Overdreven bruk av vann på nye altaner

Vi har hatt flere uheldig episoder med vannlekkasjer.

Vi har nå hatt flere episoder med vannlekkasjer fra altan ned til nabo under på grunn av overdreven bruk av vann. Vi vil henvise til dokumentasjonen utgitt fra Balkongentreprenøren på minnepinne til alle beboere ved ferdigstillelse, der det henvises til bruk av begrenset mengde vann.

Dreneringssystemet på altanen er laget for å håndtere søl, eller hvis du har hatt vinduene åpen når det regner så det kommer litt vann inn. Det er ikke beregnet på at man skal tømme store mengder vann utover gulvet. Dersom dreneringen blir overbelastet vil vannet gå minste motstands vei, og det er alle sprekker og ledd mot altanen under. 

Gulvet på altanen kan fint vaskes ved vanlig metodikk med bøtte og fille. Det er ikke behov for å spyle eller tømme bøtter med vann utover. Det er flere som har ytret ønske om oppblåsbart basseng på altanen, og så lenge man forholder seg til de vekter altanen er laget for (står i dokumentasjonen fra Balkongentreprenøren) så har ikke styret mulighet til å forby eller ettergå hva folk bruker altanen til. Men det er frihet med ansvar. Dersom dette bassenget ryker så vil verken drenering på balkongen eller dørstokken inn til leiligheten klare å ta unna eller stoppe dette vannet. Tenk da også på det samme ved tømming av bassenget, dette bør foregå ved å tømme bøtter i toallettet, ikke ved å tømme utover altanen.

Bruk av altanen som medfører skade på egen eller naboers leilighet/altan vil være under erstatningsansvar for den beboer som har forårsaket skaden. Dersom du opplever lekkasje ned til din altan er det viktig at du kontakter styret/vaktmester slik at vi kan sjekke ut årsaken og vurdere eventuelle skader snarest mulig.

08.07.2021 09:34