Ekstraordinær generalforsamling

Kristin Haugen har valgt å trekke seg som styreleder. I forbindelse med dette blir det sendt ut varsel om ekstraordinær generalforsamling, som vil bli avholdt digitalt. Innkallingen blir sendt ut i løpet av uke 47. De som ikke har registrert e- post hos Vestbo vil få innkallingen levert i postkassen.

I denne forbindelse oppfordrer vi beboerene som ønsker å stille som varamedlem om å melde seg snarest på e-post til styret på : styrekontor@lynghaug.no.

Tilslutt ønsker vi i styret å takke Kristin for en imponerende jobb med rehabiliteringen og hennes innsats i styret og ønsker henne lykke til videre.

22.11.2021 22:27