Boligpriser i Lynghaug borettslag

Styret får jevnlig spørsmål fra potensielle kjøpere, og fra andelseiere som skal selge bolig, hvilke priser leilighetene selger for. I disse tider med rehabilitering er også mange interessert i om boligprisen har gått ned som følge av det pågående arbeidet. Normalt oppgis priser på solgte boliger i årsberetningen, som deles ut til generalforsamlingen. Pga de tider vi er i så har styret valgt å fremlegge en kontinuerlig statistikk på denne siden. Vi vil forsøke å etterhente tall fra tidligere år for å gi et inntrykk av prisutvikling over de siste år.

Basert på priser i 2020, som er oppstartsår for rehabiliteringen, ser vi ingen reduksjon i priser, tvert i mot har vi hatt en god økning. Dette stemmer godt overens med våre naboer, som også har hatt verdiøkning ifm sine rehabiliteringer. I 2021 har vi hatt salgsrekord på leilighet.

Borettslaget vet ikke tilstanden på en leilighet som selges, om denne er luksuriøst utstyrt eller et oppussingsobjekt. Det er dog rimelig å anta  at når laveste summen i salg er mye lavere enn den høyeste, så har det vært et sprik i kvalitet på de solgte leilighetene. Eksempelvis er det i 2020 en leilighet som er solgt to ganger. Første gang for ca 1.9 mill, og andre gang for ca 2.7 mill. Her er det tydelig at noen har kjøpt et renoveringsprosjekt, pusset opp og solgt for gevinst.

Mange leiligheter er bygd om, og spesielt er mange 2-roms leiligheter bygget om til å bli 3-roms. Disse leilighetene er fortsatt i statistikken definert som 2-roms da borettslaget ikke har noen innsikt i hvordan beboerne bygger om sine leiligheter innvendig.

I 2021 er det hittil solgt 4 boliger:

2- roms: Kun 1 solgt leilighet Pris 2 250 000      2,7% ned fra 2020

3-roms: Kun 1 solgt leilighet Pris 2 920 000      25% opp fra 2020

4-roms:Laveste pris 2 550 000  Høyeste pris 3 270 000    Gjennomsnitt 2 910 000  21% opp fra 2020

5-roms: Ingen solgte i 2021

I 2020 er det solgt 25 boliger:

2- roms: laveste pris 2 000 000  Høyeste pris 2 750 000 Gjennomsnitt 2 312 500     8% opp fra 2019

3-roms: Laveste pris 1 950 000  Høyeste pris 2 705 000 Gjennomsnitt 2 335 833    6,5% opp fra 2019

4-roms: Laveste pris 2 150 000  Høyeste pris 2 600 000 Gjennomsnitt 2 391 667      1,5% opp fra 2019

5-roms: Laveste pris 2 600 000  Høyeste pris 3 100 000 Gjennomsnitt 2 850 000     23,8% opp fra 2019

I 2019 ble det solgt 21 boliger:

2-roms: Laveste pris 1 725 000  Høyeste pris 2 300 000 Gjennomsnitt 2 134 841          1% opp fra 2018

3-roms: Laveste pris 1 870 000  Høyeste pris 2 550 000 Gjennomsnitt 2 192 346        2% ned fra 2018

4-roms: Laveste pris 1 900 000  Høyeste pris 2 490 000  Gjennomsnitt 2 356 657       4% ned fra 2018

5-roms: Kun 1 solgt leilighet Pris 2 234 648                                                                                22% ned fra 2018