Om tilbakestilling av utvendige områder etter rehabiliteringen

Styret har de siste park ukene hørte via via at flere beboere uttrykker bekymring for tilbakeføringen av utvendige områder og kvaliteten på denne,

Vi vil først gjenta vår oppfordring for de som engasjerer seg i hva som skjer rundt rehabiliteringen om å lese det som står på våre hjemmesider. Under rehabiliteringen skriver vi kontinuerlig om tilbakeføringen, senest i "siste nytt i forrige uke". Vi vil også anbefale bebeboere om å kontakte styret eller vaktmester fremfor å anta det verste. Vi svarer alltid gjerne på spørsmål du måtte ha. Å spre videre bekymringer slik at andre også blir urolig er ikke kontruktivt. Vi ønsker og håper beboerne føler styret er tilgjengelig for god dialog rundt rehabliteringen. Mangler informasjon vil vi mer enn gjerne rette opp i dette, men da må vi få vite hva du savner.

Som tidligere informert er Markhus pliktig i henhold til kontrakten til å tilbakeføre utvendige områder til den tilstanden de opprinnelig var. Det vil si at plener og tilkomstveier som er gravd opp skal re-etableres og andre ting som har tatt skade skal repareres eller erstattes. Dette har altså ingen ytterligere kostnad for borettslaget utover den prisen vi allerede har avtalt med Markhus for rehabiliteringen. Som ved innvendige og utvendige arbeider på byggene følger vi da selvfølgelig også opp at vi får kvalitet på det som gjøres på områdene rundt blokkene. Styret har møte med Markhus hver måned, hvor vi går gjennom status på rehabliteringen innvendig og utvendig, samt går en runde for å se hva som er gjort og hva som gjenstår. Vaktmester deltar også på dette møtet/runden og er daglig rundt i borettslaget for å se på hvordan ting utvikler seg og gir tilbakemeldinger. Rambøll har som alltid sine ukentlige inspeksjoner på byggeplassen hvor de følger opp at Markhus gjør arbeid ihht kontrakt og god kvalitet både innvendig og utvendig. Vi har god kommunikasjon med Markhus om tilbakeføringen og opplever de som lydhøre for våre  innspill.

Påvirkede plenområder blir sådd med Villa plenfrø fra Felleskjøpet. At plenen vokser forskjellig på de ulike områdene påvirkes av flere faktorer som fuktighet i grunnen,  solforhold og terreng (bakke eller flatt). Det er flere som har kommentert plenen bak 17/39/41, da det vokser masse planter/ugress der. Markhus har vært i kontakt med gartner som mener dette er vanlig fenomen ved nyetablert plen, og at dette vil løse seg etter to-tre runder med klipping. Hvis det ikke løser problemet vil Markhus finne andre metoder for å få plenen fin. Mellom 19/21 og 39, samt ved lekeplassen har det vært lite vekst og det antas å være fordi overflaten har tørket i det varme været. I forrige uke begynte Markhus derfor med spreder på disse områdene for å løsne overflaten slik at denne kunne rakes litt. Så får vi se om det hjelper eller om vi må så litt mer og kanskje ha på litt ekstra gjødsel. Siden plenen mellom 31/33 og 35/37 er nysådd og har samme forhold er det også brukt spreder der for å hindre uttørking i varmt vær. Det vil ta flere år for en ny plen å bli så frodig som plenen vi har fra før. Både Markhus og vi vil sørge for at vi får de nyetablerte plenene  godt startet, slik at vi ved vanlig stell og gjødsling kan få en frodig plen til slutt.

Markhus skal i utgangspunktet erstatte asfalt med asfalt og brostein med brostein. Ved noen bygg i fase 1 ble vi av eksperter anbefalt å ikke legge tilbake brostein ved inngangspartiene grunnet utfordringer med drenering av regnvann til kum. Dette gjelder 17, 39 og 41 hvor det da helt eller delvis er lagt asfalt. Vi har i møte med Markhus i forrige uke påpekt at vi ikke er fornøyd med asfalteringen som ble gjort, og dette vil bli rettet opp. Et par stedet har vi også pga bratt terreng bedt om grus i stedet for brostein eller asfalt, da området ellers blir glatt om vinteren. Der blokkene har utgang på samme side som altanene vil det i noen tilfeller være behov for å flytte tilkomstvei ut fra hver inngang litt til siden pga konflikt med de nye fundamentene. Dette har vi allerede gjort på 35/37 og flyttingen forringer ikke tilkomst til oppgangene. 

Man vil også kunne forvente at man venter til flere blokker er ferdig for å gjøre brosteinslegging og asfaltering, da det ikke er praktisk mulig for Markhus å få firmene som skal gjøre denne jobben til å komme litt nå og litt da. Men det er rimelig å anta at frost/tæle vil påvirke grunnarbeid for de blokkene som blir feridg om vinteren, og at enkelte ting i tilbakeføringen må vente til våren.

Kantsteiner, asfaltskader osv som har skjedd pga tunge transportkjøretøy vil bli rettet opp.

Borettslaget bruker uforholdsmessig mye penger på gartnertjeneste som vedlikeholder halvvisne busker og ubrukte bed. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil benytte anledningen til å fjerne stygge busker og hekker samtidig med tilbakestillingen. Der det har vært bed som er gravet opp vil vi ikke etablere nye jordede bed som får ugress. Vaktmester, som har lang erfaring med drift og vedlikehold av hagearealer, har designet og foreslått en løsning hvor vi bruker fundamentene som stikker opp av jorden til å legge en pen mur mellom fundamentene slik at det dannes en "blomsterkasse" som fylles med pyntestein i stedet for jord. Da får vi både en løsning som skjuler/utnytter fundamentene, er tilgjengelig bedområde for fremtiden og blir en pent innslag ved inngangene. 

Beboere som ønsker å etablere/re-etablere bed kan kontakte styret når området rundt deres blokk er ferdig, så vil vi sammen finne ut av hvor og hvordan det skal gjøres. Siden få personer benyttet blomsterlappene de siste årene disse ble brukt har styret besluttet at beboere i stedet kan søke om støtte til utgifter til sine bed (refusjon av hele eller deler av utgifter). Dette forutsetter selvfølgelig at bedene blir skikkelig holdt. Bed som ikke vedlikeholdes vil bli fjernet. Vaktmester jobber med plan for vedlikeholdsvennlige og flotte grøntarealer i fremtiden.

10.08.2021 23:06