Vedr leveranseutfordringer i rehabliteringen

Litt informasjon om rehabiliteringen ift corona-pandemien og utfordringer med råvaremangel.

Verden åpner opp igjen etter lang tid med pandemi, men konsekvensene av lang tids nedstenging har på noen områder først begynt å vise seg nå. Lavere aktivitet i utvinning av råmaterialer, lavere produksjon av produkter, mindre muligheter for transport, dette har så langt gått fint da de fleste ledd i de ulike prosessene har hatt lager å ta av. Lagrene meldes etter hvert å gå tom, uten at markedet klarer å levere for å fylle de opp igjen.

 Hvordan påvirker dette rehabiliteringen vår? Det er i hovedsak mangelen på aluminium som har blitt utfordrende å få tak i. Aluminium vil si frontene til balkongene og fasadeplatene, og til en viss grad vinduene. Det er også en mangel på gipsplater, som vi monterer mellom isolasjonen og fasadeplatene.

 Markhus har jobbet hardt for å finne løsninger og sikre plass i produksjonskøer, og har derfor forhåndsbestilt mer produkter enn normalt. De har også forsøkt å finne alternative leverandører (av gips) og vurdert om vi kan bruke alternative produkter. Vi har nå fått tilbakemelding fra alle underleverandørene og kan melde følgende fremdrift.

 Balkongfronter for 43-49 blokken forventes levert innen kort tid.  Her er monteringen av disse ca 1 mnd forsinket. Dette påvirker ikke fremdrift på de andre blokkene eller innvendig arbeid. Markhus etterstreber å ferdigstille så mye som mulig av det utvendige arbeidet på blokken som går an uten at frontene er montert, slik at det er minst mulig gjenstående arbeid igjen når frontene er på plass. Det er dog ikke mulig å ta igjen en hel måneds arbeid,, så ferdigstillelse av denne blokken vil bli noen uker forsinket. Leverandøren melder dog at deres fabrikk nå har fått tak i bra med materialer, og per nå er det derfor ikke identifisert forsinkelse på de neste blokkene.

 For gips har Markhus prioritert å montere gipsplater der det var nødvendig for å kunne utføre annet arbeid på fase 3, mens de har lett etter alternative leverandører. De har nå sikret seg tilstrekkelig gips til å starte fasadearbeidet på 67/69, samt at de har fått en alternativ type (men like god) til å fullføre arbeidet i fase 3. Markhus jobber kontinuerlig med å finne og reservere til videre blokker, vi har foreløpig ikke identifisert noen forsinkelser pga gipsmangel.

 For fasadeplater har Markhus nå fasadeplater til hele fase 3 og starten av fase 4. Det forventes også en leveranse ca uke 42/43, samt at det går ut en ny bestilling snarlig. Her er det altså heller ikke identifisert forsinkelser.

 For vinduer er disse på plass for hele fase 3. Fase 4 er også bestilt og det er ikke gitt indikasjon på leveranseutfordringer fra leverandør.

 Som man kan se så har Markhus vært raskt ute når utfordringene med leveranser ble meldt til de, og dette ser per nå ut til å ha sikret fortsatt god fremdrift i prosjektet. Vi er dog klar over at situasjonen kan endre seg, og dersom vi ser at utfordringene med leveranser fortsetter på en slik måte at rehabiliteringen blir videre påvirket så har vi sammen med Rambøll og Markhus allerede noen planer klare for hvordan vi kan justere fremdriftsplanen for å holde rehabiliteringen gående uten alvorlige forsinkelser.

 Vi vil gjøre det klart at forsinkelser grunnet pandemien ikke kan holdes imot entreprenøren ift eventuelle forsinkelser, og at både borettslaget og Markhus har stor interesse i å få prosjektet gjennomført til tid. Vi vil selvfølgelig oppdatere videre dersom det blir utviklinger på dette temaet. Vi forventer litt mer utfyllende informasjon allerede neste uke, etter det månedlige møtet med Markhus

30.09.2021 14:36