsgruppen gjør seg klar til asbestsanering vil det komme skilt ved inngangen til blokken. Der står det dato for sanering, da er det lurt å lukke vinduene. Alle åpninger inn til leiligheten blir forseglet med tape. Det kommer lapp på vinduet ditt at dette ikke skal åpnes, og vinduet tapes igjen utenfra. Det arbeides stort sett kun på en leilighet om gangen, men det kan være at alle vinduene på en etasje blir tapet. Saneringsgruppen lar ventilasjonsåpningen til leiligheten stå åpen inntil de starter arbeidet på din leilighet, slik at du får noe frisk luft inn og dårlig luft ut. Denne blir så tapet når de kommer til deg.

Asbestplatene tas så langt som mulig av i hel tilstand, det utføres støvsuging og rengjøring før skiltet på vinduet blir fjernet og tapen skjæres opp eller tas vekk. Når du ikke har skilt på vinduet kan du fritt åpne igjen. Det er  ved en av blokkene observert samme dag som sanering at det var åpning i isolasjonen rundt vinduene, hvorpå det da var beymring for at asbeststøvet var kommet inn. Det presiseres derfor at når Saneringsgruppen har fjernet asbesten og gjort alt klart, så er neste skritt å fjerne isolasjonen. Dette gjøres altså gjerne på samme dag, men ETTER at saneringen er ferdig.

Det er helt trygt å bo i leiligheten mens saneringen utføres. Saneringsgruppen har uttalt at det er helt utenkelig med den metodikk de bruker, som er anbefalt av arbeidstilsynet, at det skal komme asbestfiber inn i leiligheten. Dersom man likevel er bekymret for at det har kommet asbestfiber inn kan Saneringsgruppen ta luftprøver som sendes til laboratorie for testing. Dette koster 2350 NOK eks MVA og må betales av beboer selv.